Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Хорошо сделаем Септик тольятти

(ecoWorie, 2020.12.31 23:18)

<b><a href=https://eco-corporation.ru>Септик самара под ключ цена</a></b>

Автономная канализация - наиболее востребованная часть технических коммуникаций
Наша международная компания занимается не только лишь проектированием и сборкой, профессионалы дополнительно делают последующее сопровождение автономной канализации.
Автономная канализация в частном помещении - лучший выбор от компанииСборка септика - изрядно непростой процесс, предполагающий не только лишь строительство, но и дополнительно выбор нужной системы.
Высококачественное сопровождение
Большой уровень производства септиков

Необходимо изготовляем Лучший септик для загородного дома

(ecoWorie, 2020.12.31 12:00)

<b><a href=https://eco-corporation.ru>Установить септик на даче</a></b>

Высококачественное сопровождение
Наша международная компания занимается не только лишь проектированием и сборкой, профессионалы дополнительно делают последующее сопровождение автономной канализации.
Это в целом предоставляет вам гарантию того момента, что автономная канализация работает без перебоев в течение многих лет.
Большой уровень производства септиков
Септики - это несложная сборка с специфической конструкцией перелива, фильтрации и сложной электроникой

cialis cialis 20mg cost viagra vs cialis forum

(Jamestasty, 2020.12.31 07:29)

Analogues that can be purchased at the pharmacy cialis price walgreens <a href=http://tadalafilled.com/>what can i take to enhance cialis</a>canada pharmacy cialis
In the pharmacopoeia you can secure Cialis and hardly any of its analogues:
internal analogues, generic Cialis – Tadalafil Bacter, Tadalafil Peak, Tadalafil SZ, Freimitus;
generics of outlandish companies-Dynamico Desire (Teva, Israel), Cupid 36 (CADILA PHARMACEUTICALS, Indian remedy), Sitara (MEN PHARMACEUTICAL ILAC). VE TIC. A. S., Turkey), Tadalafil (Pharmaceutical Works POLPHARMA, Poland);
drugs of the IFDE-5 corps – Viagra, Levitra, Zidena, Stendra and generics of these prototypical drugs.
The nicest substitutes repayment for Cialis
You lack to on the pre-eminent cure-all together with your doctor, winsome into account all indications and contraindications. But to cognizant of the advantages and disadvantages of each analog is quality crafty every man. What more intelligent, more unwasteful and safer Cialis or Viagra and also other well-established drugs in the course of the treatment of erectile dysfunction:
Cialis or Viagra both drugs in its own admissible; effect Viagra stronger assorted people like it because of the keen-minded orgasm; Cialis incompatible with Viagra, operates smoother, quicker and longer, it has fewer side effects; tadalafil can also help urination;
Cialis or Levitra – which is better? Both drugs are good, they move gently, they from not many side effects; their operational of drugs begins in 15-16 minutes, lasts for Levitra 5-8 hours, in the service of Cialis-36 hours;
Cialis or Tadalafil – tadalafil is the on the move ingredient of Cialis; there is also a generic Tadalafil (Polpharma, Poland), Tadalafil Compassionate (Aurochem Laboratories, Indian antidepressant); the produce of these drugs is identical;
best time to take cialis 20mg <a href=http://tadalafilled.com/>tadalafil 20 mg how long does it last</a>how long does cialis stay in your system
Cialis or Dapoxetine are drugs from different panacea groups and they sketch differently; the conclusion of Cialis is aimed at the vascular system and strengthening of erection, and the really of dapoxetine (Priligi, Infidjo) – on the autonomic nervous structure and suppression of beforehand erection; merely a doctor can mentioned out which of these drugs will accommodate you.

20 mg sildenafil 30 tablets cost

(CAtaw, 2020.12.31 04:21)

sildenafil use in pulmonary hypertension <a href="https://cheapgenericpills.com/">online pharmacy sildenafil 100mg</a> buy sildenafil citrate ebay https://cheapgenericpills.com/

Maid service new jersey Perfect! How great it was!

(MSNYCCloully, 2020.12.29 10:55)

Howdy!.
Our Famous Company in Cooperative Village more seven years, during this time we working exclusively female workers, on Residential cleaning and Maid service in my area. Housekeeping maid service will maintain order and cleanliness in everywhere in the apartment according to generally established convention . In our headquarters in oll literate Maid , who are Room cleaning next to me of any complexity and execute it fast and good. When it comes to about a huge hotel complex, our company we will provide to the customer required quantity State. For you we offer not only experienced service personnel, but also prices very affordable for each customer for Maid service в Midtown. For everyone who wants to order Dry cleaning carpets and Maid service in my area suggest all of you visit our site in Long Island City. The Tidy up Building cleaning services с Maid service at home always simpler in Woodside


We provide professional <a href=https://maidservicenyc.pro/>commercial cleaning ny</a> for personal customers. Using European devices and also licensed devices, we achieve maximum results as well as supply cleaning in a short time.

Our pleasant group uses you to obtain familiarized with favorable regards to cooperation for company customers. We properly approach our tasks, clean utilizing expert cleansing products and customized tools. Our staff members are educated, have clinical books and also know with the nuances of eliminating facility and also hard-to-remove dirt from surface areas.

Russian NY

(Joshuafem, 2020.12.29 05:41)

<b>Nuru massage New-York: <a href=http://nuru-massage-ny.com>happy ending messages</a></b>

Hello! We those who make your daily life much easier . Our organization that gives you massage .

Distinctive individuality our sensual salon is not an enforced setting. We develop groups in a social network to create.
Ready to provide for you check every type massage techniques alreadytoday. Employees of our company waiting you in our SPA.

canada rx sildenafil

(CAtaw, 2020.12.29 04:09)

sildenafil package insert <a href="https://upharmacy24.com/">sildenafil tablets 100mg side effects</a> sildenafil red bull https://upharmacy24.com/

Honey Manhattan

(Joshuafem, 2020.12.28 16:10)

<b>Massage body to body - <a href=http://nuru-massage-ny.com>escort service in new york</a></b>

Hello! Our firm those who make your life much easier . Our salon that gives you massage .

Distinctive sign our Turkish soap salon is not an enforced setting. We create groups in a social network to promote.
Ready to provide for you personally check some method massage methods now. Go to portal and additionally explore, see subtleties of massage.

sildenafil toxicity pulmonary hypertension

(CAtaw, 2020.12.28 10:41)

sildenafil generico farmacias similares <a href="https://tevaviagra.com/">sildenafil savings coupon</a> sildenafil citrate peptides https://tevaviagra.com/

lots of good topics on here

(LonnieHak, 2020.12.27 11:26)

I am so glad to have stumbled across your web site, it is toally everything my friends from work and I have been hoping for. The specifics here on the website is definitely needed and will help my friends and I while I am at work. It shows that the site acquired a large amount of knowledge about this and other pages and information really show it. I'm not usually on the internet all day long however when I get a break i'm always searching for this kind of factual information or things similarly concerning it. When you get a chance have a look at my website <a href=https://dfwdawglife.com/best-dog-boarding-in-dallas-texas><span style=color:#000>downtown doggy daycare near me dallas</span></a>

sildenafil blindness

(CAtaw, 2020.12.27 09:50)

sildenafil online no prior prescription <a href="https://fortunegraphite.com/">sildenafil price comparison</a> sildenafil 20 mg tablet reviews https://fortunegraphite.com/

walmart pharmacy price for sildenafil

(CAtaw, 2020.12.27 04:12)

sildenafil and nitroglycerin <a href="https://fortunegraphite.com/">sildenafil citrate generic</a> sildenafil calox para que sirve https://fortunegraphite.com/

Спасительная магия

(Illona, 2020.12.26 20:47)


<a href=http://la2dark.ru>молитвы на удачу и богатство на деньги</a>

[url=https://www.youtube.com/watch?v=-oXFnWJf5J8]купить женскую кожаную сумку недорого[/url]

(Heathcoire, 2020.12.26 18:47)

купить сумку женскую из натуральной кожи медведково
https://www.youtube.com/watch?v=CbnohDKMTsQ


купить в кургане недорого женскую сумку
купить женскую сумку наложенным платежом недорого
купить сумку саквояж женскую из натуральной кожи
сумки деловые женские из натуральной кожи купить
купить хорошую сумку женскую брендовую недорого

<a href=https://www.youtube.com/watch?v=dwFVp2fss8Y>купить сумку женскую брендовую из натуральной кожи</a>
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=S8_6BU6jVCc>сумки кросс боди кожа женские купить</a>
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=Htf1WC_FZP4>купить недорого женскую сумку серого цвета</a>

Kitchens and renovations Carroll Gardens

(KRCloully, 2020.12.26 08:36)

We create unique interiors , paying close attention torequirements reliability and functional capability . Cooperate with customer on of all stages execute comprehensive analysis of features objects, carry preliminary counts . In the event of occurrence questions .
Eco kitchen renovations it is very expensive pleasure, when, if a it do independently
In our firm Limited liability Limited Partnership NDYKF BoCoCa work trained specialists, who much know about Ultimate kitchen and home renovation.
The Organization renders high-quality Kitchen laundry renovations by democratic prices . Experienced Masters with great experience work help one hundred percent change in a few days or affordable price repair work. The price depends on selected package of services, scope of work .

Each dwelling apartments, houses, cottages or other housing Bensonhurst unique and carries its own functional load. All this mostly refers kitchens.

Kitchen counter renovation Boerum Hill : <a href=https://kitchen-renovation.club>kitchen renovation nyc</a>

viagra heart palpitations

(CAtaw, 2020.12.25 23:52)

viagra perscription <a href="https://judrxstore.com/">viagra pill identifier</a> online viagra price https://judrxstore.com/

рапунцель смотреть онлайн мультфильм в хорошем

(Edgarmug, 2020.12.25 19:24)

Привет всем участникам! класный у вас сайт!
Нашел топ базу кино: <a href=http://kinoflow.net/>смотреть лучшие русский сериал 2019</a>
Тут: <a href=http://kinoflow.net/detektiv/>смотреть онлайн бесплатно лучшие детективы 2020</a> самый лучший детектив смотреть онлайн рейтинг 2019
Тут: <a href=http://kinoflow.net/kriminal/>Смотреть криминальные фильмы</a> Криминальные фильмы список 2020
Здесь: Большая любовь / Big Love (Сезон 1-5) (2006–2011) смотреть онлайн бесплатно http://kinoflow.net/10371-bolshaya-lyubov-big-love-sezon-1-5-20062011.html
Тут: Бунт пернатых / Plumiferos - Aventuras voladoras (2010) смотреть сериал онлайн бесплатно <a href=http://kinoflow.net/6254-bunt-pernatyh-plumiferos-aventuras-voladoras-2010.html> Бунт пернатых / Plumiferos - Aventuras voladoras (2010) смотреть сериал онлайн бесплатно </a>

Hack Tiktok Likes 2021

(MixEcoro, 2020.12.25 11:23)

https://talks.ee.ic.ac.uk/show/index/1335

Do you want be famous on tiktok? Click link above and enjoy fans and followers free! 2021 UPDATED!

tik tok hack 2021,tiktok likes 2021 free,tiktok fans 2021 free,tiktok free followers 2021,tiktok free usa hack 2021,tiktok free likes usa 2021,tiktok free followers 2021 usa,hearts free tiktok
KW:
Tiktok Followers Generator Without Human Verification 2021
Tik Tok Fans Com 2021
Cheat Tiktok 2021
How To Get Likes On Tik Tok 2021

Source of article:

2. https://www.purchase.edu/live/events/21400-tik-tok-video-competition

Спасительная магия

(Illona, 2020.12.25 03:03)


<a href=http://amitofa.ru>кто такой уникальный человек</a>

how long viagra last

(CAtaw, 2020.12.25 01:48)

taking viagra when you don't need it <a href="https://judpharmacy.com/">viagra online paypal accepted</a> where to buy generic viagra online https://judpharmacy.com/


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »