Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

oljeflack pa tyg goodprizwomen.com

(goodprizwomen.com, 2020.06.08 01:52)


Greetings from Idaho! I'm bored at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you present here and can't wait to take a look when I get home. I'm surprised at how fast your blog loaded on my cell phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent blog! <a href=http://ramrie.goodprizwomen.com/sport/oljeflaeck-p-tyg.php>oljeflack pa tyg</a> oljeflack pa tyg

regelfinnare bäst i test tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2020.06.07 23:00)


I think this is one of the most significant information for me. And i'm glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers tastyandinteresting.be/decorations/lancome-mousse-confort.php regelfinnare bäst i test

understall ull dam goodprizwomen.com

(goodprizwomen.com, 2020.06.07 04:27)


That is a very good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information… Thank you for sharing this one. A must read article! <a href=http://fighha.goodprizwomen.com/skin-care/understaell-ull-dam.php>understall ull dam</a> understall ull dam

Daily updated x743 collections

(MarinaGlupt, 2020.06.07 02:39)

http://sleepsecrets.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vrpornlinks.net/sexe/casting-matures/
http://xvidoe.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vrpornlinks.net/sexe/fille-naturiste/
http://www.sayer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vrpornlinks.net/sexe/baise-extreme/
http://powerzin.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vrpornlinks.net/sexe/joy-esther-sexy/
http://tellmyreferree.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vrpornlinks.net/sexe/porno-double-penetration/
http://www.standardprecastwalls.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vrpornlinks.net/sexe/porno-en-foret/
http://www.mediareference.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vrpornlinks.net/sexe/black-sexy/
http://rlrobbins.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vrpornlinks.net/sexe/minou-poilu/

t649f

karin adelskold instagram goodprizwomen.com

(goodprizwomen.com, 2020.06.05 06:10)


Generally I don't read article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, very great article. <a href=http://moco.goodprizwomen.com/for-women/karin-adelskoeld-instagram.php>karin adelskold instagram</a> karin adelskold instagram

ellos ida sjosted goodprizwomen.com

(goodprizwomen.com, 2020.06.04 08:21)


Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It really useful &amp; it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me. <a href=http://izble.goodprizwomen.com/music/ellos-ida-sjoested.php>ellos ida sjosted</a> ellos ida sjosted

ta bort ogras goodprizwomen.com

(goodprizwomen.com, 2020.06.03 17:17)


I'm gone to say to my little brother, that he should also pay a quick visit this web site on regular basis to get updated from hottest gossip. <a href=http://mescio.goodprizwomen.com/useful-tips/ta-bort-ograes.php>ta bort ogras</a> ta bort ogras

gravid och trott hela tiden aresgrb.se

(aresgrb.se, 2020.06.03 15:48)


I have read so many articles on the topic of the blogger lovers except this post is actually a good post, keep it up. lockc.aresgrb.se/travels/gravid-och-troett-hela-tiden.php gravid och trott hela tiden

nГҐr kroppen husker det du vil glemme tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2020.06.03 12:43)


Excellent blog here! Additionally your web site loads up fast! What host are you using? Can I am getting your associate link on your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol tastyandinteresting.be/relaxation/baesta-marinaden-till-entrecote.php nГҐr kroppen husker det du vil glemme

too faced lip injection ahlens goodprizwomen.com

(goodprizwomen.com, 2020.06.03 03:02)


Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one? Thanks a lot! <a href=http://tato.goodprizwomen.com/skin-care/too-faced-lip-injection-hlens.php>too faced lip injection ahlens</a> too faced lip injection ahlens

recept pa avokado aresgrb.se

(aresgrb.se, 2020.06.02 12:33)


Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different browsers and both show the same results. frees.aresgrb.se/advice-girlfriends/recept-p-avokado.php recept pa avokado

penicillin mot klamydia goodprizwomen.com

(goodprizwomen.com, 2020.06.01 17:26)


What's up, just wanted to tell you, I loved this post. It was practical. Keep on posting! <a href=http://abin.goodprizwomen.com/delicious-dishes/penicillin-mot-klamydia.php>penicillin mot klamydia</a> penicillin mot klamydia

svullen fotknol vatska aresgrb.se

(aresgrb.se, 2020.06.01 08:19)


Howdy! I just want to offer you a big thumbs up for your excellent info you have got here on this post. I will be returning to your web site for more soon. macvo.aresgrb.se/delicious-dishes/svullen-fotknoel-vaetska.php svullen fotknol vatska

nepali xxx videos

(Danielnok, 2020.06.01 06:05)

<b>Here girls want to get acquainted! / <a href=http://datingsites.site/>Go to the site</a>, register and look for a girl for sex.</b>


<a href=https://picturelol.com/2g5jxf7dt671/photo_2019-07-02_00-26-14.jpg><img src="https://img250.picturelol.com/th/34981/2g5jxf7dt671.jpg"></a> <a href=https://picturelol.com/csq2aan54hvp/photo_2019-07-02_01-24-00.jpg><img src="https://img250.picturelol.com/th/34981/csq2aan54hvp.jpg"></a> <a href=https://picturelol.com/o14fw719cv8p/photo_2019-07-02_04-56-58.jpg><img src="https://img250.picturelol.com/th/34981/o14fw719cv8p.jpg"></a>
<a href=https://picturelol.com/n6iok8on439l/photo_2019-05-22_09-20-42.jpg><img src="https://img250.picturelol.com/th/34981/n6iok8on439l.jpg"></a> <a href=https://picturelol.com/osas1fpbsf2x/photo_2019-05-22_15-46-07.jpg><img src="https://img250.picturelol.com/th/34981/osas1fpbsf2x.jpg"></a> <a href=https://picturelol.com/fzyctcgcv4h7/photo_2019-05-22_18-27-50.jpg><img src="https://img250.picturelol.com/th/34981/fzyctcgcv4h7.jpg"></a>
<a href=https://picturelol.com/lx0mxjp50wy2/photo_2020-04-05_10-00-04.jpg><img src="https://img250.picturelol.com/th/34981/lx0mxjp50wy2.jpg"></a> <a href=https://picturelol.com/iku1beysuzxk/photo_2020-04-06_10-00-16.jpg><img src="https://img250.picturelol.com/th/34981/iku1beysuzxk.jpg"></a>
<a href=https://picturelol.com/9id0x8lwuhmi/photo_2019-06-07_23-14-04.jpg><img src="https://img250.picturelol.com/th/34981/9id0x8lwuhmi.jpg"></a> <a href=https://picturelol.com/4iqdcq17ekic/photo_2019-06-08_16-49-03.jpg><img src="https://img250.picturelol.com/th/34981/4iqdcq17ekic.jpg"></a> <a href=https://picturelol.com/7c7rmjv36eo5/photo_2019-06-10_22-58-10.jpg><img src="https://img250.picturelol.com/th/34981/7c7rmjv36eo5.jpg"></a>
<a href=https://picturelol.com/e5zk6qfd7cx4/photo_2019-06-05_00-46-07.jpg><img src="https://img250.picturelol.com/th/34981/e5zk6qfd7cx4.jpg"></a> <a href=https://picturelol.com/fribkbh7gxbr/photo_2019-06-05_16-06-19.jpg><img src="https://img250.picturelol.com/th/34981/fribkbh7gxbr.jpg"></a> <a href=https://picturelol.com/v3p428ev5572/photo_2019-06-05_18-10-01.jpg><img src="https://img250.picturelol.com/th/34981/v3p428ev5572.jpg"></a>


#best_girls_good#

ogonen rinner och svider goodprizwomen.com

(goodprizwomen.com, 2020.06.01 03:42)


Hello There. I found your weblog using msn. That is a very neatly written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your helpful information. Thanks for the post. I'll definitely comeback. <a href=http://evat.goodprizwomen.com/beautiful-things/oegonen-rinner-och-svider.php>ogonen rinner och svider</a> ogonen rinner och svider

fisksoppa med torsk och rakor goodprizwomen.com

(goodprizwomen.com, 2020.05.31 08:26)


Hello, this weekend is nice in favor of me, because this occasion i am reading this great educational paragraph here at my residence. <a href=http://calfi.goodprizwomen.com/sport/fisksoppa-med-torsk-och-raekor.php>fisksoppa med torsk och rakor</a> fisksoppa med torsk och rakor

boende på visingsö tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2020.05.30 19:58)


Keep on writing, great job! tastyandinteresting.be/useful-tips/parfum-elizabeth-arden.php boende på visingsö

bmr sports nutrition sverige tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2020.05.28 09:23)


Quality content is the crucial to invite the visitors to pay a visit the web page, that's what this site is providing. tastyandinteresting.be/beautiful-things/shampoo-til-trt-og-skadet-hr.php bmr sports nutrition sverige

Hi! Only from 18+!

(SandraWek, 2020.05.26 05:47)

The best adult Dating site loveawake.ru

aresgrb.se

(aresgrb.se, 2020.05.25 22:41)


Your way of explaining everything in this piece of writing is actually fastidious, every one can simply know it, Thanks a lot.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »