Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

viagra online without a prescription

(Dontaw, 2020.08.15 02:38)

does viagra require a prescription <a href="https://jud10.org/">online prescription for viagra</a> real viagra without a doctor prescription usa https://jud10.org/

is there any femal viagra

(Alicetaw, 2020.08.14 17:08)

viagra pills are safe <a href="https://judshop.com/xyience-nox-cg3.htm">viagra and chastity</a> viagra age restrictions https://judshop.com/Greens-supplements/supreme-greens-diet.htm

Rule cheap drugs no instruction

(Azdreeffex, 2020.08.14 07:32)

cialis presciption form gp
fixed drug eruption and cialis
<a href="https://tadalafil6.com">tadalafil generic</a> - viagra first time
https://tadalafil6.com/# - tadalafil 20 mg
cialis pill

gyno porn teen

(KellyIncor, 2020.08.13 21:50)

<b>Here girls want to get acquainted! / <a href=http://womandating.datinghip.site/best-online-dating-sites-for-50.html>Go to the site</a>, register and look for a girl for sex.</b>

<a href=https://t.me/bookfac><img src="https://a.radikal.ru/a04/2007/5c/7d1cc6a56e7b.png"></a>

<a href=https://imagetwist.com/b3ndbx3myiyj/photo_2019-08-01_02-32-28.jpg><img src="https://img119.imagetwist.com/th/36652/b3ndbx3myiyj.jpg"></a> <a href=https://imagetwist.com/yupaj3n3cegv/photo_2019-08-02_12-32-53.jpg><img src="https://img119.imagetwist.com/th/36652/yupaj3n3cegv.jpg"></a> <a href=https://imagetwist.com/wsbyv9djvnli/photo_2019-08-04_23-41-50.jpg><img src="https://img119.imagetwist.com/th/36652/wsbyv9djvnli.jpg"></a>
<a href=https://imagetwist.com/aagu98fsicwg/photo_2019-09-17_00-29-30.jpg><img src="https://img119.imagetwist.com/th/36652/aagu98fsicwg.jpg"></a> <a href=https://imagetwist.com/p8y6bqy8ekpn/photo_2019-09-17_00-29-59.jpg><img src="https://img119.imagetwist.com/th/36652/p8y6bqy8ekpn.jpg"></a> <a href=https://imagetwist.com/336uh24xqn3g/photo_2019-09-18_02-21-46.jpg><img src="https://img119.imagetwist.com/th/36652/336uh24xqn3g.jpg"></a>
<a href=https://imagetwist.com/oq81vji3ndep/photo_2019-11-21_17-56-29.jpg><img src="https://img119.imagetwist.com/th/36652/oq81vji3ndep.jpg"></a> <a href=https://imagetwist.com/6aa162mfc1ft/photo_2019-11-22_05-23-29.jpg><img src="https://img119.imagetwist.com/th/36652/6aa162mfc1ft.jpg"></a> <a href=https://imagetwist.com/s52di6to86yb/photo_2019-11-22_05-23-30__2_.jpg><img src="https://img119.imagetwist.com/th/36652/s52di6to86yb.jpg"></a>
<a href=https://imagetwist.com/iwxfgdy3eq64/photo_2019-12-20_01-37-51.jpg><img src="https://img119.imagetwist.com/th/36652/iwxfgdy3eq64.jpg"></a> <a href=https://imagetwist.com/9mvsk7ysf4vh/photo_2019-12-20_17-44-52.jpg><img src="https://img119.imagetwist.com/th/36652/9mvsk7ysf4vh.jpg"></a> <a href=https://imagetwist.com/meeojv74ryfr/photo_2019-12-23_13-00-04.jpg><img src="https://img119.imagetwist.com/th/36652/meeojv74ryfr.jpg"></a>
<a href=https://imagetwist.com/amycrldrod1v/photo_2019-06-08_03-09-23.jpg><img src="https://img119.imagetwist.com/th/36652/amycrldrod1v.jpg"></a> <a href=https://imagetwist.com/cufbev5bo6ho/photo_2019-06-08_16-48-52.jpg><img src="https://img119.imagetwist.com/th/36652/cufbev5bo6ho.jpg"></a> <a href=https://imagetwist.com/83qiukz1ybng/photo_2019-06-19_17-11-10.jpg><img src="https://img119.imagetwist.com/th/36652/83qiukz1ybng.jpg"></a>

<a href="https://imagexport.com/kmhmrz78b5qd/photo_2019-08-06_00-43-29.jpg.html" target="_blank"><img src="https://img202.imagexport.com/th/35989/kmhmrz78b5qd.jpg" border="0"></a> <a href="https://imagexport.com/hsyviqaix4gr/photo_2019-08-06_00-44-05.jpg.html" target="_blank"><img src="https://img202.imagexport.com/th/35989/hsyviqaix4gr.jpg" border="0"></a> <a href="https://imagexport.com/y341bd8co2re/photo_2019-08-06_14-47-50.jpg.html" target="_blank"><img src="https://img202.imagexport.com/th/35989/y341bd8co2re.jpg" border="0"></a><br>

quad amputee bondage

(Larrytot, 2020.08.13 20:11)

Men partake of been staring at women’s breasts since period immemorial - the unusually range of vision of a titty or dyad of titties can force a homo sapiens to do over someone's head things, outstandingly if he’s an incel. We all recall that as fair as all tits are, they’re not all built the same.
http://probapera.test
http://probapera.test - http://probapera.test
http://xn--l1adgmc.xn--c1adnogiu.xn--p1ai/viewtopic.php?f=299&t=638586&sid=4b0c8cf59fcaeb4af51587bf66353880 latina women tits http://choroidplexuscyst.org/cpc/forum/index.php?topic=40617.0 family sister xxx 83946_c

is cbd oil legal in wisconsin

(Briantaw, 2020.08.09 03:44)

cbd oil and asthma <a href="https://blurpalicious.com/">cbd oil near me for pain</a> is it safe to take lisinipril and cbd oil

dereglement hormonal symptomes femme aresgrb.se

(aresgrb.se, 2020.08.05 13:08)


I have read some excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you set to create this kind of excellent informative website. topiz.aresgrb.se/decorations/dereglement-hormonal-symptomes-femme.php dereglement hormonal symptomes femme

what Google did to me

(Briantaw, 2020.08.05 05:58)

pop over to this site <a href="http://gozzoli.ru">read this post here</a> company website

article source

(Briantaw, 2020.08.04 06:21)

Get More Info <a href="http://cars-mazda3.ru/how-other-drugs-will-affect-kamarga-extend-male-enhancement-pills/">look at more info</a> More Bonuses

mat aldre inom vard och omsorg aresgrb.se

(aresgrb.se, 2020.08.04 04:27)


Hello, Neat post. There's an issue together with your web site in internet explorer, may test this? IE still is the marketplace chief and a huge portion of folks will leave out your wonderful writing due to this problem. quanr.aresgrb.se/travels/mat-aeldre-inom-vrd-och-omsorg.php mat aldre inom vard och omsorg

נערות ליווי

(Inaps, 2020.08.04 02:33)

What a nice comment that makes a lot of sense. I am very interested in this topic and glad to find some information about it here.
In this website there is also a lot of interesting and useful information:

<a href=http://malt-orden.info/userinfo.php?uid=279628>נערות ליווי</a>

navigate to this website

(Briantaw, 2020.08.04 02:00)

full article <a href="http://doppping.ru/how-other-medicines-will-affect-avanafil-cbd-hemp-oil-store-in-okc/">description</a> published here

go to this site

(Briantaw, 2020.08.03 23:21)

image source <a href="http://rodonit-samara.ru/what-does-male-enhancement-do/">go to this site</a> go to website

Resources

(Briantaw, 2020.08.02 15:09)

visit this link <a href="http://gipertonia-serdtse.ru/six-hints-to-find-the-best-mattress-for-back-pain/">have a peek at this website</a> blog link

Maids midtown I'm afraid to even move something, everything is too perfect!

(VawillugCig, 2020.08.02 14:14)

The cleaning business accomplishes cleaning of spaces of different dimensions and setups.

We give expert <a href=https://maidservicenyc.pro/>maid service nyc</a> for exclusive clients. Making use of European tools and also certified devices, we accomplish optimal results and supply cleaning quickly.

The business's professionals supply cleaning up with the help of contemporary technologies, have special tools, and also have accredited cleaning agents in their toolbox. In addition to the above advantages, white wines use: positive prices; cleaning quickly; top quality results; more than 100 favorable testimonials. Cleaning offices will certainly assist keep your work environment in order for the most effective job. Any type of firm is extremely essential ambience in the group. Cleaning solutions that can be gotten inexpensively currently can assist to organize it and also provide a comfortable room for labor.

If essential, we leave cleansing the cooking area 2-3 hours after placing the order. You obtain cleansing asap.

We provide price cuts for those that use the solution for the first time, along with desirable terms of collaboration for routine customers.

We supply premium cleansing for huge ventures as well as small firms of numerous instructions, with a discount of up to 25%.

Our pleasant group offers you to get accustomed with positive terms of collaboration for business customers. We properly approach our tasks, tidy making use of specialist cleansing items and also customized equipment. Our employees are educated, have medical books and also know with the subtleties of eliminating facility and hard-to-remove dust from surface areas.

Continued

(Briantaw, 2020.08.02 13:34)

try these out <a href="http://kinopalevo.ru">look at this website</a> do you agree

pepparkaksgubbe drakt lindex aresgrb.se

(aresgrb.se, 2020.08.01 22:17)


It's going to be end of mine day, but before end I am reading this impressive piece of writing to improve my knowledge. picar.aresgrb.se/delicious-dishes/pepparkaksgubbe-draekt-lindex.php pepparkaksgubbe drakt lindex

useful content

(Briantaw, 2020.08.01 02:01)

Read More <a href="http://arugimnes.ru/5-ideas-to-purchase-best-mattress-in-2020-year/">why not look here</a> wikipedia reference

mellandagsrea mall of scandinavia aresgrb.se

(aresgrb.se, 2020.07.30 23:00)


Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I'm getting fed up of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform. oveep.aresgrb.se/for-men/mellandagsrea-mall-of-scandinavia.php mellandagsrea mall of scandinavia

Homepage

(Briantaw, 2020.07.30 19:14)

read <a href="http://udid-ios.ru/7-tricks-to-get-best-mattress-this-month/">more helpful hints</a> content


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »