Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

have a peek at this website

(Walterner, 2019.08.18 23:46)

best place to buy viagra online forum <a href=" http://genericviagraindia100mg.com# ">cheap generic drugs from india</a> what is in viagra ingredients <a href=http://genericviagraindia100mg.com>pfizer viagra samples</a> viagra sildenafil http://genericviagraindia100mg.com# woman in viagra commercial kelly king

viagra thailand

(Ronaldhab, 2019.08.18 17:12)

viagra over the counter walmart <a href=" http://genericviagraindia100mg.com# ">viagra</a> viagra prices in canada <a href=http://genericviagraindia100mg.com>india viagra pills</a> how long does viagra last for

лучшие боевики 2019 скачать бесплатно

(RubenStarp, 2019.08.16 06:10)

Здравствуйте! прикольный у вас сайт!
Нашел класную базу кино: <a href=http://kinoserialtv.net/>Лучшие сериалы 2019 бесплатно</a>
Тут: <a href=http://kinoserialtv.net/semeynyy/>семейный фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве</a> семейный фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве рейтинг 2018
Тут: тачки мультфильм в хорошем качестве смотреть полностью http://kinoserialtv.net/multfilmy/ список 2018
Тут: http://kinoserialtv.net/15404-dzheff-bridzhes-vernulsya-v-obraze-bolshogo-lebovski.html Джефф Бриджес вернулся в образе Большого Лебовски
Здесь: http://kinoserialtv.net/14761-mett-deymon-porabotaet-s-rezhisserom-tihogo-mesta-nad-bayopikom-o-neftyanom-magnate.html

сериал практика смотреть бесплатно в хорошем

(AaronHinee, 2019.08.16 06:05)

Всем привет! прикольный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: <a href=http://kinokub.net/>ютуб русские мелодрамы бесплатно в хорошем качестве</a>
Тут: ужас амитивилля онлайн бесплатно в хорошем качестве http://kinokub.net/uzhasy/ список 2018
Тут: смотреть приключение шурика в хорошем качестве http://kinokub.net/priklyucheniya/ рейтинг 2019
Здесь: http://kinokub.net/8860-kto-na-oskar-analitiki-nachinayut-prikidyvat-kandidatov.html Кто на «Оскар»? Аналитики начинают прикидывать кандидатов смотреть онлайн бесплатно
Тут: http://kinokub.net/8555-chivetel-edzhiofor-perevoplotitsya-v-barona-mordo.html

where is viagra sold

(JamesGiB, 2019.08.15 09:39)

cialis sample pack
http://cialisgenshop.com
when will cialis be available over the counter
cvs cialis price
<a href=http://cialisgenshop.com>buy cialis online</a>
alcohol and cialis side effects

view website

(JosephLielo, 2019.08.15 09:04)

walgreens generic viagra
http://genericviagraindia100mg.com
how long viagra last
buy viagra on line
<a href=http://genericviagraindia100mg.com>cheap generic drugs from india</a>
injecting viagra

hey guys, do you hear?

(Clintonbloto, 2019.08.15 09:02)

bfxxx
http://www.bfxxx.mobi

olive oil viagra

(Richardenuch, 2019.08.15 04:50)

cialis vs viagra onset of action
http://cialisgenshop.com
cialis doctor online prescription
cialis coupon 5mg
<a href=http://cialisgenshop.com>buy cialis online</a>
cialis hearing loss treatment

cialis versus viagra reviews

(Richardenuch, 2019.08.15 03:22)

buy cialis uk
http://cialisgenshop.com
why is cialis so expensive
cialis and bph
<a href=http://cialisgenshop.com>best place to buy cialis online</a>
cialis increase testosterone

when generic viagra

(JamesGiB, 2019.08.15 02:30)

is generic cialis available in canada
http://cialisgenshop.com
is tadalafil and cialis the same thing?
where to buy cialis online forum
<a href=http://cialisgenshop.com>cialis generic available</a>
how to cut cialis in half

viagra user reviews

(JamesGiB, 2019.08.14 23:40)

cialis and stomach problems
http://cialisgenshop.com
grapefruit juice and cialis
what does cialis do for a man
<a href=http://cialisgenshop.com>best place to buy cialis online</a>
when should i take cialis for best results

see this here

(JosephLielo, 2019.08.14 21:13)

active ingrediant in viagra
http://genericviagraindia100mg.com
generic viagra sildenafil
mamajuana viagra
<a href=http://genericviagraindia100mg.com>viagra from pharmacy in india</a>
is generic viagra available

Famous surrogacy agency in US - Feskov Human Reproduction mother-surrogate.com 2019

(RonaldNaf, 2019.08.14 20:42)

There are many ladies in history, who can’t have their children. Surrogate mothers commence to be very popular in the last 10 years. However, there are many ethical issues, which harm for surrogating. Many feminists are thinking now, that test of surrogating is the only unnatural process. But it is a mistake because in our world is very horrible ecological situation. It is the main question, which influences pregnancy. If to say about the faith, there are many assertions, which are in opposition with surrogating. More and more young women desire to have children. Not all mothers can have children. More and more people are ill, they have gynecological problems. That is the reason, which affects the birth of baby.

When you want to be a parent, you must to know all about children. Different women don’t have an opportunity to unite with medical specialists with various considerations: race, religion, etc. If you desire to have a baby and you can solve different problems with your health, we recommend connecting with Feskov human reproduction group. All data about this organization you may search at <a href=https://www.mother-surrogate.com/what-are-the-rights-of-surrogate-a-mother.html>https://www.mother-surrogate.com/what-are-the-rights-of-surrogate-a-mother.html</a>.

In this firm, the main direction is reproduction medicine. They suggest different services, which can suggest you start to be a mom. You can face diverse problems with embryos. Specialists who are working in Feskov human reproduction group can help you. If you want to obtain comfort and guarantee, you must handle for them. If you are single and you desire to have a boy or a girl, they can help you. Surrogate motherhood for single is very famous in our century. Russian guys have their problems health.

Clinics can support you with egg donation. Most young families who are rich wish to obtain additional services. Between jurisprudence and mother surrogate there are a lot of contradictions. All of them you can decide with the doctor, who is working in Feskov human reproduction group.

Consultants who are working in this area can decice all problems. You may also ask moderators of a company about the IVF program or how to solve the problem if you are not confident in guaranteed result. Most young people ask about the donor database. You could however find data about all races, nationalities, religion, age, etc. If you want to be happy, if you want to create family, you should send a message at a link or connect at phone line: +18448927800, this in USA number. You may also ask about prices or legislation at UK number: +448000698690.

viagra nasal congestion

(JamesGiB, 2019.08.14 17:55)

cialis online prescription australia
http://cialisgenshop.com
buying cialis from canada
cialis from canadian pharmacy
<a href=http://cialisgenshop.com>cialis</a>
cialis canada buy

viagra medicare

(Richardenuch, 2019.08.14 17:19)

generic cialis 2016
http://cialisgenshop.com
alternative zu viagra and cialis
cialis actors
<a href=http://cialisgenshop.com>buy cialis online safely</a>
does cialis make you bigger

click site

(JosephLielo, 2019.08.14 13:53)

why doesnt viagra work
http://genericviagraindia100mg.com
does viagra help you climax
viagra formula
<a href=http://genericviagraindia100mg.com>india viagra pills</a>
sildenafil 20 mg vs viagra

you can try these out

(JosephLielo, 2019.08.14 09:29)

how long does viagra last
http://genericviagraindia100mg.com
marketing for the drug viagra is an example of which kind of age branding?
girl viagra
<a href=http://genericviagraindia100mg.com>can you mix viagra and cialis</a>
does viagra increase girth

click to read

(JosephLielo, 2019.08.14 06:31)

trying viagra
http://genericviagraindia100mg.com
home made viagra recipe
what are the side effects of viagra
<a href=http://genericviagraindia100mg.com>generic viagra india 100mg</a>
viagra promotion

why not find out more

(JosephLielo, 2019.08.13 15:21)

buy viagra over the counter usa
http://genericviagraindia100mg.com
viagra reviews reddit
buying viagra online reviews
<a href=http://genericviagraindia100mg.com>generic viagra from mumbai india</a>
why is viagra covered by insurance

additional resources

(JosephLielo, 2019.08.13 13:53)

does viagra raise or lower blood pressure
http://genericviagraindia100mg.com
generic viagra at cvs
standard viagra dose
<a href=http://genericviagraindia100mg.com>india viagra pills</a>
buy viagra overnight delivery


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »