Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

godaste kanelbullarna recept newsandfashionse.be

(newsandfashionse.be, 2020.04.18 19:46)


Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!! newsandfashionse.be/music/godaste-kanelbullarna-recept.php godaste kanelbullarna recept

massage riga price newsandfashionse.be

(newsandfashionse.be, 2020.04.17 09:05)


Thanks for some other informative site. The place else could I get that type of info written in such a perfect method? I've a mission that I'm just now running on, and I've been on the look out for such info. newsandfashionse.be/decorations/massage-riga-price.php massage riga price

kan man spara bilder fran instagram newsandfashionse.be

(newsandfashionse.be, 2020.04.16 14:42)


Thanks for ones marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you might be a great author.I will be sure to bookmark your blog and may come back later on. I want to encourage you to ultimately continue your great work, have a nice afternoon! newsandfashionse.be/beauty/kan-man-spara-bilder-frn-instagram.php kan man spara bilder fran instagram

svullen tass katt newsandfashionse.be

(newsandfashionse.be, 2020.04.15 08:46)


Its like you read my thoughts! You appear to understand a lot about this, such as you wrote the guide in it or something. I believe that you just can do with some p.c. to drive the message house a little bit, but instead of that, this is fantastic blog. A fantastic read. I'll certainly be back. newsandfashionse.be/travels/svullen-tass-katt.php svullen tass katt

Youtube to mp3

(Flvtochb2191, 2020.04.14 22:17)

Hi folks, just to share some useful website resource here, thanks!
The <a href=https://keepvid.ch/en1/>YouTube to mp3</a> online video downloader support all web browsers to Download YouTube to MP3 & MP4 Official
<a href=https://y2mate.ch/>Y2mate</a> website.
Best free <a href=https://flvto.ch/>YouTube converter</a> website.
Top ten <a href=https://topten.ai/image-upscalers-review/>image upscaler</a> review.
Best <a href=https://keepvid.best/>Keepvid</a> of 2020.
Easy online <a href=https://memegenerator.site/>meme generator</a> review sites.
Best <a href=https://redfox.works/>redfox</a> review site.

Обустройство скважин Южно-Сахалинск

(teleinspHic, 2020.04.10 09:01)

Основываясь на богатый практический опыт в решении этого вопроса и квалифицированную команду специалистов, по , обслуживание канализации, прочистка дренажа, <a href=https://belgvod.ru>поставка водоподъёмных труб</a>, очистка ёмкостей питьевой воды, очистка ёмкостей питьевого водоснабжения, замена СУЗ на скважине, периодическое обслуживание скважин и так далее. Эти услуги обширно эксплуатируются в разнообразных ориентированности, таких как коммерческий, а также жилой сектор, сельхозхозяйство и ирригация. Вся наша команда спецов располагает многолетним опытом в этих направлениях, это позволяет нашей фирме выполнять данные сервисы такие услуги как обустройство скважины, оборудование скважины, прочистка ливневой канализации, автоматизация скважин, очистка ёмкостей питьевой воды, очистка резервуаров питьевого водоснабжения, очистка водоподъёмных труб, периодическое обслуживание скважиночень быстро и оперативно. Предлагаемые услуги постоянно применяются нашими клиентами за их своевременное исполнение и наилучшую расценочную программу.

Cleaning companies in my area ny

(maidsWer, 2020.04.09 17:35)

Specialists give an opportunity you personally to put in order your own apartment. Key value modern pace of life- time. On the so-called own cleaning housing you can of course give all weekend. Will have to postpone trek to the store and other important things. <a href=https://maidsmanhattan.club>there</a> - it's quick and easy, handy and also inexpensive along with our company.
<a href=https://maidsmanhattan.club/><size>8]</size></a>
Created cleaning international company in Union Square can offer good services in short-term terms appropriate value.
Taking advantage services cleaning organization in Flatiron, it can be like only one noble corporation, all people release from themselves personally everyday problems, in the area maintenance order. For the reason that clean place - this is not only organization, but also collective impression regarding their owners.
<size>6]</size>
Special cleaning, ie certain type tasks or by season ( harvesting leaves). We in Union Square open in order to communicate with you, that’s why we will be happy suggestions on our daily work!

Maids near me nyc

(maidsWer, 2020.04.09 06:45)

Specialists allow you personally to put in order your own apartment. Basic significance modern pace of life- free time. On the so-called independent cleaning maids Manhattan possible allocate all weekend. Will have to postpone trek shopping and other important things. <a href=https://maidsmanhattan.club>maids</a> - it's effortless, convenient and also budget-friendly with our provider.
<a href=https://maidsmanhattan.club/><size>8]</size></a>
Our cleaning enterprise in The Meatpacking District sells real work in optimal terms appropriate price.
Using offers cleaning production company in Williamsburg, will it only one large corporation, homeowners remove from themselves household worries, in the area maintenance order. Since clean place - this is not only apartment, but also additional collective view about their owners.
<size>6]</size>
Specialized cleaning events, in particular certain type processes or seasonal ( harvesting snow). We in Bronx open in order to communicate with you, that’s why we will be satisfied reviews on our service!

batar till salu vasternorrland ecuniphi.se

(ecuniphi.se, 2020.04.09 03:12)


Great blog! Do you have any hints for aspiring writers? I'm planning to start my own site soon but I'm a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that I'm totally overwhelmed .. Any suggestions? Appreciate it! ecuniphi.se/decorations/btar-till-salu-vaesternorrland.php batar till salu vasternorrland

proteinella kcal ecuniphi.se

(ecuniphi.se, 2020.04.08 13:38)


Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates. ecuniphi.se/decorations/proteinella-kcal.php proteinella kcal

King set Wilshire

(labedroomaxobe, 2020.04.08 09:54)

<b><a href=https://labedroom.com/>Bedroom</a></b>
Decided update your? Read carefully the news products home from our collection, in which represented as goods with bright floral patterns and colors and products with chic texture and finish metallic. Armchair for the garden is considered integral attribute each modern premises. In our online store today you can buy best furniture for any private house and apartment. We will deliver in BEVERLY HILLS to you absolutely all furniture at any time day.Cost of goods, that offers internet shop furniture items BEVERLY HILLS nice any visitor.Again small price may cause various questions in a relationship level products. The catalog which filled with numerous items furniture presents just high quality manufactured products.

exclusieve jurkjes maastricht ecuniphi.se

(ecuniphi.se, 2020.04.07 22:13)


Woah! I'm really enjoying the template/theme of this site. It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult to get that "perfect balance" between superb usability and appearance. I must say that you've done a excellent job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Firefox. Superb Blog! ecuniphi.se/trends/exclusieve-jurkjes-maastricht.php exclusieve jurkjes maastricht

Maid services in new-york

(maidsWer, 2020.04.07 21:27)

Specialists give an opportunity all of you to put in order your personal housing. Fundamental value modern pace of life- free time. Additionally on own cleaning maids Manhattan you can of course spend all weekend. You will need to postpone trip shopping and other important things. <a href=https://maidsmanhattan.club>maid service uptown</a> - it's quick and easy, handy and also budget-friendly along with our firm.
<a href=https://maidsmanhattan.club/><size>8]</size></a>
Developed by our experts cleaning company in Barum Hill recommends high quality services in optimal terms reasonable value.
Taking advantage work cleaning firms in Little Italy, it can be like only one large corporation, people remove from themselves everyday worries, in the area maintenance order. Because clean place - this is not only organization, but collective feeling regarding their owners.
<size>6]</size>
Specialized cleaning, that is certain type goals or by season ( harvesting leaves). We in Flatiron open to communicate with customers, therefore we will be satisfied reviews on our daily work!

Stairs and fences made of glass, wood, metal

(Bramon hax, 2020.04.07 14:52)

As a rule, having asked a question of installation of a ladder in the house, owners don't assume that the ladder and its protection are two absolutely different products. Well, if the same company, like us, is engaged in the arrangement of turnkey facilities and can offer to make a ladder and metal fences on it in one set, but in practice it is rare. Therefore, before any owner of the stairs in the house the question arises: how to make it safe, we guarantee the best conditions for cooperation thanks to our own production, high potential design office and focus on long-term mutually beneficial partnership. Here you can buy not only standard fencing for stairs, but also design, made to order and is amazingly cheap. New construction technologies, developing rapidly, allow to use light, modern, reliable and weightless structures. Stair railings made of stainless steel are such that the price thereof is acceptable. Railings made of reliable material: an important structural element, part of the design of the building, the guarantors of safety and easy descent and ascent the stairs. Protections for ladders which are offered by our company differ in reliability, resistance to various aggressive influences and faultless appearance. In addition, their manufacture takes into account all kinds of standards and requirements relevant to this group of products. It is difficult to imagine a building in which there will be no stair railings, the presence of which increases the convenience, safety when moving. Note that today for the manufacture of construction offers a large selection of elements with which it is possible to quickly perform the installation of the structure, which for many years will last without losing the original qualities. Manufacturing and installation of stainless steel stairs is inexpensive compared to designs from other materials with equal quality characteristics. However, stainless steel is much more popular material-it is easy to handle, combine with other materials, install and care for the finished product

gymschema 5 dagar ecuniphi.se

(ecuniphi.se, 2020.04.07 14:46)


We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You've done an impressive job and our whole community will be thankful to you. ecuniphi.se/trends/gymschema-5-dagar.php gymschema 5 dagar

продвижение сайтов в ростове

(seofal, 2020.04.07 08:05)

Мы можем помочь организовать свой бизнес online, который сегодня подключает в свои возможности стратегию, продвижение, взаимоотношения с клиентами и настройку процессов, повышение узнаваемости бренда, исследование рынка, рекламу, которые бы связывали интернет-компанию с офлайн-услугами. Более 10-ка компаний работают с нами. Сотрудники нашей компании проводят: Контент. Постоянное написание свежего контента способствует занимать наиболее высочайшие места, предоставляя поисковым ботам большее количество страниц с целью индексирования, а аудитории - намного больше факторов для перехода на ваш личный интернет-проект. Улучшение и оптимизация содержания на месте. После завершения оформления перечня целевых основных слов оптимизируем страницы будущего web-ресурса, чтобы сосредоточиться вокруг составленных определений. Техническое SEO : применяем карты сайта,скорость сайта,адаптивный дизайн и структурированные данные, для того чтобы поднять ваш показатель. Локальное СЕО. Анализ главных слов. Определяем главные термины и ключевые слова, которые конкретно ваша основная аудитория применяет в целях поискового запроса услуг, продуктов и тем, сопряженных с вашей фирмой. Создание гипертекстовых ссылок. Yandex придает большее значение веб сайтам с многообразными ссылочками на них.

<size>6]<a href=https://samarawebstudio.ru/>Поисковая оптимизация сайта seo</a></size>


На данный момент наша фирма несомненно помогли многочисленным фирмам в таких областях как: компьютеры мебель, бытовая техника недвижимость информационные технологии туризм и отдых онлайн-банкинг розничная торговля. Нашим профессионалам удалось реорганизовать процессы, увеличить их трафик, продажи, улучшить связь. Приглашаем вас к сотрудничеству с нашей компанией. Мы продвинем ваш личный портал в ТОП гугл и Яндекс.

продвижение сайта на яндексе

(seofal, 2020.04.06 18:37)

Знаменитая компания в Самаре может помочь открыть свой бизнес онлайн, который содержит в свои возможности повышение узнаваемости бренда, исследование рынка, продвижение, стратегию, рекламу, взаимоотношения с клиентами и настройку процессов, которые бы связывали онлайн-бизнес с офлайн-работой. Более 300 компаний сотрудничают с нами. Наши сотрудники проводят: Оптимизация содержания. В результате сбора первостепенных слов оптимизируем страницы вашего web-ресурса, затем, чтобы сосредоточиться вокруг этих определений. Тех. SEO : пользуемся скорость сайта,адаптивный дизайн и структурированные данные,карты сайта, дабы поднять ваш личный показатель. Разбор главных слов. Определяем главные термины и основные слова, которые ваша собственная целевая интернет-аудитория применит в целях поискового запроса услуг, товаров и тем, объединенных с текущей онлайн компанией. Местное SEO. Текст. Стабильное написание свежего наполнения способствует занимать более высочайшие позиции, предоставляя поисковым ботам больше страниц в целях индексирования, а посетителям - больше причин для перехода на ваш личный вебсайт. Формирование гиперссылок. Гугл придает большее значение веб-сайтам с всевозможными гиперссылками на них.

<size>6]<a href=https://samarawebstudio.ru/>Продвижение сайтов самара</a></size>


На данный момент наша фирма помогли многим компаниям в таких направлениях как: недвижимость компьютеры информационные технологии онлайн-банкинг туризм и отдых мебель, бытовая техника розничная торговля. Нашим работникам удалось увеличить их трафик, реорганизовать процессы, продажи, улучшить связь. Приглашаем всех вас к партнерству с нашей фирмой. Мы продвинем ваш портал в лидеры google и Yandex.

gravljus med skymningsrela ecuniphi.se

(ecuniphi.se, 2020.04.06 11:14)


I have read so many content regarding the blogger lovers except this piece of writing is actually a fastidious paragraph, keep it up. ecuniphi.se/skin-care/gravljus-med-skymningsrelae.php gravljus med skymningsrela

provenance de la gale ecuniphi.se

(ecuniphi.se, 2020.04.06 03:45)


My brother suggested I would possibly like this website. He used to be totally right. This post actually made my day. You cann't believe just how a lot time I had spent for this info! Thank you! ecuniphi.se/skin-care/provenance-de-la-gale.php provenance de la gale

сео продвижение сайта Москва

(Cloully, 2020.04.05 21:46)

Предположим, вы обладатель нового ресурса, который имеет приятный стиль, удобную навигацию и нужную для гостей информацию. Но сервис ни кто не посещает. Что делать? Если у вас есть собственный бизнес мы поможем вам создать облачный сервис. Кого хошь спроси, ни одно реальное или виртуальное предприятие не может продвигаться само по себе. Отдельной фирме нужна поддержка в приобретении популярности, а во Всемирной паутине без нее решительно не быть из-за бурной конкуренции.Мы занимаемся разработкой порталов. Мы готовы запустить хороший интернет магазин в течение десятка дней. Кроме оказания выполненных веб-сайтов, мы оказываем сервис технической сопровождения: своевременное продление хостинга и вашего домена, добавление содержания на сервис, публикация известий. Наши услуги помогут вам стать фаворитом на горизонтах сети интернета.

<a href=https://apistudio.ru>продвижение сайта в сша</a>

Если вам нужно продвижение или создание сайта - пишите на sales@apistudio.ru


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »