Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

водная стена

(Antoniohak, 2021.05.04 10:40)

Доброго времени суток господа
Наша фирма мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в г.Львов. Вас может заинтересовать:
изготовление декоративных водопадов
декоративный водопад в квартире купить
водопад на стену купить
декоративные комнатные водопады
купить водопад для квартиры


Наша сайт - https://creativehome.net.ua

Заходите и выбирайте - <a href=http://vodopad.creativehome.net.ua>квартирные водопады</a>
<a href=http://vodopad.creativehome.net.ua>водопад на стене в квартире</a>
<a href=https://creativehome.net.ua>декоративный водопад по стеклу</a>

искусственный водопад в квартире цена

(Antoniofqo, 2021.05.04 10:28)

Здравствуйте господа
Наша предприятие мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в г.Львов. Вас может заинтересовать:
водопад по стеклу в квартире
домашний водопад купить
водопад на стену купить
стеклянная стена с водой
декоративные искусственные водопады


Наша сайт - http://waterfall.creativehome.net.ua

Заходите и выбирайте - <a href=http://vodopad.creativehome.net.ua>комнатные водопады по стеклу</a>
<a href=http://decor.creativehome.net.ua>водопад в квартире дизайн интерьера</a>
<a href=http://water.creativehome.net.ua>стена водопад цена</a>

водопад на стене в квартире

(Antoniodrg, 2021.05.04 10:17)

Добрый день товарищи
Наша предприятие мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в Харькове. Вас может заинтересовать:
декоративные водопады для дома купить
водопад в интерьере квартиры
искусственный водопад в интерьере
водопад под стеклом
комнатные водопады по стеклу


Наша сайт - http://decor.creativehome.net.ua

Заходите и выбирайте - <a href=http://vodopad.creativehome.net.ua>водопад на стене в квартире</a>
<a href=http://vodopad.creativehome.net.ua>водопад по стеклу киев</a>
<a href=https://creativehome.net.ua>водопад в квартире дизайн интерьера</a>

домашние фонтаны и водопады

(Antonioumd, 2021.05.04 10:07)

Привет господа
Наша компания мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в г.Львов. Вас может заинтересовать:
водопады по стеклу в интерьере
декоративные комнатные водопады
водопад на стене
водяная стена
стеклянная стена с водой


Наша сайт - https://creativehome.net.ua

Заходите и выбирайте - <a href=http://vodopad.creativehome.net.ua>домашний водопад по стеклу цена</a>
<a href=http://vodopad.creativehome.net.ua>водопад в квартире дизайн интерьера</a>
<a href=http://waterfall.creativehome.net.ua>декоративный водопад в квартире</a>

домашний водопад по стеклу цена

(Antonionyw, 2021.05.04 09:54)

Добрый день товарищи
Наша фирма мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в Харькове. Вас может заинтересовать:
искусственный водопад в интерьере
декоративный водопад цена
водопад на стене
искусственный водопад для дома
водопад на стене в квартире


Наша сайт - http://aqua.creativehome.net.ua

Заходите и выбирайте - <a href=http://aqua.creativehome.net.ua>стена водопад в квартире</a>
<a href=http://water.creativehome.net.ua>водопад в квартире дизайн интерьера</a>
<a href=http://water.creativehome.net.ua>искусственный водопад для дома</a>

водяная стена

(Antoniodym, 2021.05.04 09:46)

Приветствую Вас друзья
Наша фирма мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в Днепре. Вас может заинтересовать:
водопад по стеклу киев
водяная стена
искусственные фонтаны водопады
водопад по стеклу в квартире
настенные водопады в квартире


Наша сайт - http://aqua.creativehome.net.ua

Заходите и выбирайте - <a href=http://water.creativehome.net.ua>водопад в интерьере квартиры</a>
<a href=http://aqua.creativehome.net.ua>декоративный водопад цена</a>
<a href=http://water.creativehome.net.ua>фонтаны и водопады для дома</a>

стена водопад цена

(Antonioktf, 2021.05.04 09:32)

Доброго времени суток господа
Наша предприятие мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в Днепре. Вас может заинтересовать:
декоративные водопады для дома купить
купить водопад для квартиры
фонтаны и водопады для дома
стена с водопадом
настенные водопады в квартире


Наша сайт - http://decor.creativehome.net.ua

Заходите и выбирайте - <a href=http://vodopad.creativehome.net.ua>домашние фонтаны водопады купить</a>
<a href=http://waterfall.creativehome.net.ua>стена водопад в квартире</a>
<a href=http://aqua.creativehome.net.ua>водопад в интерьере квартиры</a>

водопад в доме

(Antoniowxf, 2021.05.04 09:20)

Приветствую Вас господа
Наша предприятие мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в Днепре. Вас может заинтересовать:
квартирные водопады
декоративный водопад по стеклу
водопад по стеклу киев
водопад на стене в квартире
фонтаны и водопады для дома


Наша сайт - http://waterfall.creativehome.net.ua

Заходите и выбирайте - <a href=http://aqua.creativehome.net.ua>домашний водопад с подсветкой</a>
<a href=http://waterfall.creativehome.net.ua>искусственный водопад в квартире цена</a>
<a href=http://aqua.creativehome.net.ua>водопад на стене</a>

водопад по стеклу киев

(Antoniotxn, 2021.05.04 09:10)

Добрый день дамы и господа
Наша компания мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в Киеве. Вас может заинтересовать:
декоративный водопад в квартире
стеклянные водопады
купить водопад для квартиры
искусственные водопады для квартиры купить
водопад на стекле


Наша сайт - http://decor.creativehome.net.ua

Заходите и выбирайте - <a href=http://vodopad.creativehome.net.ua>водопад на стене в квартире</a>
<a href=http://vodopad.creativehome.net.ua>водопад в квартире дизайн интерьера</a>
<a href=https://creativehome.net.ua>искусственные водопады киев</a>

фонтаны и водопады для дома

(Antonioqow, 2021.05.04 08:58)

Доброго времени суток друзья
Наша организация мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в Харькове. Вас может заинтересовать:
водопад по стеклу киев
декоративные водопады для дома купить
изготовление декоративных водопадов
водопад стекло
домашний водопад купить


Наша сайт - https://creativehome.net.ua

Заходите и выбирайте - <a href=http://waterfall.creativehome.net.ua>декоративный водопад цена</a>
<a href=http://vodopad.creativehome.net.ua>интерьерный водопад по стеклу</a>
<a href=https://creativehome.net.ua>водопад на стену купить</a>

настенные водопады в квартире

(Antoniocjk, 2021.05.04 08:48)

Доброго времени суток господа
Наша организация мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в Харькове. Вас может заинтересовать:
декоративный водопад по стеклу
водопад по стеклу киев
домашние фонтаны и водопады
фонтан стена воды
декоративные комнатные водопады


Наша сайт - http://vodopad.creativehome.net.ua

Заходите и выбирайте - <a href=http://aqua.creativehome.net.ua>декоративные водопады для дома купить</a>
<a href=https://creativehome.net.ua>водяная стена</a>
<a href=http://aqua.creativehome.net.ua>водяная стена</a>

домашний водопад с подсветкой

(Antonioyrt, 2021.05.04 08:35)

Доброго времени суток друзья
Наша фирма мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в Киеве. Вас может заинтересовать:
водопад на стене
декоративный водопад в квартире купить
декоративный водопад в квартире
домашний водопад по стеклу цена
домашний водопад цена


Наша сайт - http://water.creativehome.net.ua

Заходите и выбирайте - <a href=https://creativehome.net.ua>водопад в доме</a>
<a href=http://water.creativehome.net.ua>водопад в квартире дизайн интерьера</a>
<a href=http://aqua.creativehome.net.ua>настенные водопады в квартире</a>

стеклянные водопады

(Antonioklr, 2021.05.04 08:12)

Добрый день господа
Наша фирма мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в Одессе. Вас может заинтересовать:
искусственный водопад в квартире цена
водопад в квартире дизайн интерьера
стеклянные водопады
интерьерный водопад по стеклу
домашний водопад с подсветкой


Наша сайт - http://waterfall.creativehome.net.ua

Заходите и выбирайте - <a href=http://decor.creativehome.net.ua>стеклянные водопады</a>
<a href=https://creativehome.net.ua>фонтан стена воды</a>
<a href=http://aqua.creativehome.net.ua>искусственный водопад в интерьере</a>

стена водопад в квартире

(Antoniojgp, 2021.05.04 08:03)

Добрый день господа
Наша фирма мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в Харькове. Вас может заинтересовать:
водопад в квартире дизайн интерьера
стеклянная стена с водой
водопад под стеклом
настенные водопады в квартире
декоративный водопад в квартире


Наша сайт - https://creativehome.net.ua

Заходите и выбирайте - <a href=http://waterfall.creativehome.net.ua>настенные водопады в квартире</a>
<a href=https://creativehome.net.ua>декоративные водопады для дома купить</a>
<a href=https://creativehome.net.ua>водопад в доме</a>

водопад на стене в квартире

(Antoniohsr, 2021.05.04 07:51)

Доброго времени суток товарищи
Наша компания мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в Днепре. Вас может заинтересовать:
водопад в квартире дизайн интерьера
стеклянные водопады
водопад стекло
водопад из стекла
стена водопад в квартире


Наша сайт - http://water.creativehome.net.ua

Заходите и выбирайте - <a href=http://aqua.creativehome.net.ua>водопады по стеклу в интерьере</a>
<a href=http://vodopad.creativehome.net.ua>домашние водопады в квартире</a>
<a href=http://waterfall.creativehome.net.ua>водопад на стене</a>

водопад стекло

(Antoniotda, 2021.05.04 07:40)

Доброго времени суток дамы и господа
Наша компания мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в Днепре. Вас может заинтересовать:
домашний водопад с подсветкой
водопад в квартире дизайн интерьера
стена водопад в квартире
искусственные водопады для квартиры купить
декоративный водопад по стеклу


Наша сайт - http://decor.creativehome.net.ua

Заходите и выбирайте - <a href=http://decor.creativehome.net.ua>комнатные водопады по стеклу</a>
<a href=http://water.creativehome.net.ua>водопад в доме</a>
<a href=http://water.creativehome.net.ua>интерьерный водопад по стеклу</a>

настенные водопады в квартире

(Andrewlvf, 2021.05.04 07:27)

Приветствую Вас господа
Наша предприятие мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в Харькове. Вас может заинтересовать:
искусственные фонтаны водопады
купить водопад для квартиры
декоративный водопад в квартире
водопад под стеклом
комнатные водопады по стеклу


Наша сайт - http://aqua.fontania.top/

Заходите и выбирайте - <a href=http://aqua.fontania.top/>настенный водопад по стеклу</a>
<a href=http://aqua.fontania.top/>комнатные водопады по стеклу</a>
<a href=http://aqua.fontania.top/>водопад по стеклу в квартире</a>

купить стеклянный водопад

(Andrewuge, 2021.05.04 07:16)

Приветствую Вас дамы и господа
Наша компания мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в Харькове. Вас может заинтересовать:
искусственные фонтаны водопады
домашний водопад купить
декоративные настенные водопады
водопад по стеклу киев
декоративный водопад цена


Наша сайт - http://aqua.fontania.top/

Заходите и выбирайте - <a href=http://aqua.fontania.top/>водопад под стеклом</a>
<a href=http://aqua.fontania.top/>декоративные водопады по стеклу</a>
<a href=http://aqua.fontania.top/>водопад по стеклу купить</a>

изготовление декоративных водопадов

(Andrewpxy, 2021.05.04 07:05)

Добрый день дамы и господа
Наша компания мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в г.Львов. Вас может заинтересовать:
комнатные водопады по стеклу
искусственный водопад для дома
стена водопад в квартире
декоративные настенные водопады
домашние фонтаны и водопады


Наша сайт - http://aqua.fontania.top/

Заходите и выбирайте - <a href=http://aqua.fontania.top/>домашний водопад по стеклу купить</a>
<a href=http://aqua.fontania.top/>декоративные водопады по стеклу</a>
<a href=http://aqua.fontania.top/>водопад из стекла</a>

водопад на стену купить

(Andrewwut, 2021.05.04 06:55)

Приветствую Вас друзья
Наша фирма мы занимаем первое место по качеству и цене производства аква изделий в г.Львов. Вас может заинтересовать:
настенные водопады в квартире
декоративный водопад цена
водопады по стеклу в интерьере
водопад на стекле
водопад на стене в квартире


Наша сайт - http://aqua.fontania.top/

Заходите и выбирайте - <a href=http://aqua.fontania.top/>домашний водопад по стеклу купить</a>
<a href=http://aqua.fontania.top/>водопады по стеклу в интерьере</a>
<a href=http://aqua.fontania.top/>водопад по стеклу видео</a>


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »