Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

продвижение сайтов ru Москва

(GlennAmodo, 2020.12.03 18:53)

Представим, вы собственник нового ресурса, который имеет приятный современный дизайн, удобную навигацию и полезную для участников рекламную информацию. Но на портал ни кто не заглядывает. Что делать? Если у вас есть собственный бизнес мы поможем вам создать веб страницу. бесспорно, ни одно настоящее или виртуальное предприятие не может продвигаться самостоятельно. Всякой фирме требуется поддержка в приобретении известности, а во Мировой компьюторной сети без нее решительно не быть из-за бешеной конкурентной борьбы.Мы занимаемся разработкой посадочной страницы. Мы готовы запустить полновесный портал в течение трёх дней. Помимо выдачи отделанных online-проектов, мы осуществляем предложения тех. подмоги: уместное продление хостинга и доменного имени, добавление содержания на онлайн-проект, размещения новостей. Наши услуги посодействуют вам стать фаворитом на просторах сети интернета.

<a href=https://apistudio.ru>как продвинуть сайт в google</a>

Deep clean new york I will live in the apartment with pleasure!

(VawillugCig, 2020.12.03 05:24)

The cleaning firm performs cleaning of spaces of numerous dimensions and arrangements.

We offer specialist <a href=https://maidservicenyc.pro/>maid to clean house</a> for exclusive clients. Utilizing European devices and accredited devices, we accomplish maximum outcomes and give cleaning in a short time.

The firm's professionals offer cleaning up with the help of modern innovations, have special tools, and additionally have actually certified detergents in their toolbox. In addition to the above advantages, wines provide: desirable prices; cleaning quickly; premium quality outcomes; greater than 100 positive reviews. Cleaning up offices will assist keep your workplace in order for the most efficient job. Any type of business is incredibly essential ambience in the team. Cleaning up services that can be gotten cheaply now can help to organize it and offer a comfy room for labor.

If needed, we leave cleaning up the cooking area 2-3 hrs after positioning the order. You obtain cleansing asap.

We provide discounts for those who utilize the solution for the first time, in addition to desirable terms of participation for routine customers.

We provide high-quality cleaning for large business and also little companies of various instructions, with a price cut of as much as 25%.

Our friendly team uses you to get familiarized with favorable terms of teamwork for corporate customers. We properly approach our tasks, tidy utilizing professional cleaning products and also customized equipment. Our workers are educated, have medical publications and know with the nuances of getting rid of facility and also hard-to-remove dust from surface areas.

[url=https://www.youtube.com/watch?v=beZUYQNbmt4]гирлянда +на елку большая[/url]

(Glennvem, 2020.12.03 05:04)

елка +из проволоки +и гирлянды
https://www.youtube.com/watch?v=zphmmrxl2as


качественные гирлянды twinkly
блютуз гирлянда +на елку
гирлянда +на елку мелкие огоньки
умная гирлянда twinkly tw 175
умная гирлянда twinkle дропшиппинг

<a href=https://www.youtube.com/watch?v=9QqkXhN5N9w>ярусная гирлянда +на елку</a>
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=XD5GCtr4w3g>елка +на стене +из гирлянды +и мишуры</a>
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=XD5GCtr4w3g>+как рассчитать гирлянду +на елку</a>


?476vuwq*thx~ecsdkwb?t6n5

baby colic remedies

(ArthurBib, 2020.12.02 19:54)

rapid drug testing <a href=http://www.onweb.fr/?company_id=17536>http://www.onweb.fr/?company_id=17536</a> remedies for hyperhidrosis

Кубань фото

(Inga, 2020.12.02 16:15)


[url=https://kuban.photography/l]кубани фото и описание[/url]

tadalafil powered by phpbb Unisguic

(Geogmak, 2020.12.01 16:24)

Onlinemexicanpharmacy sautle <a href=https://dcialish.com/>buy cheap cialis discount online</a> Thihoonvenue cialis online daily

гидродинамическая очистка труб

(FloydBlazy, 2020.12.01 13:23)

<b><a href=https://svs-samara.ru/2020/11/11/chto-takoe-artezianskaja-skvazhina-i-kto-provodit-ee-remont/>гидродинамическая очистка</a></b>

В 80% случаях скважины возобновляются до первоначальных данных при включении в эксплуатацию скважины, это считается альтернативой бурения новой скважины.
Обеспечено повышение сбыта водозаборной скважины не менее 30 процентов от имеющегося на момент запуска задач.

Некоторые из скважин впоследствии выполнения восстановительного комплекса действий смогут быть снова введены в эксплуатацию. Тем более что стоимость объекта таких действий в несколько раз ниже общей стоимости непосредственных сооружений.

Наши сотрудники производственной компании по Очистке уличной канализации и Демонтажу аварийного оборудования из водозаборной скважины предлагаем свои услуги всем, как частным так и общественным фирмам.

Online Canadian Pharmacy - Where to buy Metformin no prescription

(Bradleyger, 2020.11.30 23:05)

Viagra: $0.31
Cialis: $0.69
Female Viagra: $0.81

<b><a href="https://bit.ly/3ktuIQ6 ">Online Pharmacy</a></b>

+ 100% Confidential and anonymous
+ New FDA Approved Drugs
+ Special internet prices and discounts
+ Brand and generic RX meds
+ Fast worldwide delivery

List of Accredited Canadian Online Pharmacies:
<b><a href="https://bit.ly/3ktuIQ6 "> + Check Your Online Pharmacy</a></b>


What is the percentage chance you will get side effects from Metformin? Metformin Online presciption. <a href="https://clomifen.blogspot.com/2019/04/aprilmay-2019-clomid-pharmacy-coupons.html ">Canadian Pharmacy</a> - Generic drug for Metformin side effects for men.
Online pharmacy for generic Metformin. <a href="https://1milyonistihdamforum.com/viewtopic.php?f=39&t=16653 ">Online pharmacies</a> Reviews of Metformin from Canada. How quickly Metformin side effects? Health & beauty indian Metformin. <a href="http://men-health-pharm.blogspot.com/2014/08/what-is-viagra.html ">Canadian Pharmacy</a>, Tablets Metformin side effects mental trump.
Online pharmacy for generic Metformin. <a href="http://xn--iba5a17rhaao8rkr795r0baus40c.i-beetle.com/viewthread.php?tid=15256164&extra= ">Trusted canadian pharmacy online</a> Generic Metformin without a doctor prescription.

Вопрос по авто

(AlexiSmilecdf, 2020.11.30 08:29)

<b>втулки стабилизатора шевроле лачетти</b>
<a href=https://vk.com/lacetti_1>лачетти замена фильтров</a>
<a href="https://vk.com/lacetti_1">щетки стеклоочистителя лачетти</a>

Заказать дипломную работу

(LouisStync, 2020.11.30 04:52)

Мы гарантируем четкое соотношение заданию, ГОСТам и
методическим указаниям.Мы гарантируем, собственно что
работа протечет испытание на плагиат и станет исполнена в срок.
Корректировки бесплатны, залог пожизненна
<a href=http://author24.us>
Автор24</a>

Sex without obligation in your city

(GabrielTaula, 2020.11.27 23:31)

https://t.me/Dating_Flirting - Dating and sex without obligation in your city

https://t.me/Dating_Flirting
- Flirting in your city

<a href=https://bit.ly/2I3ZL7m><img src="https://i114.fastpic.ru/big/2020/1127/04/3227a8d54d2d56916238d4d314935104.jpg"></a>

@@@==

Meet, be inspired, communicate and continue flirting! Follow the link

(GabrielTaula, 2020.11.27 16:24)

https://t.me/DatingFlirting - Flirting in your city - https://bit.ly/3pn28mx
https://bit.ly/3pqNrie Sex without obligation in your city

Круто, давно искал

(xzpqhgaxx, 2020.11.27 06:09)

Круто, давно искал
_________________
<a href="https://stavki.casinoxc52.site/3623">ставки на бокс ломаченко </a>

смотреть сериал хорошая жена все серии

(Ernestinent, 2020.11.25 14:56)

Привет всем участникам форума! прикольный у вас сайт!
Нашел хорошую базу кино: <b> сериал трасса смотреть онлайн в хорошем качестве </b> <a href=http://kinorulez.ru/>http://kinorulez.ru/</a>
Тут: триллеры смотреть онлайн в хорошем качестве 720 http://kinorulez.ru/triller/ список 2019
Здесь: посмотреть бесплатно хороший сериал http://kinorulez.ru/serialy/ список 2020
Здесь: Король вне закона / Outlaw King (2018) смотреть онлайн бесплатно http://kinorulez.ru/15223-korol-vne-zakona-outlaw-king-2018.html
Тут: http://kinorulez.ru/8202-skubi-du-dinamit-the-scooby-doo-dynomutt-hour-1976-1978.html

Кубань фото

(Inga, 2020.11.25 11:08)


<a href=https://kuban.photography/l>кубани фото и описание</a>

мультфильм аисты смотреть бесплатно в хорошем качестве

(BrianBoure, 2020.11.25 10:21)

Привет всем участникам! класный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: <a href=http://kinobibly.ru/>смешная комедия 2019 в хорошем качестве</a>
Тут: <a href=http://kinobibly.ru/istoricheskiy/>Лучшие исторические фильмы 2019 в хорошем качестве</a> смотреть онлайн фильмы исторические в хорошем качестве список 2019
Здесь: <a href=http://kinobibly.ru/dokumentalnyy/>лучшие документальные фильмы онлайн</a> документальное фильмы онлайн бесплатно хорошего качества рейтинг 2019
Здесь: Критики разгромили "Темную башню" http://kinobibly.ru/12950-kritiki-razgromili-temnuyu-bashnyu.html
Здесь: http://kinobibly.ru/8325-kvartet-i-ustraivaet-esche-odin-den-vyborov.html

Покупать подарки накануне новым годом

(DavidMag, 2020.11.25 10:09)

Накануне праздничкамипраздниками и парадными датами всех
беспокоят эти вопросы. Мы рекомендуем наилучшие презенты
по осмысленным тарифам. Точный поможем с избранием тем,
кто любой раз некогда и подадим идею что, который отыскивает
чего-нибудь необыкновенное.
<a href=https://top-podarok.by/>купить подарок</a>

<a href=https://top-podarok.by/podarok-muzhchine/>
оригинальный подарок мужчине</a>

<a href=https://top-podarok.by/podarok-zhenshhine/>
подарки женщинам минск</a>

<a href=https://top-podarok.by/nedorogie-podarki>
недорогие подарки на день рождения</a>

<a href=https://top-podarok.by/podarki-detjam>
детский подарок</a>

<a href=https://top-podarok.by/podarok-na-novyj-god/>
подарки на новый год минск</a>

<a href=https://top-podarok.by/originalnye-podarki/>оригинальные подарки</a>

<a href=https://top-podarok.by/product-category/kigurumi/>
кигуруми купить</a>

<a href=https://top-podarok.by/product-category/gadzhety/>
квадрокоптер купить</a>

<a href=https://top-podarok.by/product-category/mashinki-na-pulte-upravlenija-kupit-v-minske/>
машинка перевертыш на радиоуправлении</a>

смотреть фильмы бесплатно в хорошем качестве новинки

(Ernestinent, 2020.11.24 18:29)

Приветствую всех! класный у вас сайт!
Нашел русскую базу кино: <a href=http://kinorulez.ru/>мультфильмы список лучших смотреть бесплатно</a>
Здесь: <a href=http://kinorulez.ru/kriminal/>лучшие криминальные фильмы 2020 смотреть</a> криминальные фильмы 2019 смотреть хорошем качестве рейтинг 2020
Здесь: <a href=http://kinorulez.ru/serialy/>смотреть сериал лучше не бывает</a> смотреть сериал менталист все сезоны в хорошем рейтинг 2020
Тут: Первое фото: Кейт Уинслет, Зои Салдана, Сэм Уортингтон на съемках «Аватара 2» http://kinorulez.ru/17198-pervoe-foto-keyt-uinslet-zoi-saldana-sem-uortington-na-semkah-avatara-2.html
Здесь: http://kinorulez.ru/10228-sherilin-fenn-vozvraschaetsya-v-tvin-piks.html

Диеты, предсказание и другие полезные статьи

(DavidIneta, 2020.11.24 04:45)

Жиры не рекомендовано приспособлять ни с одним обликом белковой
еды, скажем вдруг в пребывании жиров переваривание белков
замедляется по последней мере для 2 часа. Жареное говядина не
смешивается с яичками, молоком и т.д., однако несмотря на всегда
вышесказанное отлично смешивается с сырыми зеленоватыми
овощами и травками.
<a href=https://marfushka.com/>сайт Марфушка</a>
<a href=https://marfushka.com/sonnik> значение сна</a>
<a href=https://marfushka.com/taina_imeni>значение имени</a>
<a href=https://marfushka.com/recepty/> кулинарные рецепты</a>
<a href=https://marfushka.com/horoscopes/>гороскоп</a>
<a href=https://marfushka.com/article/>польза продуктов</a>

[url=https://www.youtube.com/watch?v=wwTK_CZnHdE]умная гирлянда +на окно[/url]

(Glennvem, 2020.11.21 10:26)

елка со встроенной гирляндой
https://www.youtube.com/watch?v=9QqkXhN5N9w


смарт гирлянда +на елку цена фото
умная гирлянда купить оптом
гирлянда +на елку +с управлением +с телефона
гирлянды +на елку +на батарейках
елка +из гирлянды +на стене +как сделать

<a href=https://www.youtube.com/watch?v=uuxAg7Ymbxs>гирлянда +из шаров +на елку</a>
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=mXhQlA8kaWU>умная лед гирлянда</a>
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=PlpwpnKhTOw>умная гирлянда алиэкспресс</a>


?476vuwq*thx~ecsdkwb?t6n5


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »