Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

WheexCanteeNash jrhpo

(ExpopleenfotWet, 2021.07.17 20:18)

online homework https://essaywriting24h.com/ - instant essay writer writing essays best essay writer https://essaywriting24h.com/

WheexCanteeNash zkmlp

(AshleyTuh, 2021.07.17 20:16)

auto essay typer <a href=" https://paperwriterblk.com/ ">my essay writer </a> paper writing services https://paperwriterblk.com/

WheexCanteeNash epwfk

(Sharylacine, 2021.07.17 19:15)

https://paperwriterusd.com/ research paper help with writing paper <a href="https://paperwriterusd.com/ ">write a paper </a> buy an essay

WheexCanteeNash ousxr

(StupleSuisosofe, 2021.07.17 19:10)

how to write an essay https://essaywriter1day.com/ - essay writing instant essay writer dissertation help https://essaywriter1day.com/

WheexCanteeNash uiqwe

(Jameslep, 2021.07.17 18:39)

best essay writing service https://writeanessay24h.com/ - best essay writing service free essay writer <a href="https://writeanessay24h.com/ ">dissertation online </a> essay help

WheexCanteeNash msjul

(Carlostaign, 2021.07.17 17:24)

college essay prompts https://paperwriteract.com/ - narrative essay help help me with my essay writing essay https://paperwriteract.com/

WheexCanteeNash jfasa

(DiedraLiply, 2021.07.17 17:24)

persuasive essay writer https://writeapapper24h.com/ - personal essay write my essay generator <a href="https://writeapapper24h.com/ ">do my homework </a> essay writing service

WheexCanteeNash sieyd

(AshleyTuh, 2021.07.17 17:21)

essay writer free https://paperwriterblk.com/ online essay writer <a href="https://paperwriterblk.com/ ">buy dissertation paper </a> buy cheap essay

WheexCanteeNash fhpkz

(Oceabhadderedon, 2021.07.17 16:53)

what is a dissertation writes your essay for you <a href="https://perwriter24h.com/ ">help with writing an essay </a> college essays https://perwriter24h.com/

xrumer 2021

(JamesEmurb, 2021.07.17 16:47)

XRumer is the multipurpose tool for comprehensive advance on the Internet

The program is capable in short terms to place announcements and your references more than on 400.000 resources — forums, blogs, guest books, reference catalogs, bulletin boards, social networks .
XRumer bypasses also text protection against robots — questions like "How many there will be 2+2?", "Call the capital of Russia" and so forth.
The program knows more than 170.000 answers to similar questions, mathematics all is counted mechanically , the knowledge base is replenished monthly .
there are A lot of opportunities advance in social networks
Gratuitously the enclosed SocPlugin allows at once in 4 social nets —
Odnoklassniki, VKontakte, Mamba and Facebook — to distribute messages, comments to a photo and video , to load video and a photo , to distribute invitations in groups and friends — along with it also on the full automatic machine bypassing everything possible protection against boats and mailings, including kapch.
Set unique technologies allows to try to obtain very much good and interesting results
Such hi-tech functions, as a system thematic mailing "Antispam" (in any the forum is sent the message according to scope of this forum, irrespective of the region and language ), a system "Question-answer" and others — allocate XRumer among others similar complexes, creating opportunities it is valid "clever" and also publicly useful mailings.
In long-term opportunities XRumer — favorable investment
If you the owner online store or Internet service, for certain know as advertizing in Yandex-Directe or Google AdWords. Competently using the XRumer + Hrefer + SocPlugin complex, you buy a possibility of everything for $10 a month to receive necessary to you target visitors .

Minimum technical requirements
Windows Vista/7/8, 8.1/10 (both 32 bits, and 64 bits);
Windows Server 2012 R2 (but Win Server 2016 and 2019 NOT are recommended!);
The processor from 2 GHz, the RAM from 4 GB;
It is necessary existence high-speed Internet connections without restrictions on traffic.
If you are not aware of recent super-updating of XRumer 19.0.8 + XEvil 5.0 <Beta>6] - run on a forum rather, read an infa on it, and swing! ;))
Long-awaited upgrade at last took place, and we already took a set of enthusiastic responses. But this updating mostly concerns users of XRumer, if to you it is interesting only XEvil that you it until very much does not mention.
And together with it I want to please you tasty, fresh a set coupons for July: a discount of 45%, until the end of a month!
At acquisition of the program Xrumer 19.0.8 complex use any discount coupon and receive a discount in 45%!!!

ATTENTION: COUPONS FOR JULY
http://www.botmasterru.com/
JULY2021-45-210731-g07xjigbgo2s0cgt
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg0vco7j
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg2ihcur
JULY2021-45-210731-g07xjigbjghm998x
JULY2021-45-210731-g07xjigbjgjaxf6e
JULY2021-45-210731-g07xjigbm829pmjl
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8qzqt0b
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8z6g7jc
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0rbjj6j
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0u1g4d7

<a href=http://reidqjct89877.worldblogged.com/6835231/considerations-to-know-about-xrumer-mass-pm>xrumer hrefer manual</a>
<a href=https://lorenzowwtm66655.bcbloggers.com/5410958/xevil-buy-fundamentals-explained>xrumer_key</a>
<a href=https://finnjrzc58035.blogars.com/5373115/the-2-minute-rule-for-xrumer-instagram>xrumer 2021</a>
<a href=https://miloxpvt62729.blogcudinti.com/5419996/considerations-to-know-about-xevil>xrumer affiliate program</a>
<a href=https://claytonptoi55666.blogoxo.com/4592831/5-essential-elements-for-xrumer-key>xrumer recaptcha</a>
<a href=https://bobbyz467izo6.blogoxo.com/profile>xrumer affiliate program</a>

WheexCanteeNash mwonr

(Sharylacine, 2021.07.17 16:04)

https://paperwriterusd.com/ best essay writer help writing a paper <a href="https://paperwriterusd.com/ ">write a paper </a> online dissertation writing service

broks Bab

(Jrhisy, 2021.07.17 16:02)

Боюсь, что я не знаю.

----
<a href="https://www.mayflor.ru/category/srezannye-tsvety/ornitogalum.html">https://www.mayflor.ru/category/srezannye-tsvety/ornitogalum.html</a>

норм фильм?

----
<a href="https://novikon.ua/ustanovka-okon-odessa/">установка окон одесса</a>

Между нами говоря, я бы попросил помощи у пользователей этого форума.

----
<a href="https://www.sadoviy1.ru/mnogoletniki/yasnotka.html">https://www.sadoviy1.ru/mnogoletniki/yasnotka.html</a>

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы допускаете ошибку. Могу это доказать.

----
<a href="https://smm4top.com/">best smm panel</a>

поржать можно!)))

----
<a href="https://igrovyeavtomatynadengi.net/all/5-rezident.html">игровой автомат резидент бесплатно без регистрации</a>

В этом что-то есть и мне нравится Ваша идея. Предлагаю вынести на общее обсуждение.

----
<a href="http://igrovyeavtomatynadengi.top/">игровые автоматы без</a>

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Пишите мне в PM, поговорим.

----
<a href="https://tokyocasino-x.com/">casino-x</a>

Подтверждаю. Всё выше сказанное правда. Можем пообщаться на эту тему. Здесь или в PM.

----
<a href="https://x-casinojapan.com/">casino-x.com</a>

WheexCanteeNash uadhu

(StupleSuisosofe, 2021.07.17 15:31)

dissertation help argumentative essay <a href=" https://essaywriter1day.com/ ">college essay writing service </a> buy an essay https://essaywriter1day.com/ - essay format

WheexCanteeNash imxxy

(Jameslep, 2021.07.17 15:30)

essay online homework <a href="https://writeanessay24h.com/ ">automatic essay writer </a> writing an essay https://writeanessay24h.com/

Tanfolyam az Autocad-on

(Ruwrirm, 2021.07.17 15:29)

<a href=https://drawing-portal.com>A honlap rajz</a>

WheexCanteeNash cwmac

(AshleyTuh, 2021.07.17 14:37)

argument essay <a href=" https://paperwriterblk.com/ ">easy essay writer </a> how to write a paper in apa format https://paperwriterblk.com/

WheexCanteeNash gqsat

(DiedraLiply, 2021.07.17 14:37)

essay paper writing https://writeapapper24h.com/ argument essay <a href="https://writeapapper24h.com/ ">help me write my essay </a> homework helper

WheexCanteeNash tvotd

(DeborahPak, 2021.07.17 14:03)

college essay https://essaywritingbot.com/ - essay writing software essay writer generator <a href="https://essaywritingbot.com/ ">free essay writer </a> college essay

I am the new guy

(Shenna, 2021.07.17 13:14)

Hookup Women Employs Free of charge Affairs? A Great
Side to side Reward!

Cost-free hookup females sex on the internet is the answer if you're tired with going
to night clubs and groups only to be ignored, or perhaps a whole lot
worse, laughed at. I am aware what it's like because I've been there.

I used to be one and eager back into the day time -- I necessary
a brand new partner -- having said that i continued striving because
I needed no other selection. If you're an individual gentleman who wishes to hookup
with hot women without likely to those areas the location where the
women are by yourself, then this report might just make positive changes to lifestyle.
It will clarify why internet dating on the internet
is the perfect substitute if you're a men that is too shy to method a wonderful woman in a club or team.

WheexCanteeNash fhldz

(Oceabhadderedon, 2021.07.17 13:13)

writing essay https://perwriter24h.com/ essay writer online <a href="https://perwriter24h.com/ ">write a paper </a> do homework


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »