Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

cialis vs flomax for bph

(CAtaw, 2020.12.19 01:26)

cialis prior authorization <a href="http://cialispharm.com/">generic cialis tadalafil cost</a> cialis what to expect http://cialispharm.com/

amazon prime cbd oil softgels

(CAtaw, 2020.12.17 02:32)

leafly cbd oil menopause <a href="https://cannabisoil24.com/">purx7 hemp cbd oil</a> cbd oil sexual benefits http://cannabisoil24.com/

brand name viagra mailed to me

(CAtaw, 2020.12.16 16:02)

viagra generic coupon <a href="http://jud10.org/">is 100mg viagra better than 50mg</a> blink viagra https://jud10.org/

webmd viagra

(CAtaw, 2020.12.16 14:34)

how much does viagra cost in canada <a href="https://jud10.org/">viagra and skin cancer</a> why do men take viagra https://jud10.org/

online viagra order

(CAtaw, 2020.12.16 00:28)

are viagra generics safe <a href="http://judshop.com/">purchase viagra on line</a> what drugs should not be taken with viagra? http://judshop.com/

Best 533720 products for your health and beauty in delkelet-azsia.eoldal.hu

(DonaLom, 2020.12.15 18:56)

We offer 912996 products that will help change the quality of life: medicaments and pills (40868 types), erection pills (7009 pieces), drugs for the treatment of hypertension and diabetes mellitus (5430 types).
Visit our website: <a href=http://mentalhealthpills.com/?a=8245>Mestinon</a>

Similar 1070 products can be found here: <a href=https://lefkadagreece.gr/hello-world/#comment-315>Best 498338 products for your health and beauty in lefkadagreece.gr</a> 40b1338

Most popular products in category:

Anti Alcohol
Weight Loss
Anxiety
Anti Convulsant
Bestsellers
Gastrointestinal Tract
Hormones
Hair Loss
Antibiotics
Motion Sickness
Women's Health
Herbals
Cardiovascular Diseases
Cholesterol
Antivirals
Muscle Relaxants
Arthritis
Erectile Dysfunction
Antiparasitic
Eye Care
Mental Disorders
Men's Health
Antiallergic
Birth Control
Blood Pressure
Asthma
Obesity
Diuretics
Cancer
Antifungals
Skin Care
Antidepressants
Diabetes
Pain Relief
Sleeping Aids
General Health

casino slot games for pc video - how to play poker like a pro

(Robertrhymn, 2020.12.15 16:39)

Hello dear,

I Won a 15,000$ jackpot <a href=https://gorefpnp.com/xc7x0x3s/> <b>!!! 100% Deposit Match up to $300 !!!</b></a>
12/19/  Players can Play Quick Hit Pro free slot in all casinos supplied with online slots from Bally company. <a href=https://rebrand.ly/l30xd>https://rebrand.ly/l30xd</a> slots free online bonus free casino slot games quick hits casino slots app real money situs slot online terpercaya slot car racing tips <a href=http://share.pho.to/away?to=https%3A%2F%2Fslotgamesplayfree.blogspot.com%2F2020%2F12%2Fblog-post_6.html&id=ACBj7&t=9BpgEvc>Visit This Link</a> But Christopher awoke to a shocking email from YouTube on June 3, 11/13/  Watch VEGAS HIGH ROLLER SLOT MACHINES BY N.G Video: ⋆ Video Slots Online ⋆LARGEST JACKPOT⋆ Video Slots Online ⋆ On YouTube For NEW Long Hu Dou Slot Machine Slot Machine ⋆ Video Slots Online ⋆Mega Handpay Jackpot⋆ Video Slots Online ⋆ NG Slot LARGEST JACKPOT On YouTube, biggest jackpot on YouTube for Video Slots. <a href=https://bit.ly/3mQKsxL>https://bit.ly/3mQKsxL</a> Get Free Hit It Rich Casino Slots Free Coins, use the bonus collector to get them all easily.
Stay tuned to Casino UK Online Casino News for all of the latest online casino scoops! From new virtual casino releases, a breakdown of the best online gambling sites and top casinos in the UK, top free online slots in the UK, and much more. <a href=http://anonim.co.ro/?slotgamesplayfree99.blogspot.com/2020/12/softholm-com-10e.html>find this</a> Most Popular Casino Bonus Codes; Casino Bonus Bonus Code; : 1st deposit: % up to € + 50 free spins: BCVIP: Energy Casino: Welcome Bonus up to € / CA$ / NZ$ / ₹ ECVIP: William Hill: Bonus up to £ BETEXVIP: Winner: Bonus % up to €/$ JOHNNYBET3: Aspers Casino: % Bonus Up to £ + Free. <a href=https://creativecommons.org/choose/results-one?q_1=2&q_1=1&field_commercial=n&field_derivatives=sa&field_jurisdiction=&field_format=Text&field_worktitle=Blog&field_attribute_to_name=Lam+HUA&field_attribute_to_url=https://gamesforrealmoney.blogspot.com/2020/10/free-online-slot-games-to-play-for-fun.html>you could try here</a> Get the best deals for slot machines for sale at We have a great online selection at the lowest prices with Fast & Free shipping on many items! <a href=https://bit.ly/39RkYNf>casino</a> Slotcar - fahrbereit oder selber bauen! Sie finden bei uns ihren Slotcar wahlweise im beliebten Maßstab oder und alles Zubehör, das Sie für Ihr Hobby benötigen. <a href=https://login.mephi.ru/login?allow_anonymous=true&service=https://slotmachinejackpots2020.blogspot.com/2020/10/pin-up-pin-up.html>check out here</a> Slot Machines Unlimited Inc  Add to Favorites.
This casino is the encyclopedia of online video slots and is equipped with over different game software and online games! 11 Spins No Wager T&C apply. <a href=https://rebrand.ly/uathn>https://rebrand.ly/uathn</a> Sfoglia la nostra selezione delle migliori slot, scegli una che ti piace e divertiti. https://cutt.us/3vHdy slot nuts free chip casino slot winners 2020 casino slots on youtube slot phones and price slot pci e x16 <a href=https://gamesforrealmoney.blogspot.com/>https://gamesforrealmoney.blogspot.com</a>

canadian and international pharmacy bc

(CAtaw, 2020.12.15 14:29)

are canadian online pharmacies legitimate <a href="http://supermarketpharmacysummit.com/">pharmacy rx canada</a> licensed and approved canadian pharmacies http://supermarketpharmacysummit.com/

Looking for a girl for one night?

(Hermanlof, 2020.12.15 09:30)

MEET HOT LOCAL GIRLS TONIGHT WE GUARANTEE FREE SEX DATING IN YOUR CITY CLICK THE LINK: http://veryhotgirls.site/

фильмы 2019 смотреть хорошем русские 2019 новинки

(RobertGal, 2020.12.15 02:16)

Привет всем! класный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: <a href=http://kinobunker.net/>фильмы 2020 смотреть хорошем боевики криминал</a>
Здесь: фильмы новинки бесплатно скачать хорошего качества 2020 http://kinobunker.net/novinki/ рейтинг 2020
Тут: http://kinobunker.net/14392-bill-myurrey-snova-snimetsya-u-sofii-koppoly.html Билл Мюррей снова снимется у Софии Копполы
Здесь: http://kinobunker.net/4716-drakony-i-vsadniki-oluha-dragons-riders-of-berk-sezon-1-2-2012-2014.html

Lower for sect druggist's pills

(Dazrenvinty, 2020.12.14 23:53)

l-arginine with viagra
viagra cheap kosher
<a href="https://viasldnfl.com/#">viagra for sale near me
</a> - viagra 20 mg cost e-mail address
https://viasldnfl.com/# - viagra for sale near me
tadalafil, viagra

Looking for a girl for one night?

(Hermanlof, 2020.12.13 20:11)

MEET HOT LOCAL GIRLS TONIGHT WE GUARANTEE FREE SEX DATING IN YOUR CITY CLICK THE LINK: http://veryhotgirls.site/

Новости IT

(Donaldphesk, 2020.12.13 12:15)

Привет всем участникам форума! Класный у вас сайт!
Нашёл познавательное в сети:
Вице-канцлер ФРГ: Ослабление России крайне опасно для всего мира http://uptek.ru/news/10202-vice-kancler-frg-oslablenie-rossii-krayne-opasno-dlya-vsego-mira.html
http://uptek.ru/chelovek/36281-zov-ktulhu-silnaya-magnitnaya-burya-probudit-okeanskih-prishelcev-ubiyc-15-iyulya.html
Ещё много интересного нашел тут: <b> новости в экономике </b> <a href=http://uptek.ru/> украина последние новости видео </a>
<a href=http://uptek.ru/v-mire/>мировые события в мире</a> события произошедшие в мире

Новости политики

(Leonardbidly, 2020.12.13 11:54)

Привет всем участникам! Класный у вас сайт!
Нашёл интересное в сети:
The Independent заподозрила Эрдогана в инсценировке госпереворота http://mybioplanet.ru/politika/20049-the-independent-zapodozrila-erdogana-v-inscenirovke-gosperevorota.html
Депутат Рады обвинил США в разжигании войны на Украине <a href=http://mybioplanet.ru/news/33049-deputat-rady-obvinil-ssha-v-razzhiganii-voyny-na-ukraine.html> Депутат Рады обвинил США в разжигании войны на Украине </a>
Ещё много интересного нашел тут: <b> стрелков новороссия </b> http://mybioplanet.ru/
новости лета http://mybioplanet.ru/news/

Кубань фото

(Inga, 2020.12.12 13:06)


<a href=https://kuban.photography/l>кубани фото и описание</a>

A fürdő restaurálása

(KevinDat, 2020.12.12 13:01)

A fürdőszobák frissítése <a href=https://megaremont.pro/minsk-restavratsiya-vann>тут</a>

[url=https://www.youtube.com/watch?v=tRarMplh0EU]длина гирлянды +на елку 2 метра[/url]

(Glennvem, 2020.12.12 07:39)

советские гирлянды +на елку
https://www.youtube.com/watch?v=yqnjwv7kOEs


умная гирлянда twinkly tw 175 оптом
умная гирлянда +на елку twinkle
+как сделать умную гирлянду +на елку
умная гирлянда twinkle видео
гирлянда +на елку через телефон

<a href=https://www.youtube.com/watch?v=beZUYQNbmt4>искусственная елка со встроенной гирляндой</a>
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=O_grgGPbrjs>умная гирлянда +на окно купить</a>
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=u3D8h5ILiAE>елка +из гирлянды +как сделать</a>


?476vuwq*thx~ecsdkwb?t6n5

Свежие новости про войну в Сирии

(Leonardbidly, 2020.12.12 07:19)

Привет всем участникам! Класный у вас сайт!
Что думаете по этим новостям?:
Мобильное приложение РЖД за месяц установили 72 000 пассажиров http://mybioplanet.ru/information-technology-it/17092-mobilnoe-prilozhenie-rzhd-za-mesyac-ustanovili-72-000-passazhirov.html
http://mybioplanet.ru/news/23797-my-shli-va-bank-schitaya-chto-krym-uzhe-rossiya.html
Ещё много всего нашел тут: <b> новости про энергетику </b> <a href=http://mybioplanet.ru/>http://mybioplanet.ru/</a>
<a href=http://mybioplanet.ru/energetika/>днр министерство угля и энергетики новости</a> новости в энергетике сегодня

Нужно делаем

(ecoWorie, 2020.12.12 03:37)

<b><a href=https://eco-corporation.ru></a></b>

[url=https://www.youtube.com/watch?v=phD7LOIoEUY]умная гирлянда aliexpress[/url]

(Glennvem, 2020.12.11 07:53)

елка +на стене +своими руками +из гирлянды
https://www.youtube.com/watch?v=ZQR16aRCicQ


умная гирлянда +на елку
елка +из проволоки +и гирлянды
умная гирлянда twinkly tw 175
где купить умную гирлянду
качественные гирлянды twinkly

<a href=https://www.youtube.com/watch?v=wwTK_CZnHdE>умная гирлянда +на окно купить</a>
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=miHiCIos1EI>гирлянда сетка +на елку купить</a>
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=DNRlqZhbCv4>гирлянды +в виде свечей +на елку купить</a>


?476vuwq*thx~ecsdkwb?t6n5


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »