Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

does insurance cover cialis

(Cedricnethy, 2019.09.17 20:17)

how long for cialis to start working <a href=" https://cialisfavdrug.com ">buy cialis</a> cialis prezzo <a href=https://cialisfavdrug.com>cialis</a> taking 2 5mg cialis

buying generic cialis

(WilliamFlOky, 2019.09.17 16:41)

purchase peptides cialis <a href=" https://cialisfavdrug.com ">generic cialis walmart price</a> best time to take cialis 5mg <a href=http://cialisxtl.com>cialis generic vs brand name</a> cialis medication information

hello

(RickyDar, 2019.09.17 02:34)

The easiest and best way to cleanse your body is by drinking plenty of water. Is the correct path to take in "selling'? What the inflammation in part is cytokine.Renovation and building from the base up are two other times that see plumbers overly busy. These cells are essential to looking after your skin's structure and preventing wrinkles. You likewise try using cold or warm squeezes.

<a href=http://it.km-gym.com/stress/3073/neurovidan-dove-comprare>Neurovidan dove comprare</a>
<a href=http://ru.oracleabc.com/slim/1680/piperyna->piperyna магазин</a>

When it will come to security, your best security identify is a noisy dog. Built great for traveling by car. But a standard AC has some limitations as far as effectiveness is concerned.Avocado is capable of reversing the damages inflicted by the sun's Ultra violet rays. Do you know that auto air conditioning repair is one service that charges thickly?

<a href="http://sq.i-liaison.com/legs/1358/flexin500-dyqan">Flexin500 dyqan</a>
<a href="http://sv.adanailkhaber.com/slim/37/morithin-500-tabletter">Morithin 500 tabletter</a>

For sure you have tried pest-control sprays and other means of cleaning away them. Your audience will appreciate your ability stop sounding boring. And could while, you thought your junk car is a liability?Do you remember those winter drafts towards the windows and doors? Those that don't get enough sleep are usually more irritable showcase more glitches. This antioxidant has smaller molecular layout.


<a href=http://tr.wm-az.com/forex-mart/forex-mart-ticari/>forex mart ticari</a>
<a href=http://vi.wm-az.com/fxonus/fxonus-gui-tien-nay-la-gi/>fxonus gửi tiền này là gì</a>

Occur when we explore outside our comfort zone is a kind of secret. Be attentive of running power cords through a place that is used as a stroll through.This will give your potato a unique texture when eating. A Guru isn't just someone who sits around and chants to their own own. A normal house does not have HVAC Austin Texas but an workplace sure causes.

<a href="http://hi.websearch-24.com/etx-capital/etx-capital-%e0%a4%98%e0%a5%8b%e0%a4%9f%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%a7%e0%a5%8b%e0%a4%96%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%80/">etx capital घोटाले और धोखाधड़ी</a>
<a href="http://it.websearch-24.com/fxclearing/fxclearing-contatto-e-login/">fxclearing contatto e login</a>


People love their catfish, they make excellent table fare, and in addition they make it a number of ways. Common sense and a good realtor frequent you want to make it work for you.Do not expect an instant body relax the first time that might last for a number of. There can be so much information on the internet on how to achieve lose weight fast! Try avocado, spinach, oats, wheat and insane.

cialis side effects reddit

(Cedricnethy, 2019.09.17 01:07)

the price of cialis <a href=" https://cialisfavdrug.com ">tadalafil generic</a> cialis eli lilly and company <a href=http://cialisxtl.com>generic cialis</a> cialis bodybuilding

cialis lilly coupon

(Cedricnethy, 2019.09.16 23:41)

cialis bula <a href=" https://cialisfavdrug.com ">cialis generic prices</a> safe generic cialis <a href=https://cialisfavdrug.com>cialis generic prices</a> cialis and grapefruit

cialis 20 mg generico

(Cedricnethy, 2019.09.16 08:54)

can i buy cialis over the counter <a href=" https://cialisfavdrug.com ">generic cialis walmart price</a> buy cialis uk <a href=https://cialisfavdrug.com>cialis generic vs brand name</a> can you take 2 5mg cialis

курсы бухгалтерия 1с в екатеринбурге

(SnuffDruhDurn, 2019.09.15 20:27)

Программа для ведения регламентированного и управленческого учета в единой базе на небольших предприятиях. <a href=http://xlsport.ru/communication/forum/user/43661/>как найти программиста 1с екатеринбург</a> Попробуйте Инфо-Предприятие. <a href=http://www.homfo.ru/forum/user/9099/>1с в екатеринбурге скачать</a> Курсовые и суммовые разницы по каждой операции рассчитываются автоматически. <a href=http://parus-perm.ru/communication/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=3598&4nA=>семинар 1с 2017 в екатеринбурге</a> Для перехода нет необходимости создавать новую базу Проф и переносить туда данные. <a href=http://fincenter.kz/communication/forum/user/13667/>вакансии программист 1с в екатеринбурге</a> Комплект на 5 пользователей USB . <a href=http://arossinski.valuehost.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=13776>1с представители в екатеринбурге</a> Если лицензии аппаратные, то они распространяются по сети, а значит будут видны на обоих серверах. <a href=http://rubezhcad.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=3176&4nA=>1с консультант екатеринбург</a> Автоматизирован расчет себестоимости продукции и услуг, выпускаемых основным и вспомогательным производством, учет переработки давальческого сырья, учет спецодежды, спецоснастки, инвентаря и хозяйственных принадлежностей. <a href=http://smc-troyka.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=667&4nA=>1с облако екатеринбург</a> После введения необходимых реквизитов в форму документа, таких как название организации, склад, номер, дата, объект строительства и статья затрат, действия подтверждаются путем нажатия клавиши Провести и закрыть . <a href=https://www.click-boutique.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=20048&4nA=>уральский центр екатеринбург 1с</a> spb в Re Поскажите плз как от. <a href=http://socproduct.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=25649>курсы 1с бухгалтерия в екатеринбурге для начинающих</a> Все права защищены. <a href=https://libraries-yanao.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=4634>курсы по 1с екатеринбург</a> Запуск с нуля . <a href=http://wine.kz/en/about/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=3510&4nA=>оператор 1с в екатеринбурге</a> 3 ; документацию по платформе 1С Предприятие 8. <a href=https://pizzamonti.ru/communication/forum/user/2666/>1с обучение программистов екатеринбург</a> Среди них можно выделить . <a href=http://diaburs.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=27157>1с учеба екатеринбург</a> Естественно, что результаты тестирования на Вашем оборудовании могут отличаться, это просто для ориентира, что должно быть и к чему можно стремиться. <a href=http://www.etp-sd.ru/forum/user/37920/>прайм 1с екатеринбург обучение</a> Пример быстрой разработки приложений на платформе 1С Предприятие 8. <a href=http://rosreestr-forum.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=184307&4nA=>екатеринбург бухгалтерия 1с 8</a> Дальнейший порядок действий . <a href=http://xn--80aabfyiwncbadft6kzb4b.xn--p1ai/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=184307>1с 8 в екатеринбурге</a> В этой статье мы рассмотрим некоторые теоретические особенности этого понятия, а также механизмы учета таких расходов в 1С БУХ. <a href=http://kupon.city-pages.info/communication/forum/user/14208/>программы 1с в екатеринбурге</a> В Базовых версиях не поддерживается работа с расширениями. <a href=http://www.a-4.ru/about/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=12547>вакансия программист 1с в екатеринбурге</a>

where to buy cbd oil

(Kenneththorb, 2019.09.15 01:10)

where to buy viagra over the counter http://gviagrasales.com# visit <a href=" http://gviagrasales.com# ">viagra online</a> cheap viagra online canada <a href=http://gviagrasales.com#>viagra</a> her response

Top rated Cbd Oil In 2019

(CoreyVof, 2019.09.14 21:00)

viagra weight loss http://gviagrasales.com# view it <a href=" http://gviagrasales.com# ">viagra online</a> blink health viagra <a href=http://gviagrasales.com#>chinese viagra pills</a> go to my blog

Buy CBD Oil Online

(Mauriceritty, 2019.09.14 13:18)

comprar cialis original http://cialisoncoupon.com# useful reference <a href=" http://cialisoncoupon.com# ">generic cialis</a> is 30mg of cialis safe <a href=http://cialisoncoupon.com#>cialis vs viagra</a> Source

straight from the source

(Mauriceritty, 2019.09.14 07:26)

one a day cialis cost http://cialisoncoupon.com# my link <a href=" http://cialisoncoupon.com# ">cialis coupon</a> cialis pills buy <a href=http://cialisoncoupon.com#>can cialis cause heartburn</a> reference

Best Quality Cbd Oil For Sale

(Kenneththorb, 2019.09.12 21:49)

cialis vs sildenafil http://cialisoncoupon.com# right here <a href=" http://cialisoncoupon.com# ">cialis vs viagra</a> cialis best results <a href=http://cialisoncoupon.com#>generic cialis online</a> Going Here

Buy CBD Oil Online

(CoreyVof, 2019.09.12 18:23)

best quality cbd oil for sale http://cbdoilforsalecoupon.com# why not try these out <a href=" http://cbdoilforsalecoupon.com# ">CBD Oil Review</a> cbd oil <a href=http://cbdoilforsalecoupon.com#>best cbd oil</a> this

Best Quality Cbd Oil For Sale

(Mauriceritty, 2019.09.12 16:02)

otc viagra gnc http://gviagrasales.com# why not try this out <a href=" http://gviagrasales.com# ">generic viagra</a> women using viagra <a href=http://gviagrasales.com#>buy viagra generic</a> click to investigate

best cbd oil

(Mauriceritty, 2019.09.12 14:34)

best natural cialis http://cialisoncoupon.com# visit this site <a href=" http://cialisoncoupon.com# ">cialis vs viagra</a> is generic cialis available now? <a href=http://cialisoncoupon.com#>buy cialis generic</a> a knockout post

where to buy cbd oil

(CoreyVof, 2019.09.11 19:04)

cialis wirkung http://cialisoncoupon.com# browse around these guys <a href=" http://cialisoncoupon.com# ">generic cialis</a> results of cialis <a href=http://cialisoncoupon.com#>generic cialis</a> her comment is here

Best Quality Cbd Oil For Sale

(Kenneththorb, 2019.09.11 15:34)

is cialis prescription only http://cialisoncoupon.com# view website <a href=" http://cialisoncoupon.com# ">generic cialis</a> when will cialis be sold over the counter <a href=http://cialisoncoupon.com#>buy cialis generic</a> click here to find out more

CBD Oil Review

(Mauriceritty, 2019.09.11 15:00)

best quality cbd oil for sale http://cbdoilforsalecoupon.com# click resources <a href=" http://cbdoilforsalecoupon.com# ">CBD Oil Review</a> best cbd oil <a href=http://cbdoilforsalecoupon.com#>Best Quality Cbd Oil For Sale</a> pop over here

Best Quality Cbd Oil For Sale

(Kenneththorb, 2019.09.11 10:19)

generic cialis side effects http://cialisoncoupon.com# this website <a href=" http://cialisoncoupon.com# ">generic cialis online</a> cialis pharmacy direct <a href=http://cialisoncoupon.com#>buy cialis generic</a> Discover More

How to Choose the Best CBD Oils

(Mauriceritty, 2019.09.11 07:41)

viagra 200mg price http://gviagrasales.com# blog link <a href=" http://gviagrasales.com# ">can cialis and viagra be taken together</a> viagra online order <a href=http://gviagrasales.com#>generic viagra</a> this content


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »