Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

сухой фонтан цена

(Feofanwvp, 2021.05.16 08:09)

Коллеги, я прямо тут нагуглил уникальные интернет ресурсы для прибыльного бизнеса, спешите узнать как другие быстро делают деньги на
уникальных супер темах уже.
Список ниже:

http://aqua.fontan-stroy.net.ua/
http://stroim.fontan-stroy.net.ua/
http://pool.fontan-stroy.net.ua/

<a href=http://nvrzone.com/ru/forum/topic/17304?page=145#comment-1819159>раздвижные стеклянные перегородки</a>
<a href=http://www.gidacilar.net/dolayli-temas-ile-dondurma-40/xrumer-190-xevil-50-herhangi-bir-captchayi-kirin-163227/sayfa5.html#post221904>панели из стабилизированного мха купить</a>
<a href=http://curate8.com/blog/modern-beach-classics?page=55#comment-8419>стоимость стали</a>
<a href=http://www.gidacilar.net/turkiyede-yag-sanayinin-gelecegi-128/yagda-ezberler-bozuldu-2273/sayfa3.html#post221763>кортеновская сталь</a>
<a href=https://kotamakotama.blog.ss-blog.jp/2013-05-21?comment_fail=1#commentblock&time=1621101463>ландшафтный дизайн студия</a>
<a href=http://www.gidacilar.net/gidacilar-dergisi/nicqcp-archlu-163517.html#post222592>ландшафтный дизайн элитный</a>
<a href=http://www.gidacilar.net/organik-tarimin-nitelikleri/n-n-g-g-g-g-n-n-noe-n-n-g-g-g-165696.html#post220329>стоимость стали</a>
<a href=http://spochan-bitrix-2.tw1.ru/1/?pagen=12&MUL_MODE=#comments>строительство дачного пруда</a>
<a href=http://forum.itprojektak.cz/viewtopic.php?pid=1229492#p1229492>угловые биокамины</a>
<a href=https://q8mazad.com/vb/showthread.php?p=3182521&posted=1#post3182521>пузырьковая панель где купить</a>
76d9a38
Tegs:
<a href=http://glass.fontan-stroy.net.ua/>стеклянные перегородки харьков</a>
<a href=http://green.fontan-stroy.net.ua/>вертикальное озеленение в офисе</a>
<a href=http://zakaz.fontan-stroy.net.ua/>изготовление мебели под заказ запорожье</a>
<a href=http://smart.fontan-stroy.net.ua/>смарт стекло в интерьере</a>
<a href=http://glass.fontan-stroy.net.ua/>перегородки для душевой</a>


<a href=http://aqua.fontan-stroy.net.ua/>аквариум под заказ цена</a>
<a href=http://stroim.fontan-stroy.net.ua/>стоимость строительства дома киев</a>
<a href=http://corten.fontan-stroy.net.ua/>кортеновская сталь в украине</a>
<a href=http://smart.fontan-stroy.net.ua/>изготовление смарт стекла</a>
<a href=http://panel.fontan-stroy.net.ua/>пузырьковые панели отзывы</a>

Minimize owing sect druggist's pills

(Wezhewpenda, 2021.05.15 23:17)

viagra online about me
order generic viagra
<a href="http://approvalprescription.com/#">cialis with prescription
</a> - buy viagra no prescription
http://approvalprescription.com/# - eli lilly manufactured cialis with out prescription
viagra 4 tablets

настенные биокамины

(Feofanbxy, 2021.05.15 20:01)

Коллеги, я прямо здесь отыскал уникальные порталы для бизнеса, спешите перейти как другие быстро делают деньги на
свежих направлениях уже.
Увидь это:

http://pool.fontan-stroy.net.ua/
http://aqua.fontan-stroy.net.ua/
https://www.fontan-stroy.net.ua/

<a href=https://bortweb.net/Forum/viewtopic.php?pid=853999#p853999>строительство прудов и фонтанов</a>
<a href=http://www.gidacilar.net/kurutma-teknolojisi/dating-sites-over-50-a-165361.html#post220755>кортеновская сталь киев</a>
<a href=http://vipbag.com.ua/index.php?productID=28095>столешницы из искусственного камня одесса</a>
<a href=http://www.hive.cc/blog/log/eid567.html?>смарт стекло технология изготовления</a>
<a href=http://bankstatementseditor.com/home/placeorder/#comment-345797>столешница из искусственного камня цена харьков</a>
<a href=http://seligerforum.ru/index.php?/topic/220738-sovmestnye-pokupki-dlia-phpbb3/page-223#entry2538521>строительство каркасных домов киев</a>
<a href=http://www.metzbadminton.com/actu/ouverture-du-gymnase-vacances-scolaires?page=152#comment-414429>аквариум на заказ цена</a>
<a href=https://qcxluevit.blog.ss-blog.jp/2012-10-16?comment_success=2021-05-15T17:00:55&time=1621065655>стоимость строительства пруда</a>
<a href=http://www.gidacilar.net/erkek-dunyasi-290/beyler-sizin-icin-yemek-tarifleri-593/sayfa2.html#post221087>стеклянная перегородка в душевую</a>
<a href=http://ziraattimes.com/2020/06/shah-faesal-two-pdp-leaders-released/#comment-373208>панно из стабилизированного мха купить</a>
31b40b1
<a href=http://bio.fontan-stroy.net.ua/>напольные биокамины для квартиры</a>
<a href=http://pool.fontan-stroy.net.ua/>биологические пруды</a>
<a href=http://pool.fontan-stroy.net.ua/>строительство бетонного пруда</a>
<a href=http://smart.fontan-stroy.net.ua/>смарт стекло умное стекло</a>
<a href=http://kamen.fontan-stroy.net.ua/>купить столешницу из камня</a>

стена из стабилизированного мха

(Feofanuxr, 2021.05.15 17:37)

Всем привет, я тут отыскал профитные интернет сайты для создания бизнеса, спешите посмотреть как другие быстро делают деньги на
уникальных темах уже.
Список ниже::

http://zakaz.fontan-stroy.net.ua/
http://corten.fontan-stroy.net.ua/
http://panel.fontan-stroy.net.ua/

<a href=http://www.gidacilar.net/tanisma/vzpphz-gyohgj-163667.html#post220738>цельно стеклянные перегородки</a>
<a href=http://www.gidacilar.net/turkiyede-yag-sanayinin-gelecegi/n-n-n-g-g-n-gug-noen-n-g-g-g-g-g-g-n-g-n-n-g-n-g-g-g-g-g-g-g-165777.html#post220772>строительство ландшафтный дизайн</a>
<a href=http://mrcars.ru/blog/chto-novogo-v-etoj-versii-simply/#comment_69288>изготовление мебели в ванную комнату на заказ</a>
<a href=https://www.uygunwebdizayn.com/blog/seo/seo-nasil-yapilir.html#comment-11692>стоимость стали</a>
<a href=http://pliosvestnik.ru/blogs/traftopbiz/professionalnyy-i-srochnyy-remont-smartfona.php#comments>воздушно пузырьковая панель купить</a>
<a href=http://www.gidacilar.net/ambalaj-cesit-ve-ozellikleri-59/xrumer-190-xevil-50-recaptcha-2-ve-recaptcha-3u-cozme-163221/sayfa3.html#post220371>заказ изготовление мебели</a>
<a href=https://usdnaira.com/blog/how-buy-bitcoins-nigeria?page=1744#comment-136004>угловые биокамины цены</a>
<a href=https://u-san.blog.ss-blog.jp/2019-04-08?comment_success=2021-05-15T17:02:29&time=1621065749>ландшафтный дизайн студия</a>
<a href=http://nvrzone.com/ru/forum/topic/17304?page=143#comment-1816026>стеклянные перегородки киев</a>
<a href=http://russianconcert.ru/news/%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b3-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%8f%d0%b5%d0%b2-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%87%d0%bd%d0%be/#comment-25939>бассейн декоративный пруд</a>
531b40b
<a href=http://kamen.fontan-stroy.net.ua/>купить столешницу из камня</a>
<a href=https://www.fontan-stroy.net.ua/>сухой фонтан цена</a>
<a href=http://kamen.fontan-stroy.net.ua/>столешница камень</a>
<a href=http://green.fontan-stroy.net.ua/>вертикальное озеленение компании</a>
<a href=https://www.fontan-stroy.net.ua/>строительство пешеходного фонтана</a>

сухой фонтан фото

(Feofanxll, 2021.05.15 10:01)

Давно не видились, я прямо здесь встретил интересные блоги для создания бизнеса, спешите посмотреть как другие делают капитал на
свежих направлениях прям в эту минуту.
этом нужно видеть:

http://stroim.fontan-stroy.net.ua/
https://www.fontan-stroy.net.ua/
http://roof.fontan-stroy.net.ua/

<a href=http://xbmc.ru/forum/showthread.php?p=161963#post161963>строительство искусственного пруда</a>
<a href=https://twittberlog.blog.ss-blog.jp/2021-01-14?comment_success=2021-05-15T16:50:20&time=1621065020>стеклопакеты со смарт стеклом</a>
<a href=https://www.haandarbejdshuset.dk/payment/payment-step2.asp?kurv=1dd97bed424df251e6ee1caaaa65c74b&error=;postnr>кортеновская сталь купить</a>
<a href=http://www.alcohol-injection.com/forum/showthread.php?t=1678037&page=2454&p=4173963&posted=1#post4173963>биокамины встраиваемые в мебель</a>
<a href=https://kignao.blog.ss-blog.jp/2011-09-14?comment_success=2021-05-15T16:55:19&time=1621065319>купить столешницу из камня</a>
<a href=https://skyblue7.blog.ss-blog.jp/2011-10-12?comment_success=2021-05-15T16:52:58&time=1621065178>аквариум купить на заказ</a>
<a href=https://10157eb4.blog.ss-blog.jp/2011-11-08?comment_success=2021-05-15T16:53:51&time=1621065231>столешницы из искусственного камня харьков</a>
<a href=https://hawaii808.blog.ss-blog.jp/20-006?comment_success=2021-05-15T16:56:20&time=1621065380>стоимость строительства пруда</a>
<a href=https://forum.cwsystem.ru/viewtopic.php?f=8&t=14856>стабилизированный мох купить киев</a>
<a href=https://fusionsx21.blog.ss-blog.jp/2014-08-20?comment_success=2021-05-15T16:54:17&time=1621065257>приусадебный ландшафтный дизайн</a>
776d9a3
<a href=http://moss.fontan-stroy.net.ua/>стабилизированный мох харьков</a>
<a href=https://www.fontan-stroy.net.ua/>строительство фонтанов киев</a>
<a href=https://www.fontan-stroy.net.ua/>что значит сухой фонтан</a>
<a href=http://bio.fontan-stroy.net.ua/>биокамины угловые</a>
<a href=http://land.fontan-stroy.net.ua/>строительство ландшафтный дизайн</a>

Wonderful Video

(GabrielTaula, 2021.05.15 09:20)

Great site. Chic design. I found a lot of interesting things here. Visit this beautiful site - and rate it
http://bizar.xyz
http://clitxxx.xyz
http://geishaxx.xyz
http://wifexx.xyz
http://sexwifeanal.xyz
http://thumbxxx.xyz
http://ottomxxx.xyz
http://suvintage.xyz
http://cumshotxx.xyz
http://doggiestyle.xyz
Adult Tube


https://torgovaya.xyz/dhgate.com The best store
<a href=https://flowerbe.co.uk/blogs/flowerbe-blog/flowerbe-botanical-box?comment=122664091833#comments>Internet video player</a> 2b27531
^^XxX=+

Internet video player

(GabrielTaula, 2021.05.15 07:23)

Great site. Chic design. I found a lot of interesting things here. Visit this beautiful site - and rate it
http://nymphomania.xyz
http://bisexs.xyz
http://vulvas.xyz
http://vaginaxx.xyz
http://breasted.xyz
http://twinkx.xyz
http://latins.xyz
http://scunt.xyz
http://fistxxx.xyz
http://analingus.xyz
AVN NEWS VIDEO FOR ADULTS


https://torgovaya.xyz/dhgate.com The best store
<a href=https://www.shopninecrows.com/blogs/newposts/14142757-let-them-eat-cake?comment=125451894878#comments>Adult Tube</a> 83943_e
^^XxX=+

Hello world

(Ervinlet, 2021.05.14 22:17)

:)<a href=https://stilin.ru/>:)</a>:)

Awaken tatty chemist's buy hierarchy in the present climate

(AzidAlumn, 2021.05.13 19:05)

verb buy cialis online administrators
lashing msuf
<a href="https://qtadalafil.com/#">10 mg tadalafil generic
</a> - yazgo droftet
https://qtadalafil.com/# - cialis for daily use jump to
arena

Trends

(Trends, 2021.05.13 16:54)


Informative article, just what I wanted to find. Trends kickb.sewomabest.com/trends/

Discount in return status drugstore pills

(Zarvindania, 2021.05.11 10:35)

viagra pills last post
viagra and alcohol side effects legend
<a href="https://viagraxlc.com/#">all brands that have sildenafil citrate in them
</a> - viagra price walgreens settings
https://viagraxlc.com/# - what is the trade name for sildenafil citrate?
taking viagra daily

Hello world

(WeoldOnera, 2021.05.10 02:20)

:)<a href=https://oglasi.ru/>:)</a>:)

Get with lower vulgar price dispensary

(FaelBam, 2021.05.09 12:21)

viagra 20 mg coupon knowledge base
buy viagra in the uk
<a href="https://nodoctrprescript.com/#">buy viagra without doctor prescription
</a> - viagra online canada vbulletin solutions
https://nodoctrprescript.com/# - safe prescription free viagra
viagra and alcohol use who is online

Nag with disregard vulgar price dispensary

(ZougfeN, 2021.05.08 23:03)

fildena pills online reply #4 on
fildena from canada daily privacy policy
<a href="https://fildena-us.com/#">fildena for sale
</a> - low price on fildena
https://fildena-us.com/# - fildena 25
fildena and alcoholic drinks forum software

Лучшие суши в Одессе

(RichardZib, 2021.05.08 19:40)

Доставка суши в Одессе, суши Одесса, лучшие суши в Одессе
https://autogalactica.ru/sushi-o-polze-dlya-zdorovya/

Предлагаем скидки Замочи сайт мошенника только сегодня

(AlexeyVladimirovich, 2021.05.08 06:25)


Можем предложить максимально быстрый способ для "убийства" онлайн-сайта вашего конкурента.
Используем успешные технологии, только проверенные не одним проектом:
- Качественно ликвидируем сайты по каким угодно ключам.
- Делаем очень большое количество спамных беклинков.
- Спамим основной e-mail организации письмами с рассылками
- Устранение позиций сайта в поисковиках по любым коммерческим ключевым словам.
- Применяются уникальные методы. Это известно лишь нашим экспертам.
- Стопроцентная гарантия возврата денег при условии неудачи.
- 100% отчет.
- Секретность работы. Никто про вас и нашу деятельность не узнает.

Стоимость услуги $80
Полная отчётность.
Оплата: Qiwi, Яндекс.Деньги, Bitcoin, Visa, MasterCard...

Telgrm: @exrumer
Skype: xrumer.pro
WhatsApp: +7(977)536-08-36
email: support@xrumer.cc

Работаем со Студиями!

muzmo все песни

(AileeNub, 2021.05.07 11:51)

бывает, музмо скачать песню на звонок <a href=https://muzloman.me/music/%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8>чеченские песни</a>

музмо ру бесплатно на лучшее

(AileeNub, 2021.05.07 11:08)

представьте себе, скачать стоп стоп музыка на музмо https://muzloman.me

Ультразвуковой отпугиватель мышей

(Daringef, 2021.05.07 08:52)

Pest reject отзывы покупателей от тараканов

https://www.youtube.com/watch?v=6VhbNDJo20A

<a href=https://www.youtube.com/watch?v=6VhbNDJo20A>Отпугиватель мышей ультразвуковой в москве</a>
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=6VhbNDJo20A>Pest-reject отпугиватель тараканов грызунов и насекомых отзывы</a>
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=6VhbNDJo20A>Pest reject бишкек</a>

Заказать отпугиватель тараканов
Сколько стоит pest reject
Электронные отпугиватели тараканов купить

Base good drugstore no formula

(ZenethVes, 2021.05.06 06:38)

levitra 20 mg 4 tablet knowledge base
ed cures
<a href="https://levitpharm.com/#">levitra pill picture
</a> - levitra or levitra pills for sale
https://levitpharm.com/# - levitra no rx
levitra black


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51

Következő »