Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Go out with lower vulgar price pharmacy

(HalidLulse, 2020.10.31 12:24)

viagra soft without prescription
soft tab viagra
<a href="https://viasldnfl.com/#">cheap viagra for sale
</a> - cialis 5mg canada total posts
https://viasldnfl.com/# - viagra for sale on amazon
cialis pillspharm topics

скачать фифа

(IdarkaCep, 2020.10.30 23:15)

Какая фраза... супер, замечательная идея

---
Браво, замечательная идея и своевременно скачать fifa, скачать фифа и <a href=http://15fifa.ru/skachat-fifa-15/29-fifa-15-ultimate-team-edition-pc-l-rus-multi-2014.html>фифа 15 лицензия</a> скачать fifa

Nag with lower broken-hearted payment pharmacy

(HalidLulse, 2020.10.30 23:02)

viagra dosing options status
levitra vs viagra
<a href="https://viasldnfl.com/#">viagra for sale cheap
</a> - cialis injury attorney ohio
https://viasldnfl.com/# - generic viagra for sale
erection problems cialis uk

unacknowledged jerkwater machineaccessible

(JamesJeops, 2020.10.30 23:01)

ao no exorcist episode 20 anime here two brothers m series p1x race pipe powertip probabili formazioni serie a 2016 pianeta fantacalcio
<a href=http://kurazuhitsuka47.4khdcamera.com>converse </a>
pink floyd wish you were here download mp3 gratis watch once upon a time season 1 recap download bewitched blood on the dance floor free
http://ragantaiba49.inoxdvr.com
drive thru movie theater in jesup ga secret life of the american teenager recap season 5 episode 11 karle pyaar karle 2014 watch full hindi movie online

Самый популярный поиск видео для взрослых в рунете

(RickeyExhag, 2020.10.30 16:15)

Самый популярный поиск клубнички в рунете, вы можете найти видео в высоком
качестве на любой вкус, от молоденьких до пожилых девочек! Самое качественное
проно в интернете на сайте который указан ниже!


<a href=https://hqporno.ru/analniy_porno>Смотрите анальные порно</a>

<a href=https://hqporno.ru/ifom_porno_video>ИФОМ порно видео в HD бесплатно</a>

Познай себя с золотым геномом! Лучший тренинг

(CharlesCal, 2020.10.28 08:55)

Познания, какие вам казаться не отыщете в горизонтах путы
интернет, таким образом равно наподобие они закодированы/
заархивированы во клеточках вашего рассудки.
<a href=http://akademiya-centr-sveta.ru>http://akademiya-centr-sveta.ru</a>
С носителя ко носителю причина познания переходят с через активации
Первоначальной клеточки памяти, с через телепатической
коммуникации также инициаций. Данное ваша Первичная клеточка
памяти водит вам ко синхронизации со ней, для того чтобы
повернуть новейшую жизнедеятельность, переключиться тама,
в каком месте вам начисто рады. Бросьте корректировать всетаки
без исключения в таком случае, то который вам никак не удовлетворяет
во существования. Возьмите совершенно без исключения со симпатией
также переключаетесь. Вам ожидает сполна новейшая
жизнедеятельность, абсолютная магии во активном Наличии
Помощи, Влюбленности также опеки об Вам Верховными Мощностями.

производство электромонтажного оборудования

(Williambex, 2020.10.28 08:45)

производство электромонтажного оборудования. В Санкт-Петербурге. Оюбые материалы, размеры, быстрота, качество
<a href=http://astra-electric.ru/faq/>FAQ - Производство электромонтажного оборудования </a>
<a href=http://astra-electric.ru/product/korob-kabelnyj-zamkovyj-kzp-300kh65/>Короб кабельный замковый КЗП 300х65 </a>
<a href=http://astra-electric.ru/product/perfoshveller-70kh44/>Перфошвеллер 70х44 </a>
<a href=http://astra-electric.ru/product/perfoshveller-60kh32-k235-k240/>Перфошвеллер 60х32, К235, К240 </a>
<a href=http://astra-electric.ru/offers/>Акции - Производство электромонтажного оборудования </a>
<a href=http://astra-electric.ru/product/sp-200kh100-p2025-30-korob-kabelnyj/>СП 200х100 П2,0(2,5/3,0) Короб кабельный </a>
<a href=http://astra-electric.ru/product/profil-montazhnyj-l-obraznyj-ms-5050/>Профиль монтажный L-образный MS 5050 </a>
<a href=http://astra-electric.ru/product/polka-k1164-650mm-ut15-20mm/>Полка К1164 (650мм) УТ1,5 2,0мм </a>
<a href=http://astra-electric.ru/product/ugol-gorizontalnyj/> </a>
<a href=http://astra-electric.ru/news/>Новости - Производство электромонтажного оборудования </a>


https://yandex.ru/maps/org/astra_elektrik/54843690522/

[url=http://gobyu.space/free-online-dating-apps/lesbian-speed-dating-events.html]Lesbian speed dating events[/url]

(Richardfiste, 2020.10.27 07:24)

adult dating traffic

<a href=http://migraines.space/teen-dating-games-online/lesbian-dating-sites-in-lagos-nigeria.html>Lesbian dating sites in lagos nigeria</a>

great online dating websites

<a href=http://gobyu.space/online-dating-and-sex/dating-website-with-highest-success-rate.html>Dating website with highest success rate</a>

trusted online dating websites

<a href=http://migraines.space/single-guys-dating-single-moms/top-online-dating-lines.html>Top online dating lines</a>

mature sex dating uk

<a href=http://buyers.fun/online-uk-dating/how-to-manage-expectations-online-dating.html>How to manage expectations online dating</a>

are there any free dating sites for people over 50

<a href=http://migraines.space/single-guys-dating-single-moms/free-online-dating-websites-over-40.html>Free online dating websites over 40</a>

best dating sites

<a href=http://migraines.space/first-online-dating-email-114.html>First online dating email</a>

Nag with discount low price drugstore

(Fazesflulp, 2020.10.26 19:24)

viagra 20mg canada jump to
viagra from india
<a href="https://viagenpwr.com/#">viagra sex
</a> - viagra 10 mg 4 tablet knowledge base
https://viagenpwr.com/# - viagra pills
buy viagra online icq number

Betcasino

(Jaimescerb, 2020.10.26 10:25)

<a href=http://newbetcasino.com/>поддержка казино 24/7</a>

[url=http://gobyu.space/online-dating-and-sex/free-no-charge-dating-sites.html]Free no charge dating sites[/url]

(Richardfiste, 2020.10.26 07:28)

dating online risks

<a href=http://buyers.fun/most-popular-sex-dating-websites/advice-from-a-single-dating-expert.html>Advice from a single dating expert</a>

boy sim dating games online

<a href=http://gobyu.space/free-online-dating-apps/online-dating-coach.html>Online dating coach</a>

2013 online dating site

<a href=http://buyers.fun/most-popular-sex-dating-websites/online-dating-site-in-the-usa.html>Online dating site in the usa</a>

pof.com free online dating service for singles

<a href=http://buyers.fun/most-popular-sex-dating-websites-10.html>Most popular sex dating websites</a>

current dating free site in usa

<a href=http://buyers.fun/most-popular-sex-dating-websites/free-online-dating-chat-app.html>Free online dating chat app</a>

an advantage of online dating is that ________

<a href=http://gobyu.space/online-dating-and-sex/first-message-online-dating-to-a-guy-example.html>First message online dating to a guy example</a>

Самы надежный магазин в рунете и не только

(Rodneyintok, 2020.10.25 10:01)

Этот метод считается более всераспространенным между онлайн
юзеров, впрочем не всякий раз отменно избирает оптимальную
ссылку или же зеркало. Шлюз сам обусловит подходящий метод
для перехода на официальный вебсайт гидра и перенаправит юзера
механически на наименее загруженный сервер.
<a href=https://hydra-official-website.com> Гидра ссылка</a>

<a href=https://hydra-website.ru> Гидра зеркало онион</a>

смотреть ужасы 2019 в хорошем качестве

(WayneIcedo, 2020.10.25 05:10)

Здравствуйте! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: <b> фильмы фантастика хорошего качества 2020 года </b> <a href=http://inspacefilm.ru/>http://inspacefilm.ru/</a>
Здесь: <a href=http://inspacefilm.ru/komediya/>комедии ссср список лучших смотреть</a> Лучшие комедии 2019 бесплатно рейтинг 2020
Здесь: <a href=http://inspacefilm.ru/voennyy/>военные фильмы русские смотреть в хорошем качестве</a> лучшие военные русские фильмы онлайн рейтинг 2020
Здесь: http://inspacefilm.ru/8540-era-drakonov-age-of-the-dragons-2011.html Эра драконов / Age of the Dragons (2011) смотреть онлайн бесплатно
Тут: http://inspacefilm.ru/3564-narkokultura-narco-cultura-2013.html

смотреть фильмы онлайн про комедии лучшие

(Darnellarora, 2020.10.25 04:08)

Всем привет! класный у вас сайт!
Нашел сериальную базу кино: <a href=http://kinobibly.ru/>Лучшие приключения в хорошем качестве hd</a>
Тут: <a href=http://kinobibly.ru/otechestvennyy/>лучшие отечественные фильмы онлайн</a> Лучшие отечественные фильмы онлайн рейтинг 2019
Тут: <a href=http://kinobibly.ru/kriminal/>смотреть самые лучшие криминальные фильмы</a> русские криминальные фильмы смотреть хорошем качестве} рейтинг 2019
Тут: http://kinobibly.ru/11396-odnazhdy-nochyu-the-night-of-sezon-1-2016.html Однажды ночью / The Night Of (Сезон 1) (2016) смотреть онлайн бесплатно
Тут: Смотрите все! / I-See-You.Com (2006) смотреть онлайн бесплатно <a href=http://kinobibly.ru/3290-smotrite-vse-i-see-youcom-2006.html> Смотрите все! / I-See-You.Com (2006) смотреть онлайн бесплатно </a>

Betcasino

(LorenzoClats, 2020.10.25 02:25)

http://newbetcasino.com/ newbetcasino

2020 в хорошем качестве hd лучшие сериалы

(Darnellarora, 2020.10.24 08:27)

Привет всем! прикольный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: <a href=http://kinobibly.ru/>смотреть сериал интерны сезон в хорошем качестве</a>
Тут: лучшие ужасы 2020 смотреть онлайн бесплатно http://kinobibly.ru/uzhasy/ рейтинг 2020
Здесь: <a href=http://kinobibly.ru/fentezi/>Смотреть онлайн лучшие фэнтези</a> фэнтези смотреть онлайн бесплатно в хорошем рейтинг 2020
Здесь: http://kinobibly.ru/3560-dobro-pozhalovat-v-zombilend-vse-taki-prodolzhitsya.html «Добро пожаловать в Zомбилэнд» все-таки продолжится
Тут: Как делались спецэффекты в фильме «Тор: Рагнарек» <a href=http://kinobibly.ru/13853-kak-delalis-speceffekty-v-filme-tor-ragnarek.html> Как делались спецэффекты в фильме «Тор: Рагнарек» </a>

ужасы 2020 в хорошем качестве

(WayneIcedo, 2020.10.24 03:20)

Привет всем участникам! интересный у вас сайт!
Нашел хорошую базу кино: <a href=http://inspacefilm.ru/>новинки кино 2019 смотреть бесплатно в хорошем</a>
Здесь: <a href=http://inspacefilm.ru/istoricheskiy/>исторический фильм в хорошем качестве hd 720</a> Лучшие исторические фильмы бесплатно список 2020
Здесь: смотреть бесплатно в хорошем качестве сериал глухарь http://inspacefilm.ru/serialy/ рейтинг 2020
Тут: http://inspacefilm.ru/8839-fostery-the-fosters-sezon-1-3-2013-2015.html Фостеры / The Fosters (Сезон 1-3) (2013-2015) смотреть онлайн бесплатно
Здесь: http://inspacefilm.ru/8037-supershtorm-superstorm-sezon-1-2007.html

Мебель своими руками

(GrahamNaw, 2020.10.22 21:28)

<a href="https://mebel-v-nsk.ru">mebel-v-nsk.ru</a>

Новые списки сайтов с полезной информацией!

(Dannyescom, 2020.10.22 20:36)

We are providing technical support for those client who
are want to do business with their short code. We provide
technical support of SMS short code services like Keyword
generation, Service ID, API Integration etc. as per
client's requirement

<a href="http://smartpharm.ge/web/driver/lenovo-e4325-amd-windows-81-diplay-adapters-download.html">lenovo e4325 amd windows 8.1 diplay adapters download</a> <a href="http://smartpharm.ge/web/driver/download-red-alert-2-windows-7.html">download red alert 2 windows 7</a> <a href="http://smartpharm.ge/web/android/downloads-for-windows.html">downloads for windows</a>

http://ztkgs.hr/_/macos/download-opera-mini-for-samsung-windows-phone.html http://ztkgs.hr/_/ios/windows-phone-10-instagram-download.html http://ztkgs.hr/_/ios/mobile-usb-modem-10-driver-download-for-windows-7.html

Arouse with knock off low amount pharmacopoeia

(Zafesslale, 2020.10.22 19:55)

cbd oil near me
full spectrum cbd tincture
<a href="https://cbd7hemp.com/#">cbd oil for pain
</a> - cbd lotion for back pain
https://cbd7hemp.com/# - cbd oil
cbd australia


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »