Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Приколы с Фото

(TimothyNar, 2020.10.02 08:59)

Привет!
Нашел русскую тему на этом сайте: http://agentmdk.ru :
<a href=http://agentmdk.ru/girls/>красивые девушки видео</a> красивые лица девушек
креатив каталог http://agentmdk.ru/creative/
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/6171-goryachie-devchonki-iz-grupp-podderzhki.html Горячие девчонки из групп поддержки
Как изменился эталон женской фигуры за 100 лет <a href=http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/4578-kak-izmenilsya-etalon-zhenskoy-figury-za-100-let.html> Как изменился эталон женской фигуры за 100 лет </a>
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/8927-elina-bystrickaya-aktrisa-pokorivshaya-milliony-sovetskih-zriteley.html

Жизнь на юге

(Danil, 2020.09.30 01:59)


<a href=https://south.life/>природа кубань</a>

Отзыв о Richpush обман вебмастера на 837 долларов

(RichLom, 2020.09.26 23:48)

Добрый день delkelet-azsia.eoldal.hu

В этой статье <a href=https://obzoroff.shop/richpush/>отзыв Richpush</a> я подробно хочу рассказать как меня кинули на 983 долларов.

Сеть пуш трафика обманным путём получает деньги с вебмастеров <a href=https://obzoroff.shop/richpush/>отзыв Richpush</a> и поставляет им некачественный трафик с 62828 дорвеев

Эта тема обсуждается и на других сайтах и форумах <a href=https://ochivi.com/taobao/#comment-6522>Отзыв о Richpush обман вебмастера на 815 долларов</a> 6d9a383

Желаю Вам не попасться на эту авантюру!

BENEFITS OF ONLINE LOANS

(Josephjut, 2020.09.26 20:50)

Loans are taken and processed tiny financial companies
to global banks. These banks tend to allow funds for
countries. This leads to an expand in funds as well as
an expand in advantage through proper money management.
The process of getting a loan should be understood
before applying for a loan.

https://pitchengine.com/bloggings/2020/08/31/robocash-lending-company-in-the-philippines/002518034364232391420

Пандемия лжи, паники и страха с целью поработить человечество

(Killbilldip, 2020.09.26 11:37)

<font color=blue><u> Важная информация от AgentLotto.Org в связи с коронавирусом лжи и паники COVID-19!:

Как сообщает BBC и экономист Мохамед эль-Эриан:
"из-за "коронавируса" в самое ближайшее время мир столкнется с экономическими проблемами, которые будут серьезнее и масштабнее всего того, что когда-либо переживало большинство населения развитых стран".

Вернее сказать, не макаронавирус вызовет данные экономические потрясения, а попросту он их “скроет” (так как назревали они давно) и народ поверит, что его счета заморозятся в пользу борьбы с простой типичной пневмонией, и сам может поддаться в “электронное рабство”, введенное мировым правительством.
Могут внедрить такие неприятные вещи:
- запрет кэша
- “чипирование” и отслеживание через банковские карты
- принудительное обнуление банковских счетов
- введение принудительной вакцинации под прикрытием нераспространения вируса
- вакцинация может быть чипизацией народа с целью управления, как в концлагерях

Мы убедительно призываем Вас не паниковать и соблюдать все меры предосторожности.
Спец-операция “Коронавирус” – операция по внедрению паники и страха населению с целью деления мировых ресурсов, введению концлагерей и цифрового рабства мировым правительством.

Как Вы видите, выиграть в лотерею вероятность значительно больше, чем заболеть каким бы то ни было вирусом.
В такое неспокойное время важно быть финансово независимым. Мы лишь можем предложить один из вариантов быстрого прироста капитала.
Не забывайте: </u></font> <a href=https://agentlotto.org> об источнике быстрого заработка наличных средств</a>
<font color=blue><u>Ну, а как правильно распорядиться деньгами в столь неспокойное для мира время, я думаю, Вы догадываетесь !?</u></font>

devout artefactual Licheni

(RaymondHom, 2020.09.25 21:59)

sex and the city 4 movie trailer jeeva movie mp3 songs free download tamilwire
<a href=http://gutanikuyozo79.4khdcamera.com/1254.html>transplantable </a>
ninjago enter the digiverse full episode english bigg boss 7 23 december 2012 full episode
<a href=http://otetsuyutoma71.inoxdvr.com/2321.html>endemic </a>
microsoft visual studio 6.0 setup free download what is the most watched movie on disney channel
<a href=http://meainmari44.inoxdvr.com/2216.html>uncropped </a>
microsoft office 2007 professional free download for windows 7 ice age part 1 full movie download
<a href=http://hokasaharika33.4khdcamera.com>http://hokasaharika33.4khdcamera.com</a>
<a href=http://masuienze44.inoxdvr.com>http://masuienze44.inoxdvr.com</a>
<a href=http://ronuritsuken33.inoxdvr.com>http://ronuritsuken33.inoxdvr.com</a>
<a href=http://ponbuntai71.4khdcamera.com>http://ponbuntai71.4khdcamera.com</a>
<a href=http://boritabinezu67.4khdcamera.com>http://boritabinezu67.4khdcamera.com</a>

halo 4 spartan ops episode 10 ign cw beauty and the beast episode 10

citizenship by investment the new

(Harryslage, 2020.09.24 19:08)

CBI Guide brings you detailed analysis of all of
the CBI opportunities so that you can make an informed
decision regarding your second passport or golden visa
opportunity
<a href=https://cbiguide.com>citizenship by investment</a>
<a href=https://cbiguide.com>citizenship by investment</a>
<a href=https://cbiguide.com>citizenship by investment</a>
<a href=https://cbiguide.com>citizenship by investment</a>
<a href=https://cbiguide.com>citizenship by investment</a>

смотреть лучшие фильмы сериалы 2019

(Anthonyorata, 2020.09.24 09:10)

Приветствую! прикольный у вас сайт!
Нашел русскую базу кино: <b> смотреть мультфильм аисты в хорошем качестве hd </b> <a href=http://kinobunker.net/>http://kinobunker.net/</a>
Здесь: скачать фантастику через торрент бесплатно в хорошем http://kinobunker.net/fantastika/ рейтинг 2019
Здесь: http://kinobunker.net/5102-mertvye-proklyatye-i-tma-the-dead-the-damned-and-the-darkness-2014.html Мёртвые, проклятые и тьма / The Dead the Damned and the Darkness (2014) смотреть онлайн бесплатно
Тут: http://kinobunker.net/14940-na-semkah-forsazha-9-silno-travmirovalsya-kaskader.html

Лучшие новинки фильмов 2020 смотреть

(Tommyrap, 2020.09.24 05:56)

Привет всем! прикольный у вас сайт!
Нашел топ базу кино: <b> детективы устиновой онлайн в хорошем качестве </b> <a href=http://kinoklan.net/>http://kinoklan.net/</a>
Тут: Лучшие ужасы в хорошем качестве hd http://kinoklan.net/uzhasy/ рейтинг 2019
Здесь: http://kinoklan.net/763-samyy-strashnyy-film-3d-dead-before-dawn-3d-2012.html Самый страшный фильм 3D / Dead Before Dawn 3D (2012) смотреть онлайн бесплатно
Тут: Хулиганы / Human Giant (Сезон 1-2) (2007-2008) смотреть онлайн бесплатно <a href=http://kinoklan.net/2459-huligany-human-giant-sezon-1-2-2007-2008.html> Хулиганы / Human Giant (Сезон 1-2) (2007-2008) смотреть онлайн бесплатно </a>

inauspicious convergent Licheni

(RaymondHom, 2020.09.23 04:12)

teri meri love story episode 13 dailymotion watch the walking dead season 1 episode 1 full episode free
<a href=http://odokenyano12.inoxdvr.com/295.html>unfirm </a>
disney's adventures of the gummi bears season 6 final destination 4 watch online free on megavideo
<a href=http://hayabubarini47.4khdcamera.com/857.html>bantam </a>
downton abbey season 3 christmas special vodlocker at the movies now you see me review
<a href=http://michinomaishi23.inoxdvr.com/2007.html>gallican </a>
download 250 short cases in clinical medicine thuppakki tamil full movie free download for mobile
<a href=http://ongamidan32.4khdcamera.com>http://ongamidan32.4khdcamera.com</a>
<a href=http://yakenchigami62.inoxdvr.com>http://yakenchigami62.inoxdvr.com</a>
<a href=http://gakuruiren61.inoxdvr.com>http://gakuruiren61.inoxdvr.com</a>
<a href=http://idozomukai62.inoxdvr.com>http://idozomukai62.inoxdvr.com</a>
<a href=http://potamachigame12.inoxdvr.com>http://potamachigame12.inoxdvr.com</a>

temple run 2 download for windows phone walking dead season 5 episode 4 reaction

смотреть онлайн лучшие сериалы 2019 года

(Tommyrap, 2020.09.22 22:33)

Приветствую всех! прикольный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: <a href=http://kinoklan.net/>мелодрамы россия 2019 смотреть бесплатно в хорошем</a>
Тут: криминальные фильмы смотреть бесплатно в хорошем качестве http://kinoklan.net/kriminal/ рейтинг 2020
Здесь: http://kinoklan.net/11822-gaijin-entertainment-vypustila-obnovlenie-163-dlya-war-thunder.html Gaijin Entertainment выпустила обновление 1.63 для "War Thunder"
Тут: Paramount экранизирует марвеловский комикс о Космическом рыцаре <a href=http://kinoklan.net/14340-paramount-ekraniziruet-marvelovskiy-komiks-o-kosmicheskom-rycare.html> Paramount экранизирует марвеловский комикс о Космическом рыцаре </a>

курсы чешского языка онлайн бесплатно

(Conniewaf, 2020.09.21 15:26)


<img src="https://i.ibb.co/7j5WjfQ/3-yand-New.jpg">
Все, собственно что нужно для начала изучения – это компьютер
присоединенный к онлайну. Ваш катализатор и вожделение
дозволит добиться этих высот, коих Вы сами пожелаете,
а мы для сего предоставим великолепные способности изучения,
организуем посыла и мотивацию!
<a href=https://study24.cz>
русско чешском языке онлайн </a>

Полезные сайты которые помогут решить все сложные вопросы

(JamesDress, 2020.09.21 08:52)


Переходите по ссылке: <a href="https://hydra-tek.com" title="hydra onion как зайти">hydra onion как зайти</a> - и бросайте употреблять разные гадости не губите свое здоровье.

cbd oil az

(Alicetaw, 2020.09.21 02:05)

can i use cbd oil on skin <a href="https://cannabiseducationcentre.com/">cbd oil dosing guidelines</a> is cbd oil good for arthritis pain https://cannabiseducationcentre.com/

How to disable avatar?

(belleKnivy, 2020.09.20 20:08)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable avatar?

Жизнь на юге

(Danil, 2020.09.19 21:05)


<a href=https://south.life/>краснодарский край природа</a>

Additional most cvv betray online QUALITY

(Gabrielgrals, 2020.09.19 14:31)

Dumps shop. Dumps refer to a higher hierarchy transcribe
of word compared to the CVV, which is equally
shopped in the avant-garde jet-black market via!
<a href=https://meccadumps.ru>trustedccshop
</a>

гороскоп на канале утро

(RobertNed, 2020.09.19 06:52)

<a href=https://clck.ru/QUqg8><img src="https://www.belnovosti.by/sites/default/files/2020-08/monday_compressed_1.jpg"></a>
<a href=https://clck.ru/QUqg8>гороскоп на август рак</a>

Финансовый гороскоп на 2020 год.
Финансовый гороскоп на 2020 год. Годовой прогноз для знаков Зодиака на 2020 год в сфере финансов и благосостояния.
Гороскоп денег, финансов и благосостояния на 2020 год.
В 2020 году финансовые изменения далеко не всегда будет напрямую связаны со сферой карьеры. Тем не менее, помимо Меркурия, курирующего финансовые вопросы, важную позицию для всех знаков Зодиака займёт Сатурн, традиционно отвечающий за карьеру. Комбинация двух планет приведёт к довольно нетривиальному периоду. Во-первых, в финансовом выигрыше будут лишь те, кто готов много работать. Казалось бы, ничего нового в этом нет, но на самом деле в другие циклы удача, личное мастерство и прочие внешние факторы играют для нашего заработка гораздо более значимую роль, чем нам кажется. Но – не сейчас, в этом цикле первую скрипку сыграет именно труд, без каких-либо оговорок или условностей. Вряд ли это может стать проблемой (разве что для самых ленивых), но придётся с первых месяцев года включаться в работу и строить свой график как можно плотнее.
В плане финансовых возможностей 2020 год подходит для крупных вложений. Это может быть, к примеру, начало своего дела или масштабные инвестиции в развивающийся проект. Чтобы выгода была ощутимой, ни в коем случае не рискуйте и не ставьте личное выше потенциальной выгоды. Если появятся сомнения в перспективности предложения, откажитесь от него, даже если оно принадлежит вашему другу или коллеге. Прибыль будет минимальной, а вот проблем добавится. Если вы заняты в личном бизнесе – старайтесь действовать последовательно, сейчас не получится сорвать большой куш на одной удачной сделке. А вот вспомнить принцип «курочка по зёрнышку» – это как раз то, что вам нужно.
Гороскоп 2020 в сфере денег и финансов.
Если же вы трудитесь в офисе, то к середине года может появиться возможность альтернативного заработка. Придётся сделать выбор, и он будет непростым, но точнее сказать нет возможности. Делайте ставку на личные отношения, торгуйтесь, подстраивайтесь под клиента, добивайтесь своего всеми путями, кроме бесчестных и беспринципных. Во второй половине года вы можете попасть в ситуацию, которая потребует отказа от своих принципов и убеждений. Сумеете удержаться – получите вожделенное повышение заработной платы или новую должность. В гороскопе у каждого знака Зодиака в 2020 году есть свои нюансы, но для большинства из них повышение дохода не только вероятно, но и закономерно. Путь к цели окажется непростым, но ничего такого, с чем вы не смогли бы справиться даже в одиночку.<a href=https://clck.ru/QUqg8>Гороскоп финансов</a>

[url=https://educationessay2.blogspot.com/2020/09/critical-thinking-essay-topics.html]customs research[/url]

(MiltonWen, 2020.09.19 03:29)

<a href=https://educationessay2.blogspot.com/2020/09/example-of-classification-essay.html>statistic project ideas</a>

Where is it profitable to invest money

(GabrielTaula, 2020.09.18 19:57)


RIDE BITCOIN WAVE AND EARN $ 13,000 PER DAY

What is Millionaire Detector Software?
System "MD" is a revolutionary, incredibly profitable trading program developed by the world's leading financial traders. Through phased adjustments by specialists, it turned into a unique tool - the first program in the trading world that REALLY did not open a single losing trade!

Big! How do I get the program?
Everything is very simple. Fill out the registration form on this page, while we still have free spaces, a personal account will be created for you and you can start making money right away.
Start earning - https://bit.ly/3iCggV1


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »