Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

купить автостекло в минске

(Donaldsgb, 2021.07.03 20:09)

Добрый день дамы и господа
Where is moderator??
It is about advertisement on your website.
Thank.
<a href=https://burtehservice.by/>плиткорез ручной mtx</a>

I am looking for a wealthy man

(AliceMog, 2021.07.03 19:15)

<img src="https://i.imgur.com/pIfnF76.png">
My name is Alice. I am 24 years old. Looking for a sponsor. I can be found on this site among the bad girls.
Hey! I am a girl from Russia. I am ready to move to any country. I am looking for an adult and successful man whom I can please.
My site profile: http://datingforkings.club/

Play in free games

(Scottcunda, 2021.07.03 16:53)


Only good sex games for free https://www.myadultonlinegames.com/category/premium-adult-games in best quality

Reduslim

(Larryjag, 2021.07.03 16:28)

<a href=https://reduslim.health/>dieta sana ed equilibrata per perdere peso</a>

автомобильное стекло цена

(Donaldllv, 2021.07.03 15:53)

Здравствуйте друзья
Where is administration?
I'ts important.
Regards.
<a href=https://burtehservice.by/>тепловизор seek thermal цена</a>

Ukrán lány keres pénzt és szex

(ChrisyStamy, 2021.07.03 15:26)

Szia! Zlata vagyok, Ukrajnában élek. 240 dollárt kapok havonta. Ez nagyon kevés nekem ((

Ez az, amiért egy kis pénzért meg tudom csinálni.:
- Küldj forró képeket és videókat
- küldök egy videót a szexről az ex-pasiddal .
- Meg tudom csinálni, amit mondasz Skype, whatsapp vagy más messenger

Szintén készen áll, hogy jöjjön el bármely országban a pénzt.
Nem hagyom itt a kapcsolataimat. Keress meg az oldalon <a href=https://dicej.dateshookp.com/?utm_source=6065c32eba128>Dateshookp.com (18+)</a> az én nickem Zlata.

Itt van a fotóm, sokan szeretik, de én nem.

<a href=https://dicej.dateshookp.com/?utm_source=6065c32eba128><img src="https://i.ucrazy.ru/files/pics/2018.01/thumbs/devizsocset23.jpg"></a>

Remélem találkozunk.

Мобильные прокси

(Sarjah, 2021.07.03 00:46)

<a href=https://proxyspace.seo-hunter.com/mobile-proxies/kazan/> lte прокси </a>

Get with knock off low valuation drugstore

(ZuhaTHemi, 2021.07.02 07:02)

kefelesei ivermectin cream for rosacea
erzeugnisse ivermectin (stromectol) human
<a href="http://ivermectin4sale.com/#">ivermectin for humans
</a> - drug stores that carry stromectol without a prescription
http://ivermectin4sale.com/# - order ivermectin
jamies stromectol manufacturer coupon

cromo kic

(JBop, 2021.07.02 02:59)

<a href="https://virtual-local-numbers.com/virtualnumber/virtual-sms-number.html">online sms number</a>

Акция бонусы Устранение сайтов конкурента спамные базы

(DmitriyPetrov, 2021.07.01 06:42)


Нужно забанить веб-сайт конкурента? Мы поможем.
Применяем лучшие технологии:
- Ликвидируем веб-сайты по любым ключевым запросам.
- Делаем колоссальное количество спамных беклинков.
- Спам главного емаила фирмы письмами с рассылками
- Устранение позиций веб-ресурса в поисковике по самым коммерческим ключам.
- Применяются секретные методы. Это известно только нашим экспертам. Десятилетний опыт работы.
- Гарантируем возврат денежных средств при условии неудачи.
- Стопроцентный отчет.
- Конфиденциальность нашей работы. Никто не узнает про вас.

Стоимость услуги 6000 рублей
Полная отчётность.
Оплата: Киви, Яндекс.Деньги, Bitcoin, Visa, MasterCard...

Телегрм: @xrumers
Skype: xrumer.pro
WhatsApp: +7(977)536-08-36
email: support@xrumer.cc

Только эти!
А тАкож Работаем со Студиями!

Cig now

(Rofounc, 2021.07.01 01:26)

Я конечно, прошу прощения, но это мне не совсем подходит. Кто еще, что может подсказать?

----
<a href="https://ecoteplo.net/products/ecoteplo-lion-1500-el-belyj">https://ecoteplo.net/products/ecoteplo-lion-1500-el-belyj</a>

Я об этом ничего не знаю

----
<a href="https://smm4top.com/">smm services promotion</a>

Не ну понятно, я и не спорю

----
<a href="http://noves-shop.ru/">купить трастовый аккаунт facebook</a>

Очень полезный вопрос

----
<a href="https://bailong.kr.ua/products/bailong-police-bl-t88">https://bailong.kr.ua/products/bailong-police-bl-t88</a>

красота

----
<a href="https://venro.ru/">как набрать подписчиков в инстаграме накрутка</a>

Какие слова... супер, замечательная фраза

----
<a href="https://lolz.guru/market/steam/">продажа аккаунт стим</a>

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, пообщаемся.

----
<a href="https://online-ruletka.ru/roulette_ra_xtreme_live_gaming.html">https://online-ruletka.ru/roulette_ra_xtreme_live_gaming.html</a>

Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, пообщаемся.

----
<a href="https://bitsmix.biz/bitmix">clear bitcoin</a>

Ухты, супер, давно ждал. СПС

----
<a href="https://igrovye-avtomati-online.com.ua/sunny_shores_avtomat.html">https://igrovye-avtomati-online.com.ua/sunny_shores_avtomat.html</a>

Прошу прощения, что вмешался... Я разбираюсь в этом вопросе. Можно обсудить. Пишите здесь или в PM.

----
<a href="https://lolz.guru/threads/1655247/">https://lolz.guru/threads/1655247/</a>

create pbn seo fast

(JamesEmurb, 2021.07.01 00:21)

<a href=https://pbn-sites-use91245.blogmazing.com/4955167/the-fact-about-sites-pn-home-sitepages-home-aspx-that-no-one-is-suggesting>do it create pbn for online promotion</a>
<a href=http://chancerhxqf.bloggerbags.com/6246382/detailed-notes-on-site-pneu-moins-cher>creature pbn hosting marketing</a>
<a href=http://sitepneusfree92579.bloggerbags.com/6229000/not-known-facts-about-site-png>create pbn webeditor fast</a>
<a href=https://dominickarixm.fireblogz.com/31972741/how-site-plan-checklist-can-save-you-time-stress-and-money>do it pbn to be displayed in the TOP</a>
<a href=https://martinjapet.anchor-blog.com/4242233/indicators-on-submitter-rss-you-should-know>do it pbn backlinks to be displayed in the TOP</a>


@mmm=

creature pbn 2.0 with the best effect

(JamesEmurb, 2021.07.01 00:10)

<a href=https://submitter-social-bookmark68023.verybigblog.com/4922039/the-definitive-guide-to-submitter-wiki-articles>creature pbn site qualitatively</a>
<a href=http://pbnsiteexample02244.thenerdsblog.com/6186395/site-one-raleigh-fundamentals-explained>let's do pbn seo webeditor marketing</a>
<a href=https://andersonsixpd.blogsvirals.com/4957613/pb-site-bnp-an-overview>creature create pbn for online promotion</a>
<a href=http://pbn-website90122.blogpostie.com/25252724/little-known-facts-about-site-number>п»їcreature pbn fast</a>
<a href=https://submitter-web-directories47418.p2blogs.com/4859730/the-definitive-guide-to-submitter-wiki-articles>let's do pbn to be displayed in the TOP</a>


@mmm=

Nag with discount broken-hearted amount pharmacopoeia

(Drewhom, 2021.06.30 19:12)

viagra brand
how long does viagra take to work
<a href="http://nodoctprescript.com/#">viagra without a doctor prescription usa
</a> - super active viagra 20mg
http://nodoctprescript.com/# - viagra without prescription
viagra 10 mg 4 tablet total posts

Nag with discount vulgar payment drugstore

(ZobleFoowl, 2021.06.30 05:58)

landet ivermectin gold
wprost stromectol effectiveness
<a href="http://stromectoloverthecounter.com/#">stromectol scabies treatment
</a> - ivermectin tablets for humans
http://stromectoloverthecounter.com/# - stromectol pill for humans
asamotna stromectol discount

let's do pbn revenue marketing

(JamesEmurb, 2021.06.30 02:38)

<a href=http://marketing90987.full-design.com/Getting-My-Link-Building-To-Work-43136246>do it pbn site marketing</a>
<a href=https://pbnsite71479.bluxeblog.com/32584133/5-simple-statements-about-site-where-can-i-watch-filipino-movies-explained>creature pbn 2.0 marketing</a>
<a href=https://site-png-vector34567.activoblog.com/4269143/considerations-to-know-about-seo>do it pbn site for online promotion</a>
<a href=http://sitepneusenligne57801.alltdesign.com/site-pbn-fundamentals-explained-21866822>creature create pbn marketing</a>
<a href=https://zandermdrix.dbblog.net/32302242/the-single-best-strategy-to-use-for-pbn-sets>do it pbn revenue marketing</a>


@mmm=

Mut Theor

(SheKag, 2021.06.28 08:04)

Ваша идея очень хороша

----
<a href="https://turksezon.net/kolumbiyskie_filmi/">https://turksezon.net/kolumbiyskie_filmi/</a>

Какие слова... супер, блестящая идея

----
<a href="https://kadbase.ru/reestr/37-ivanovskij/37:24-givanovo/37:24:030410-oks/37:24:030410:118-ivanovskaya-oblast-g-ivanovo-ul-onezhskaya-d-6/">https://kadbase.ru/reestr/37-ivanovskij/37:24-givanovo/37:24:030410-oks/37:24:030410:118-ivanovskaya-oblast-g-ivanovo-ul-onezhskaya-d-6/</a>

Абсолютно с Вами согласен. Мне нравится эта идея, я полностью с Вами согласен.

----
<a href="https://mkdbase.ru/mkd/11-komi/g-uhta/ul-30-let-oktyabrya/169300-resp-komi-g-uhta-ul-30-let-oktyabrya-d-22-12/">https://mkdbase.ru/mkd/11-komi/g-uhta/ul-30-let-oktyabrya/169300-resp-komi-g-uhta-ul-30-let-oktyabrya-d-22-12/</a>

ржу нимагу!!

----
<a href="http://noves-shop.ru/">аккаунты vkontakte</a>

В этом что-то есть. Теперь мне стало всё ясно, благодарю за информацию.

----
<a href="https://vashholodilnik.ru/holodilniki/holodilnik-mitsubishi_electric_mr_fr51h_sb_r">Холодильник Mitsubishi Electric MR-FR51H-SB-R купить</a>

Тема интересна, приму участие в обсуждении.

----
<a href="https://swaplab.io/swaplab">отзыв обмен биткоинов</a>

Вы ошибаетесь. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, поговорим.

----
<a href="https://thujas.ru/">туи распродажа</a>

КОНЦОВКА КЛАССНАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!

----
<a href="https://lolz.guru/threads/2625553/">https://lolz.guru/threads/2625553/</a>

Прошу прощения, что вмешался... У меня похожая ситуация. Можно обсудить.

----
<a href="https://www.bonushard.com/bonus/netgame/">netgame casino вход</a>

Прошу прощения, что я вмешиваюсь, хотел бы предложить другое решение.

----
<a href="https://book-ofra-online.ru/book_of_maya_avtomat.html">https://book-ofra-online.ru/book_of_maya_avtomat.html</a>

светодиодные автолампы купить в минске

(Robertorl, 2021.06.27 16:51)

Привет друзья

Канализация
Наличие отопления и водоснабжения в загородном жилье составляет часть комфортного проживания, но довольно трудно представить благоустроенную жизнь за городом без автономной канализации. Нет, можно конечно и дальше изображать радость от походов в дождь и в снег на улицу до выгребной ямы. А можно провести систему канализации, и жить еще с большим удобством.

Канализация для загородных домов – это специальное очистное сооружение, куда попадают сточные или иные воды, проходят очистку за счёт технических или других механизмов.

Существует несколько вариантов канализационных систем:
Накопитель без дна с грунтовой фильтрацией;
Установка накопительной емкости;
Использование септика;
Сооружение станции биологической очистки.
Любая из этих систем состоит из внешних коммуникаций, подведенных к колодцу или септику, и разводки труб по дому.

Выбор сооружения для вашего участка зависит от многих факторов, наши специалисты помогут разобраться Вам в этих вопросах. Сложные инженерные системы требует тщательного расчета и четкого воплощения. Затраты на устранение аварий и реконструкцию обойдутся дороже, чем обращение к профессионалам нашей компании.

Наша компания оказывает услуги по монтажу канализационной системы, и они включают в себя
строительство переливных колодцев диаметром от 1 метра до 2 метров (подходит для участков, где до 3-5 метров под землю будет песок)
монтаж септика активного или неактивного (данный вариант удобен, если на участке глина)
Использование септика;
Прокладка канализационных труб от дома до приемных колодцев.
В любом случае сооружение канализационных систем - это очень индивидуально и нашим специалистам необходимо видеть участок, чтобы принять решение, какой вариант подойдет именно Вам.

Nag with discount low valuation pharmacy

(ZavierTheob, 2021.06.26 00:16)

cialis generic memberlist
cialis 5mg dosage jump to
<a href="https://walmartcialispharm.com/#">generic cialis at walmart
</a> - cialis overnight pharmacy viagracialis generic name any
https://walmartcialispharm.com - generic cialis at walmart pharmacy
cialis suppliers email e-mail

noclegi augustów nad nettą

(Ypbuh, 2021.06.23 19:51)

https://www.pokojewaugustow.online/touch9160
https://www.pokojewaugustow.online/golfers943
https://www.pokojewaugustow.online/pokoje-w-centrum-augustowa
https://www.pokojewaugustow.online/glycerine140


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »