Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

write essays for money t80uah

(DurekPep, 2021.07.06 13:59)

You stated that terrifically! act writing essay <a href=https://englishessayhelp.com/>dissertations</a> dissertation guidelines

Прогон хрумером

(BrianNax, 2021.07.06 09:07)


<a href="https://kwork.ru/links/1017228/progon-khrumerom">Заказать прогон сайта</a>

Заказать прогон хрумером

(BrianNax, 2021.07.06 04:39)


<a href="https://kwork.ru/links/1017228/progon-khrumerom">Прогон хрумером сайта</a>

Заказать прогон сайта

(BrianNax, 2021.07.06 02:24)


<a href="https://kwork.ru/links/1017228/progon-khrumerom">Заказать прогон хрумером</a>

Nike-rus.com - купить кроссовки найк в москве

(NikdacMen, 2021.07.06 02:17)

В эти дни стартует фактически бум продаж на разноцветные модели кроссовок Nike. Сезон для кроссовок в целом только начался, поэтому все стремятся приобрести себе крутые обновки. Если вам интересно поменять свою модель кроссовок Найк в пик сезона по более приемлемой цене, вам надо обратиться в интернет-магазин Найк.

На <a href=https://nike-rus.com/muzhskie-krossovki/nike-air-force/>кроссовки найк аир форс</a> клиентам предлагается реально много разных современных моделей. Новые по стилю найки не портят кожу на ногах, также кроссы обладают специальной технологией проветривания. Иначе говоря, ноги будут целиком в комфорте и каждый человек может выбрать из моделей разные кроссовки для занятия спортом, или в целях уличной ходьбы. Вы можете легко ходить по городу вечером, заниматься физкультурой в спортзале или даже заказать новые кроссовки найк, модель 2021 про запас.

Молодые ребята в кроссовках Найк могут по правде Just do it. Есть возможность просто зайти на основную страничку интернета магазина и выбрать категорию «Мужчины» или «Женщины». Там есть достаточно кроссовок разных цветов. Любой покупатель может выбрать и заказать себе кроссы Nike Air Force 1 mid 07. Мужчины регулярно в последние годы покупают мужские кроссовки Nike Air Max 97. С помощью таких найков любой сможет стильно выглядеть, к тому же они будут весьма отлично смотреться на любом мужчине с джинсами.

Если вы стремитесь найти что-то под свой casual style, реально выбрать <a href=https://nike-rus.com/>nike кроссовки</a> и Nike Air Force 1 Low NBA. Они достаточно популярны среди населения. Девушки предпочитают заказывать модели ярких цветов, в особенности розового. Но много заказов в летний период 2021 поступало и на стандартные белые модели. К примеру, весьма крутой стала модель Nike Air Force 1 Low DNA White CV3040-100.

Самые лучшие кроссовки в основном достают в летний сезон. Если вам по душе проводить время возле воды, гулять на берегу набережной, вам нужно одеть кроссовки фирмы Найк. К тому же, если вы любите ездить в горы, или сидеть ночью у костра и жарить мясо на костре, чтобы ваши ноги были в безопасности – рационально заказать надёжные кроссовки.

Безусловно, в это время много разных фирм по продаже обуви и производителей No name кроссовок, поэтому оптимально покупать надёжные кроссы. Среди наиболее востребованных моделей сейчас Nike M2K Tekno, их также можно найти и приобрести в интернет-магазине. К тому же, доставка быстрая у сервиса, а оплата реальная по безналичному расчёту. При необходимости, консультацию можно получить по телефону +7(495)532-56-28, а сам интернет-магазин Найк размещён по адресу г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10.

неослим

(Albertpef, 2021.07.05 21:15)

<a href=https://vk.com/wall357027_1091>https://vk.com/wall357027_1091</a>
<a href=https://vk.com/wall357027_1097>https://vk.com/wall357027_1097</a>
<a href=https://vk.com/wall357027_1096>https://vk.com/wall357027_1096</a>
<a href=https://vk.com/wall357027_1095>https://vk.com/wall357027_1095</a>
<a href=https://vk.com/wall357027_1094>https://vk.com/wall357027_1094</a>
<a href=https://vk.com/wall357027_1093>https://vk.com/wall357027_1093</a>
<a href=https://vk.com/wall357027_1092>https://vk.com/wall357027_1092</a>

HI! New webcam project! Please go!

(AliceMog, 2021.07.05 20:52)

<img src="https://i.imgur.com/df88Rh3.png">
Hi! I'm Alice from Russia. I am looking for a sponsor. I want to find a grown man. Come to my profile: http://datingforkings.club/ I am 18 years old. I `m A virgin.

неослим

(Albertpef, 2021.07.05 16:35)

<a href=https://vk.com/wall357027_1091>https://vk.com/wall357027_1091</a>
<a href=https://vk.com/wall357027_1097>https://vk.com/wall357027_1097</a>
<a href=https://vk.com/wall357027_1096>https://vk.com/wall357027_1096</a>
<a href=https://vk.com/wall357027_1095>https://vk.com/wall357027_1095</a>
<a href=https://vk.com/wall357027_1094>https://vk.com/wall357027_1094</a>
<a href=https://vk.com/wall357027_1093>https://vk.com/wall357027_1093</a>
<a href=https://vk.com/wall357027_1092>https://vk.com/wall357027_1092</a>

neoslim 2

(Joshuanounc, 2021.07.05 11:20)


https://www.google.sr/url?q=https://vk.com/wall357027_1094

Прогон сайта

(TommyBully, 2021.07.05 09:39)

<a href="https://kwork.ru/links/1017228/progon-khrumerom">Прогон хрумером</a>

neoslim

(ScottJax, 2021.07.05 07:13)


http://cse.google.be/url?q=https://neoslimburn.ru/polina/

mar sat

(RoyalCanin, 2021.07.05 06:35)

жестоко!очень жестоко.

neoslim

(ScottJax, 2021.07.05 03:01)


https://www.google.mw/url?q=https://neoslimburn.ru/fitblog/

create pbn revenue fast

(JamesEmurb, 2021.07.04 23:39)

<a href=http://stephenhrva47024.blogdigy.com/the-pbn-seo-diaries-15623797>do it pbn qualitatively</a>
<a href=http://site-pbn96284.ampblogs.com/5-Tips-about-pbn-site-You-Can-Use-Today-37002927>create pbn webeditor with the best effect</a>
<a href=https://rafaelsoqlb.blogcudinti.com/4983182/everything-about-site-npi-lookup>create pbn hosting marketing</a>
<a href=https://sethgxnds.creacionblog.com/4243985/top-submitter-web-2-0-profiles-secrets>let's do pbn revenue with the best effect</a>
<a href=http://johnnydawn65543.blogolenta.com/5994813/revenue-robotic-seo-software-program>do it pbn seo webeditor for online promotion</a>


@mmm=

Order theater studies cover letter

(BuyEssayOnline, 2021.07.04 17:22)

Order theater studies cover letter .


Order NOW!!! http://h-und-s-dachbau.com/index.php?title=Essaypro_essayprocom


UYhjhgTDkJHVy

nonlegal inheritable vot

(Waynevot, 2021.07.04 09:39)

watch snow white and the 7 dwarfs full movie american idol top 10 2013 full episode sinopsis level 7 civil servant episode 12 kadorama where can i download asian horror movies for free system of a down aerial free download <a href=https://2h.arlenrebeccamaws.site/161.html>achromic fossilized </a> 50 shades of gray movie casting imdb hindi full movie daawat e ishq 2017 america's got talent season 9 episode 5 house of anubis season 3 episode 9 online the booth at the end trailer youtube https://au.cyrilchanghomaps.site/194.html free download themes for nokia 500 belle when harry tries to marry full movie online free watch grimm season 1 episode 14 online free mosalsal zaman al barghout 2 episode 30 latest resume format for experienced free download

Mobilna obrobka skrawaniem

(Jamesgof, 2021.07.04 09:30)

Mobilna obrobka skrawaniem <a href="https://sarafovo.org/links.php?link=mobilna-obrobka-skrawaniem.pl">Mobilna obrobka skrawaniem</a>

Affewlerekabwef tlllk

(AbiblyLic, 2021.07.03 23:23)

azithromycin zithromax <a href=" https://azithromaxww.com/ ">azithromycin </a> azithromycin over the counter https://azithromaxww.com/

I am looking for a wealthy man

(AliceMog, 2021.07.03 21:24)

<img src="https://i.imgur.com/df88Rh3.png">
My name is Alice. I am 24 years old. Looking for a sponsor. I can be found on this site among the bad girls.
Hey! I am a girl from Russia. I am ready to move to any country. I am looking for an adult and successful man whom I can please.
My site profile: http://datingforkings.club/

I am looking for a wealthy man

(AliceMog, 2021.07.03 21:22)

<img src="https://i.imgur.com/23pXWen.png">
My name is Alice. I am 24 years old. Looking for a sponsor. I can be found on this site among the bad girls.
Hey! I am a girl from Russia. I am ready to move to any country. I am looking for an adult and successful man whom I can please.
My site profile: http://datingforkings.club/


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »