Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

pris privat dagpleje ecuniphi.se

(ecuniphi.se, 2020.04.05 21:17)


Hi there, I found your blog by way of Google while looking for a related subject, your website got here up, it appears great. I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, simply become aware of your weblog via Google, and found that it's really informative. I am gonna be careful for brussels. I will appreciate if you happen to continue this in future. Numerous folks will probably be benefited out of your writing. Cheers! ecuniphi.se/decorations/pris-privat-dagpleje.php pris privat dagpleje

uitverkoop kleding den haag ecuniphi.se

(ecuniphi.se, 2020.04.05 15:10)


Thanks for the auspicious writeup. It actually was once a leisure account it. Glance advanced to far introduced agreeable from you! However, how could we communicate? ecuniphi.se/decorations/uitverkoop-kleding-den-haag.php uitverkoop kleding den haag

stuvade makaroner glutenfri

(stuvade makaroner glutenfri, 2020.04.04 15:28)


great put up, very informative. I wonder why the other experts of this sector don't realize this. You must continue your writing. I'm confident, you have a great readers' base already! vindu.interestinghere.be/music/stuvade-makaroner-glutenfri.php stuvade makaroner glutenfri

как продвинуть сайт в google Москва

(Cloully, 2020.04.03 21:29)

Допустим, вы обладатель нового web-сайта, который имеет приятный современный дизайн, удобную навигацию и нужную для участников информацию. Но до сих пор нет клиентов на портале. Что делать? Если вы владеете собственным делом мы поможем вам создать продающийся сайт. Как известно, ни одно настоящее или виртуальное предприятие не может продвигаться само по себе. Каждой компании поставщика необходимо поддержка в приобретении известности, а во Глобальной паутине без нее решительно не быть из-за бешеной конкуренции.Мы занимаемся разработкой корпоративных сайтов. Сотрудники нашей компании готовы запустить настоящий любой сайт в течение трёх дней. Кроме предоставления рабочих онлайн-проектов, мы предоставляем службы тех. поддержки: уместное продление хостинга и вашего домена, добавление наполнения на портал, размещения новостей. Наши услуги несомненно помогут вам стать лидером на горизонтах всемирной паутины.

<a href=https://apistudio.ru>продвижение сайта в сша</a>

Если вам нужно продвижение или создание сайта - пишите на sales@apistudio.ru

10k kitchen renovation

(contractorNub, 2020.04.03 10:24)

General contractor manhattan

The job of General construction manhattan is to transfer to the customer the entire amenities overall, as well as not such as individually done work. Of particular relevance is the role of the basic service provider during the large-scale building of flats of domestic style, commercial facilities, business facilities.

<b><a href=https://grandeurhillsgroup.com/>architecture ny</a>;</b>
<u>Industrial buildings.</u>

Today, the list of building solutions consists of a variety of business interior design. An client and also a customer may spend a ton of time-solving on all organizational issues. A additional sensible service is to entrust this part to General construction NY.

Bathroom makeovers for small bathrooms

(contractorNub, 2020.04.03 01:54)

General contractor New York

The role of General building and construction New York is to transfer to the consumer the entire location overall, as well as not in the form of individually executed work. Of specific significance is actually the task of the basic service provider during the course of the large construction of flats of non commercial kind, industrial complexes, business locations.

<b><a href=https://grandeurhillsgroup.com/>corporate interiors renovation and design nyc</a>;</b>
<u>Industrial structures.</u>

Today, the listing of building and construction solutions features a variety of corporate interior design. An financier and a client can easily invest a considerable amount of time-solving on all business issues. A additional logical option is actually to leave this job to General building NY.

fylld kalkon i ugn

(fylld kalkon i ugn, 2020.04.01 19:16)


Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips? isod.interestinghere.be/advice-girlfriends/fylld-kalkon-i-ugn.php fylld kalkon i ugn

mobilt bredband mellan telia

(mobilt bredband mellan telia, 2020.03.31 14:05)


Hi, There's no doubt that your site could possibly be having internet browser compatibility problems. When I look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, excellent site! lonet.interestinghere.be/advice-girlfriends/mobilt-bredband-mellan-telia.php mobilt bredband mellan telia

dalig tackning telia

(dalig tackning telia, 2020.03.31 06:42)


I am actually delighted to glance at this blog posts which carries plenty of valuable data, thanks for providing such data. dalig tackning telia ceiba.interestinghere.be/travels/dlig-taeckning-telia.php dalig tackning telia

xe-88.asia

(Dennistob, 2020.03.31 01:52)

xe-88.asia http://www.xe-88.asia/feed/ - More info>>>

mobilt bredband mellan telia

(mobilt bredband mellan telia, 2020.03.30 20:30)


Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme. Many thanks mobilt bredband mellan telia lonet.interestinghere.be/advice-girlfriends/mobilt-bredband-mellan-telia.php mobilt bredband mellan telia

Get news in USA Mart

(getusataw, 2020.03.28 11:41)

delkelet-azsia.eoldal.hu taking xanax bars while pregnantmixing xanax and adderall safe <a href="https://xanaxnw.com/">buy ksalol xanax</a> is buspar safe to take with xanaxxanax gives me energy

Пин Ап Казино

(PinUp, 2020.03.25 02:46)

Пин Ап казино <a href=https://pin-up777.ru/>Pin Up Casino</a> официальный сайт играть на деньги или бесплатно

face clean gel

(face clean gel, 2020.03.24 12:48)


Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about making my own but I'm not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Thanks face clean gel lispi.interestinghere.be/beautiful-things/face-clean-gel.php face clean gel

Independent Assessment of Foreign Currency Exchange Brokers

(Forexhauldef, 2020.03.16 02:10)

Cryptocurrency Brokers Analysis. currency-trading-brokers.com

download casino golden palace

(Sylviarex, 2020.03.06 15:33)

<a href=http://belgspeelcasino.com/>casino spelen</a>

<a href="http://finland-kasino.com/">suomikasino</a>

<a href=http://doubleucasinos.com/>spin casino</a>

Testimonials about Stock Exchange Brokers

(Brokersnect, 2020.03.05 03:16)

https://currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-lithuania.html Palyginimas top-viršų-pirmaujančių prekybos-prekiauja bendrovių-įmonių-kompanijų.

Free Online Word to PDF

(Plankryg, 2020.03.01 23:05)

Free online <a href=https://fabpdf.com/en/word-to-pdf>word to pdf</a> and <a href=https://fabpdf.com/en/pdf-to-word>pdf to word</a> converter.

This online PDF converter software can transform PDF documents to editable documents in Microsoft Word Doc format, which can provide higher quality than many other converters. When you use from PDF to Word you will conquer all the difficulties, and, it's Free.

Hello, I like your forum, just to share some free tool websites which might help.

<a href=https://2conv.ch>2conv</a>

<a href=https://mp3-youtube.ch>Youtube to mp3</a>

<a href=https://keepvid.ch>Video Downloader</a>

<a href=https://ytmp3.ch>Youtube to mp3 downloader</a>

<a href=https://y2mate.ch>Y2mate</a>

<a href=https://listentoyoutube.ch>Youtube to mp3</a>

<a href=https://topten.ai/video-enhancer-review/>AI video enhancer</a>

http://dywanowy24.co.pl/

(Adamfrend, 2020.03.01 09:51)

<a href=http://dywanowy24.co.pl/>http://dywanowy24.co.pl/</a>

jotun optimal maling pris

(jotun optimal maling pris, 2020.02.29 12:39)


When someone writes an post he/she maintains the thought of a user in his/her mind that how a user can understand it. So that's why this post is amazing. Thanks! jotun optimal maling pris hygou.amelduab.se/map14.php jotun optimal maling pris


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »