Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

underställ dam stora storlekar tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2020.05.08 23:21)


Excellent article. I'm experiencing a few of these issues as well.. tastyandinteresting.be/useful-tips/a-bowl-restaurang-stockholm.php underställ dam stora storlekar

bildelar till jankare aretenb.se

(aretenb.se, 2020.05.08 16:48)


Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone! dega.aretenb.se/useful-tips/bildelar-till-jaenkare.php bildelar till jankare

dames lange laars plat tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2020.05.08 14:08)


I'm gone to say to my little brother, that he should also pay a visit this website on regular basis to get updated from latest gossip. tastyandinteresting.be/for-men/ansiktskraem-foer-torr-och-kaenslig-hy.php dames lange laars plat

superbes femmes nues aresgrb.se

(aresgrb.se, 2020.05.08 07:16)


I like the valuable information you provide in your articles. I'll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite certain I will learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next! sehda.aresgrb.se/for-men/superbes-femmes-nues.php superbes femmes nues

space wars slot tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2020.05.08 04:22)


Hello my family member! I wish to say that this article is awesome, great written and come with approximately all significant infos. I'd like to look extra posts like this . tastyandinteresting.be/for-men/manucure-des-pieds-yves-rocher.php space wars slot

vad väger 1 liter mjölk tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2020.05.07 11:09)


Hi there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I'm sure they will be benefited from this web site. tastyandinteresting.be/beautiful-things/vad-vaeger-1-liter-mjoelk.php vad väger 1 liter mjölk

vinterskor till bebis tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2020.05.07 02:36)


Please let me know if you're looking for a article writer for your blog. You have some really great posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Regards! tastyandinteresting.be/decorations/vinterskor-till-bebis.php vinterskor till bebis

vispad creme fraiche istället för grädde tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2020.05.06 18:17)


These are truly great ideas in on the topic of blogging. You have touched some fastidious things here. Any way keep up wrinting. tastyandinteresting.be/travels/vispad-creme-fraiche-istaellet-foer-graedde.php vispad creme fraiche istället för grädde

Большие новости

(Bobbybeict, 2020.05.06 14:03)

http://kupit-zemlu.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=110962
https://osiedlemysliwska.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&u=70057
https://cryptoforumtalk.org/member.php?action=profile&uid=6868
http://www.opencart.com.tr/member.php?action=profile&uid=20354
http://cbsbook.com.ua/user/Joshuagob/

http://atikerservice.com.ua/user/Joshuaram/
http://www.galeevmm.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=60521
http://en-invest.com/user/JoshuaMuh/
http://ru.pravoteka24.com/user/Joshuaboatt/
http://gorod.kr.ua/forum/showthread.php?p=71879#post71879
http://ribalkapskov.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=6325
http://q-9mektep.uz/user/JoshuaEssex/
http://www.zoobiz.ru/board/tools.php?event=profile&pname=JoshuaGal
http://dark.mykazan.ru/profile.php?id=436577
https://raovatonline.org/author/joshuahak/
http://moyvolsk.ru/eiskzagar.ru/board/tools.php?event=profile&pname=Joshuasib
http://aoooir.kz/user/JoshuaZosse/
http://www.akbard.kz/festival/user/Joshuahaf/
http://marina-sochi.ru/users/Joshualot
https://kino-sim.ru/user/JoshuaPheby/

http://neednut.com/forum/member.php?7409-JoshuaKak
http://souls888.com/home.php?mod=space&uid=242193
http://jgwy.net/home.php?mod=space&uid=596189
http://raovatsoctrang.com/member.php?s=151214911dc73d9202082b3769c42917&u=361476
http://dvorik38.ru/users/658473
http://bnkvoz.ru/author/johnnieneill/
http://www.akbard.kz/festival/user/Joshuahaf/
http://www.dailytechinfo.org/user/ScottMap/
http://www.yazdhistory.com/forum/member.php?action=profile&uid=17770
http://latkey.com/el/keyboard-stickers-that-glow/
http://xn----8sbaic5bmmlo1af.xn--p1ai/user/Joshuazimer/
http://thebronyshow.net/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=597524&sid=0a56ab0f8360476d4dcd08a831ee1f77
http://toa2011.tw/home.php?mod=space&uid=63626
http://arkat.freehostia.com/arnel_bulletin/profile.php?mode=viewprofile&u=85391
http://xn--80auehs.xn--p1ai/communication/forum/user/101652/

http://epcsoftware.org/member.php?action=profile&uid=69187
http://mskaforum.ru/member.php?u=12025
http://www.spucknapf.net/member.php?u=40765
http://q8mazad.com/vb/member.php?u=286158
https://forum.otcommerce.com/forums/member.php?u=32046


<a href=http://astra-electric.ru/index.php?controller=product&id_product=73>перфоуголки</a>
<a href=http://astra-electric.ru/?id_product=56&controller=product>короб металлический 100х100 с крышкой</a>
<a href=http://astra-electric.ru/?controller=product&id_product=86>лоток оцинкованный перфорированный</a>
<a href=http://astra-electric.ru/index.php?controller=product&id_product=73>уголок перфорированный</a>
<a href=http://astra-electric.ru/index.php?controller=product&id_product=73>перфоугол</a>
<a href=http://astra-electric.ru/?controller=product&id_product=87>кабель канал железный</a>
<a href=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=37&controller=product>кабельный лоток металлический с крышкой</a>
<a href=http://astra-electric.ru/?id_category=42&controller=category>кабельные лотки оцинкованные</a>
<a href=http://astra-electric.ru/index.php?id_product=78&controller=product>скоба к1157у3</a>

hur manga koppar kaffe pa ett kilo aresgrb.se

(aresgrb.se, 2020.05.06 12:18)


Hi there! I could have sworn I've been to this site before but after reading through some of the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking and checking back often! gueco.aresgrb.se/trends/hur-mnga-koppar-kaffe-p-ett-kilo.php hur manga koppar kaffe pa ett kilo

Youtube to mp4 downloader

(Keepvid508m, 2020.05.06 05:50)

Hi my friends, I would like to share some handy online toos which might help, thanks!
The Best <a href=https://youtufab.com>YouTube to mp3 downloader</a>
The Best <a href=https://keepvid.ch/en3/>YouTube to mp3</a> online for free.
<a href=https://flvto.ch/it>youtube converter</a>
<a href=https://ytmp3.ch/tr>YouTube MP3</a>
<a href=https://fabpdf.com/ja/jpg-to-pdf>JPG PDF 変換</a>
Best<a href=https://youtubetomp3.tools/>youtubetomp3</a> online tools for APAC visitors.
<a href=https://anydvd.cc/>anydvd</a> crack version and reviews.
Support all web browsers to Download YouTube to MP3 & MP4

resultat powerplay igГҐr tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2020.05.06 00:49)


I'll immediately take hold of your rss as I can't find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you've any? Kindly permit me recognise so that I may just subscribe. Thanks. tastyandinteresting.be/travels/resultat-powerplay-igr.php resultat powerplay igГҐr

hyra hus pГҐ Г¶sterlen tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2020.05.05 16:16)


These are actually enormous ideas in about blogging. You have touched some pleasant factors here. Any way keep up wrinting. tastyandinteresting.be/beautiful-things/hyra-hus-p-oesterlen.php hyra hus pГҐ Г¶sterlen

nieuwste badpakken aretenb.se

(aretenb.se, 2020.05.04 22:18)


hi!,I like your writing very a lot! proportion we keep in touch more approximately your article on AOL? I need a specialist on this space to resolve my problem. May be that is you! Looking forward to look you. brita.aretenb.se/relaxation/nieuwste-badpakken.php nieuwste badpakken

svettas av ipren tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2020.05.04 05:53)


I'm really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any web browser compatibility issues? A couple of my blog readers have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any tips to help fix this problem? tastyandinteresting.be/beauty/svettas-av-ipren.php svettas av ipren

eczeem hoofdhuid homeopathie aresgrb.se

(aresgrb.se, 2020.05.04 04:29)


Awesome article. viobel.aresgrb.se/travels/eczeem-hoofdhuid-homeopathie.php eczeem hoofdhuid homeopathie

kort pittig dameskapsel tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2020.05.03 20:51)


Wow! Finally I got a web site from where I be capable of in fact take useful data regarding my study and knowledge. tastyandinteresting.be/beautiful-things/kort-pittig-dameskapsel.php kort pittig dameskapsel

scsg40 for xperia xa1 ultra tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 2020.05.03 01:49)


hey there and thank you for your information – I've definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, as I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon. tastyandinteresting.be/for-men/scsg40-for-xperia-xa1-ultra.php scsg40 for xperia xa1 ultra

rode brystvorter aresgrb.se

(aresgrb.se, 2020.05.02 20:52)


I have read so many articles or reviews concerning the blogger lovers but this article is genuinely a pleasant piece of writing, keep it up. taich.aresgrb.se/travels/rde-brystvorter.php rode brystvorter

Интернет и IP телефония в Крыму

(minaoLom, 2020.05.02 01:48)

<a href=https://ecrimea.net/voip>Офисные АТС</a> и <a href=https://ecrimea.net/voip>IP телефония</a> в Крыму.
Компания <a href=https://tritel.net.ru>Tritel</a>, участник <a href=https://acosc.ru>Ассоциации Кабельных Операторов Связи Крыма</a>, предоставляет услуги безлимитного доступа к сети <a href=https://tritel.net.ru/internet>Интернет</a> для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с.
<a href=https://tritel.net.ru>Подключить интернет</a> в Симферополе. Бесплатное <a href=https://tritel.net.ru/ktv>кабельное телевидение</a> в Симферополе. услуги <a href=https://tritel.net.ru>безлимитного интернета</a> всего за 360 рублей. У нас Вы можете <a href=https://tritel.net.ru>подключить интернет</a> всего за сутки.
<a href=https://tritel.net.ru>Интернет провайдер</a> в Симферополе.
Telco - <a href=https://ecrimea.net/voip>Телефония в Крыму</a>.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »