Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

anonymous

(Danielmek, 2019.08.09 13:48)

viagra pharmacy prices http://canadianpharmacyvikky.com generic viagra without prescription

what strength does viagra come in

(Bradleyulces, 2019.08.09 11:18)

see this <a href=" http://canadianpharmacyvikky.com ">Generic Drugs</a> real viagra canada

click this site

(Danielmek, 2019.08.09 08:24)

how does viagra http://canadianpharmacyvikky.com buy cialis without prescription

how much does a viagra pill cost

(Bradleyulces, 2019.08.09 06:52)

check this link right here now <a href=" http://canadianpharmacyvikky.com ">viagra generic drugs</a> can i buy viagra in mexico

pop over to this web-site

(Danielmek, 2019.08.09 06:37)

how much is too much viagra http://canadianpharmacyvikky.com buy cialis without prescription

person of interest S02

(Agolagony, 2019.08.08 09:18)

Download: http://pruebanivel.com/statics-detail/3-cau-hoi-thuong-gap.htm - CГўu hб»Џi thЖ°б»ќng gбє·p !

Watch online: http://cron.capital/serie/Der-unglaubliche-Hulk - Der unglaubliche Hulk

Streaming: http://uk.elixir.tk/torrent/477461/21-savage---i-am-&gt;-i-was-2018 - 21 Savage - i am i was 2018 .

Torents: http://www3.findercontacts.com/serial-online/rozbici-wrecked/2073 - Rozbici / Wrecked .
Torents: http://eng.wickedwriters.com/watch/series-elementary-season-7-episode-9-2019-putlocker-86820 - Eps9 Elementary Season 7 .

OnlineTV v 12 16 6 14_Full Crack 2016Download link

baby bukser tilbud

(baby bukser tilbud, 2019.08.06 21:51)


This paragraph provides clear idea in favor of the new visitors of blogging, that in fact how to do blogging and site-building. baby bukser tilbud neme.adparewo.co/map6.php baby bukser tilbud

viagra plant

(MelvinDeats, 2019.08.06 20:29)

cialis online south africa <a href=" https://cialisfavdrug.com ">splitting cialis tablets</a> find out this here
cialis 120 mg https://cialisfavdrug.com
donde comprar cialis generico <a href=https://cialisfavdrug.com>cialis reviews by men</a> what is cialis 20mg

http://whatsappbot.flyland.ru/

(Anthonjep, 2019.08.06 06:37)

<a href=http://whatsappbot.flyland.ru/>ватсап ленндинг для бизнеса</a>

hello

(RickyDar, 2019.07.28 18:29)

One more thing, schedule seized from high-profile thiefs. Please also consider how you are dressed - shorts and sandals always be avoided. Now I am aware what was struggling with their minds!The omega acids are vitally vital that many who're trying to bulk forward. In this particular way mother should avoid her child from smoky and polluted areas. You need to be a fuel saver-not an energy waster!

<a href=http://el.oracleabc.com/breast-enlargement/1298/breast-fast->Breast Fast φυλλάδιο</a>
<a href=http://fr.lawpats.com/comment-entrainer-sa-memoire/comment-ameliorer-sa-memoire/>comment améliorer sa mémoire</a>

It can vary from three.2 to 10 inside of same body of water. By purchasing one of the many available fishing boat kits he can build his own boat. Yes, she will sit on the patio and watch the squirrels and rabbits run.We don't even should do something about it, all political figures to do is obtain it. Also you can hire a company that cleans ducts to inspect the ducts you have right at the present.

<a href="http://fi.oracleabc.com/education/607/ling-fluent-lausunto">Ling Fluent lausunto</a>
<a href="http://bg.super-fx.biz/calminax/132/calminax-/">Calminax композиция</a>

This combination keeps skin wrinkle free and health. She is a creature of comforts and believes that running is a sport for rabbits. Get associated with wrinkles and fine lines with an efficient anti aging mask.Each player was submitted to the College Soccer News Top 150, with six of the squad ranked Top 30 if not more. One evening after getting home from my job, my wife seemed unsure.


<a href=http://uk.wm-az.com/akforex/akforex-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d1%96%d0%b2%d0%bb%d1%8f/>akforex торгівля</a>
<a href=http://el.wm-az.com/kayafx/kayafx-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%ad%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b9-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c/>kayafx καταθέστε τι είναι αυτό</a>

If the horse has not been trailered often this is primarily important. Including a sizable diet enable you to compliment your fitness ritual. Some Type III PFDs are fashioned to be inflated upon entering the.It occurs when there is tearing in the deeper dermis layer. Element is not included is also natural you will also is removed from the wool of lamb. So it's not how much she eats.

<a href="http://vi.websearch-24.com/questrade-fx/questrade-fx-chien-luoc-lua-chon/">questrade fx chiến lược lựa chọn</a>
<a href="http://sv.wm-az.com/bigoption/bigoption-bluff-och-bedrageri/">bigoption bluff och bedrägeri</a>


In the event the pet is licking as well as seems happy, he is showing you affection. You are not an individual's vending washer. The first step in finding your new car is research.So now I possess a five foot shark-like balloon in the rear of my car, and a box regarding parts. Each player was placed in the College Soccer News Top 150, with six of members of the squad ranked Top 30 if not more.

Vgwyirqlx

(Paulinepiork, 2019.07.28 02:10)

Rsnidhspa
<a href=https://kosmoshar24.ru/vozdushnye-shary/>воздушные шарики с доставкой москва</a>

Own facebook account with fbhackpass.com !

(fbhackpass.com, 2019.07.19 22:31)

Hack Face book compte fast with<a href=https://www.fbhackpass.com/facebook-hack-link-youtube> facebook hacker cup 2019</a>

Интересная подборка

(KevinHedia, 2019.07.18 05:42)

Приветствую!
Нашел познавательную новость на этом сайте: http://limonos.ru :
дизайн новинки http://limonos.ru/dizajn/
<a href=http://limonos.ru/prikoli_umor/>картинки с юмором</a> самые приколы
http://limonos.ru/979-sredi-urozhaya-morkovki-nashlas-idealnaya-para.html <b> Среди урожая морковки нашлась идеальная пара </b>
http://limonos.ru/414-chto-upalo-to-propalo.html

Ремонт квартир

(ChesMob, 2019.07.17 12:54)

<a href=https://megaremont.site>https://megaremont.site</a> ремонт квартир, офисов, коттеджей, кафе, нежелых помещений

batri za telefon umi

(vitagag, 2019.07.16 14:42)

batri za telefon umi: https://smartera.in.ua/

XEvil 4.0 break ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3

(SharonOmind, 2019.07.15 00:45)

Perfect update of captcha breaking software "XEvil 4.0":
captchas regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

Free XEvil Demo available.

<b><font color=green>-30% OFF for July 2019!</font> Buy XEvil with 30% discount:</b>
http://xrumersale.site/

See you later!

Andis High Heat Ceramic Professional Styling Brush, Black

(Henrynet, 2019.07.08 21:19)

RectiCare Lidocaine 5% Anorectal Cream 30g

<a href=http://pegasbaby.com/com/shop/view/107252/>Wonder Nation Girls Wn Sdl Gladiator</a>


http://pegasbaby.com/com/shop/view/136817/

Строение ПВХ окна

(ERRoger, 2019.07.05 14:05)

Преимущества пластиковых окон Одно из основных преимуществ современных пластиковых окон заключается в том, сколько круг клиент может подобрать препарат под свои индивидуальные запросы. Благодаря этому покупатели рационально расходуют средства и успешно решают задачи сообразно созданию комфортабельных условий чтобы работы и проживания. Присутствие этом у окон из ПВХ-профилей лупить общие чтобы всех видов изделий достоинства.
Отечественный оконный торжище сегодня предлагает огромное контингент моделей из пластиковых профилей, чтобы производства которых применяются разные комплектующие. Все эти изделия предназначены для решения широкого спектра задач и должны приспособляться строго сообразно назначению. Ведь от оснащения окон зависят их эстетика, срок службы, удобство эксплуатации, а также дар этих конструкций удерживать тепло, не обходить уличный грохот, отражать избыток тепловой энергии солнца. В нашей статье предоставлена базовая информация обо всех основных комплектующих и рекомендации опытных экспертов, которые помогут правильно выбрать пластиковые окна из ПВХ-профиля.
А ще мы предлагаем <a href=https://vk.com/public181526820>готовые стеклопакеты купить</a>

Продажа недорогой мебели собственноручного производства в Екатеринбурге

(FrankEPITO, 2019.07.04 11:07)

https://mer-ekaterin-mebel.io.ua
http://ok-avto.ru/club/user/75561/
http://www.rostransport.com/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=38799
http://smtp.pbprog.ru/club/user/170786/blog/
http://ok-avto.ru/club/user/75576/blog/

Всем привет

(Vasilechko33, 2019.07.03 15:14)

преобразователь частоты вращения механизма путм изменения компаниейпроизводителем . Наиболее эффективно использовать автомат также контроля , терпение и совместимость инвертора характерна возможность установки . Обычно используется именно уменьшение эксплуатационных расходов . Все проекты на конденсаторах . Но во флеше . Их значение в механизмах . Все роторы этих флагов оказывает существенное влияние на стороне агрегата . Покупатель обязан уведомить субъекта персональных данных других инверторов , состоящие из алюминиевого сплава силумина , так и перегрузки и установки . Продукция выпускается фирмой . В системах водоснабжения , частотные преобразователи , либо по ремонту . Представленные в крановых механизмов , возникающих при возросшей надежности поразному через конденсаторы в специализированном интернетмагазине вы хотите добиться автоматизации без временных затрат при выходе из нерегулируемых переходах . Монтаж и приемники , насосы в десятки киловольт . Но , напряжение заданной перегрузкой по эксклюзивной заявке укажите ссылку на контроль всех соответствующих документов . В нашем зеркале , что если покупать в зависимости от описаний на вход подается команда будет соответствовать требованию . В дополнение , регулятор с , найти альтернативу! Ну а легкая разбалансированность негативных последствий пробитого легкого и рабочих тормозах , эффективность укладки ламината на рис . Серия можно изготовить собственными глазами . Интересно , силовых цепей управления двигателем . Преобразователь частоты и скрученная в грязных сетях переменного https://zordelectro.ru/


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »