Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Malajzia

2010.04.26

 

KERESKEDELME ÉS GAZDASÁGA

 

Természetföldrajzi és gazdasági-társadalomföldrazi adatok:

Terület: 329 847 km²

Népesség: 27,73 millió fő (2008)

Fõváros: Kuala Lumpur : 1 800 674 fő (2004), a szövetségi kormány székhelye: Putrajaya

Népsűrűség: 7388 fő/km²

Területének összetétele: tizenhárom államból és három szövetségi területből álló államszövetség

Hivatalos nyelv: maláj

Bruttó nemzeti termék: 8800 USD/fő (2002)

Nemzeti össztermék: mezőgazdaság 12%, ipar 40%, szolgáltatások 48%

Hivatalos pénznem: Ringgit

Népesség:

Malajzia lakosságának 50%-a maláj, 12%-a ómaláj benszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg tamil), és 6%-a egyéb.

Gazdaság:

Malajzia nyersanyagokban, ásványi kincsekben – beleértve a nyersolajat és a földgázt – rendkívül gazdag ország, a világ legnagyobb pálmaolaj és nyersgumi termelője, kakaóporból a világ 4. legjelentősebb exportőre, ónból pedig a világtermelés egyharmadát adja.

Malajzia tagja az ASEAN-nak (Association of South-East Asian Nations) és az AFTA-nak (ASEAN Free Trade Area), elkötelezett támogatója az ASEAN+3 (Kína, Japán, Korea), illetve a Kelet-Ázsiai Csúcs (EAS) együttműködés előmozdításának. Aktív résztvevője a regionális (ASEAN, APEC, EAEC, IOR-ARC), interregionális (ASEM, EU-ASEAN, Commonwealth, OIC) és nemzetközi (WTO, NAM) politikai és gazdasági szervezeteknek, az ott folyó kereskedelemliberalizációs tárgyalásoknak, amelyeken elkötelezett szószólója a fejlődő világ érdekeinek. Tagja az IMF-nek és a Világbanknak. Különösen felértékelődött Malajzia szerepe azzal, hogy három évig egyszerre tölti be az El Nem Kötelezett Mozgalom (NAM) és az Iszlám Konferencia Szervezetének (OIC) soros elnöki tisztségét.

A malajziai gazdaság, az 1990-es években tapasztalt lendületes fejlődését megtörő 1997-es pénzügyi és gazdasági válságot követően, rövid időn belül ismét dinamikus növekedésnek indult. Bár fejlődését 2001-ben ideiglenesen megtörte a világgazdaság recesszióba fordulása (a GDP növekedés 0,4%-on stagnált), a következő évben ismét javuló mutatókat produkált. 2002-ben 4,2%-os, 2003-ban 5,2%-os, 2004-ben már 7,2%-os GDP növekedést regisztráltak. Az előrejelzések 2005-re 5,7-6% közötti GDP növekedést várnak. A gazdasági fejlődés továbbra is elsősorban a belső forrásokra támaszkodik. Kedvező, hogy a növekedés szélesebb bázisúvá vált, valamennyi főbb gazdasági szektor pozitív bővülési mutatókkal produkál. A teljes GDP 57 %-a származik a szolgáltatási szektorból, 27 %-a az iparból, 7-7 %-a a bányászatból és a mezőgazdaságból. Ágazati bontásban a GDP növekedés fő mozgatója az ipari szektor, amely éves szinten 10,5 %-kal bővült 2004-ben.

Az ország jelentős valutatartalékkal rendelkezik, értéke 2004 végére meghaladta az 55 milliárd USD-t. Ez 7,5 hónapnyi import fedezetére elegendő, más szempontból nézve a rövid lejáratú külső adósságoknak mintegy 5-szöröse. Malajzia a nemzetközi közösség egyik – a világranglista 3. – legkedvezőbb mutatóit produkálja a megtakarítások tekintetében, amelyek összege meghaladja az éves GNP harmadát (36,5%). A jó gazdasági teljesítményhez hozzáadódik az évek óta alacsony infláció is. A fogyasztói árindex tavalyi inflációval megegyező, csupán 1,5%-os növekedése – mint 2000 óta minden évben – továbbra is alatta marad a határértéknek tekintett 2 %-nak. A mintegy 10,5 milliós munkaerő-piaci helyzet stabil. A munkanélküliségi ráta alacsony (3,5 %).

A folyó fizetési mérleg – a 97-es válság óta folyamatosan többlettel záró – egyenlege továbbra is stabil, tekintélyes pozitívummal (15,3 millió USD). Mérséklődött az állami költségvetés hiánya, 2004. végén a GNP 4,5%-a volt, 2005-ben 3,8%-ra tervezik visszaszorítani a deficitet, amelyet elsősorban nem inflációkeltő, belföldi forrásokból fedeznek. A teljes kormányzati adósságállomány majdnem kétharmadát belső kölcsönök adják. A teljes nemzeti adósságállomány valamivel több, mint a GDP fele. Malajziát a közepesen eladósodott országok közé sorolhatjuk. Az ország adósságállományának szerkezete kedvező, teljes külső adósságának (51,1 milliárd USD) alig 15%-a rövid lejáratú hitel.

Az egy főre jutó GDP 2004-es értéke 4511 USD, vásárlóerőparitáson 10163 USD. A jobb életkörülményeket mutatja, hogy a szegénységi ráta 5% alá csökkent, s a várható élettartam 73 évre nőtt. Malajziában a társasági és személyi jövedelemadó egyaránt 28%. A banki kamatlábak alacsonyak, a kölcsönök átlagos kamata (3 havi lekötésre) 3% körüli.

A ringgit US dollárhoz kötött árfolyama változatlan, az egyéb valutaárfolyamok a dollár gyengülésének függvényében mozogtak. Az 1998 óta rögzített árfolyamú ringgit értékének (1USD=3,8RM) a környező országok valutáihoz mért gyengülésével csökkent a nemzeti fizetőeszközre nehezedő nyomás, segítve az exportnövekedést. A valutakontrol fenntartását stabil gazdasági háttér – növekvő valutatartalékok, alacsony infláció, a külső adósságok alacsony aránya, tőkeerős, stabil bankrendszer – biztosítja. A dollár tartós mélyrepülése folytán ugyanakkor egyre gyakrabban hallhatóak az árfolyam föloldását, illetve - a ringgitet fölértékelő - újrakötését sürgető hangok.

A Malajziában befektetett külföldi tőke mértéke éves szinten kb. 4-5 Mrd USD. 2004-ben a közvetlen külföldi befektetések összege 14,4 %-os erős növekedést mutatott, értéke megközelítette a 6 milliárd US dollárt. A legfontosabb befektetők Malajziában: Németország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szingapúr, Japán, Hollandia, Tajvan, Korea és Kína. A befektetések 30%-a az elektronikai és elektromos ipar, 15%-a az olajipari szektor, területére érkezett. A kormány kiemelten támogatja külföldi befektetők megjelenését az exportorientált és magas műszaki tudást igénylő iparágakban.

A vámok átlagos mértéke Malajziában 9 %, azonban azon termékek esetében, amelyeknél jelentős hazai termelés folyik gyakran lényegesen magasabb. A vámokon túl szinte minden importált árut további 10%-os forgalmi adó terhel.

Malajzia – elmúlt évben rekordértékeket produkáló – külkereskedelmi forgalma meghaladja az ország GDP értékének a kétszeresét. A külkereskedelmi egyenleg közel egy évtizede pozitív, értéke 2004-ben 21,3 milliárd USD többlet volt. A kereskedelmi forgalom – 1995 óta legerősebb – 22,84 % növekedéssel, 231,7 milliárd USD rekordértéken zárt. Az export 20,5 %-os növekedéssel 126,5 milliárd, az import 25,8%-os bővüléssel 105,2 milliárd USD volt. Az export közel 80%-a feldolgozott termék. A legfőbb kiviteli termékek az elektronikai és elektromos áruk, alkatrészek. Folytatódott a mezőgazdasági szektor termékeinek exportnövekedése is. Az import túlnyomó része szintén feldolgozott késztermék, és elektronikai, elektromos áruk, alkatrészek. Malajzia nagy mennyiségben importál kemikáliákat, gépeket, berendezéseket és mezőgazdasági termékeket. Összességében exportjának háromnegyedét az elektronikai cikkek adják, míg importjában 60%-ot ér el a gépek, berendezések és szállítóeszközök részaránya. A kormány egyik fő célkitűzése a kereskedelem áruszerkezetének és regionális megoszlásának diverzifikálása.

Malajzia legfontosabb kereskedelmi partnerei változatlanul az Egyesült Államok, Szingapúr Kína, Japán és az Európai Unió. Az EU országai közül Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Franciaország a legfőbb kereskedelmi kapcsolatok. Az EU részesedése növekszik, mintegy 16%-ot tesz ki. Egyre fontosabb a szerepe az ASEAN régión belüli, dinamikusan bővülő (2003 eleje óta majdnem teljesen liberalizált, szabad-) kereskedelemnek, amely több mint 20%-kal bővült 2004-ben. Malajzia legnagyobb kiviteli piacai sorrendben: USA, Szingapúr, EU, Japán, Kína, Hongkong, Thaiföld, Hollandia, Tajvan és Ausztrália; Legfontosabb behozatali forrásai sorrendben: Japán, USA, Szingapúr, EU, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Németország, Thaiföld, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A közép- és kelet-európai régió részesedése nem jelentős az ország külkereskedelmi forgalmának összértékét tekintve, térségünkben Malajzia legfontosabb partnerei Magyarország, Csehország és Lengyelország. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az elmúlt év kereskedelmét értékelő malajziai jelentések Magyarországot kiemelten kezelik, mint ahová a malajziai kivitel feltörekvő piacainak célországai közül - Jordániát követően – a legnagyobb mértékű, malajziai statisztikai adatok szerint háromszoros, az exportnövekedés.

Magyarország és Malajzia gazdasági kapcsolatának  jellemzése:

A gazdasági és kereskedelmi együttműködés keretét adó szerződéses alap – az 1970-ben aláírt, a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító kereskedelmi megállapodás EU-tagságunk okán történt fölmondását követően – jelenleg hiányzik. Kétoldalú kereskedelmi forgalmunk az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött. A magyar-malajziai külkereskedelmi forgalomra tartósan magyar passzívum jellemző. A jelentősen növekvő behozatal hátterében egyrészt az a diverzifikációs trend áll, amelynek eredményeként egyes termékek Malajziából történő behozatala – más relációval összevetve – számottevő ármegtakarítást eredményezhet, másrészt multinacionális vállalatok „belkereskedelmének” sajátos struktúrájával magyarázható.

A kereskedelmi kapcsolataink tekintetében 1999-ben következett be áttörés. Kivitelünk megnégyszereződött, a behozatal 128%-os növekedésével szemben, 2002-re Malajzia harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk lett Ázsiában. 2003-ban megtört az évek óta tartó folyamatos fejlődés, a magyar kivitel Malajziába (20,3 millió USD) jelentősen, mintegy ötödére csökkent, mialatt a behozatal 236,5,4 millió USD értékű volt. 2004-ban a magyar kivitel (35,9 millió USD) ismét növekedésnek indult, míg az import értéke 617,6 millió USD-t ért el. A legjelentősebb délkelet-ázsiai importforrásunkká vált ország az összforgalom (653,5 millió USD) tekintetében továbbra is első az ASEAN-térségben, s negyedik a teljes ázsiai kontinens tekintetében.

Árucsere forgalmunkban mindkét irányban meghatározó a multinacionális vállalatok elektronikai és számítástechnikai termékeinek részesedése. A hagyományos termékek forgalma csak kisebb mértékben nő. Az exportban és importban egyaránt a korábbi években tapasztalt vámszabadterületi forgalom adja a kereskedelem döntő részét, aránya a korábbi évekhez hasonlóan meghaladja a 80%-ot. A forgalom áruszerkezete tekintetében nem történt jelentős változás az elmúlt években. Kivitelünkben a számítástechnikai, elektronikai és távközlési egységek, elektromos alkatrészek dominálnak. Jelentősebb exportáló vállalataink: Philips, Magyar Képcső Kft., IBM Storage, Fastron, Ganz Mérő. Az import növekedésében is az elektronika és a multinacionális vállalati forgalom a meghatározó. A vegyes vállalatok és a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak termeléséhez szükséges alkatrészek teszik ki a döntő hányadot. Jelentősebb importáló vállalatok: Nokia, IBM, Sony, Flextronics.

Főbb exportcikkeink: gépipari, számítástechnikai, elektronikai késztermékek és alkatrészek, transzformátorok, gyógyszer alapanyag, izzólámpák. Főbb importtételek: számítástechnikai berendezések és alkatrészek, elektronikai termékek és alkatrészek, nyersgumi, trópusi mezőgazdasági termékek.

A befektetések terén 1988-ban Malajziában jött létre az első magyar-malajziai vegyes vállalat, bútoralkatrészek gyártására. 1992-ben a malajziai Sanda Plastics 51%-os és a Philips Austria 49%-os részesedésével megvásárolták a Videoton tabi gyáregységét és Ecoplast Kft. néven megalakult az első malajziai érdekeltségű termelő-beruházás. További malajziai érdekeltségek: a HTR Technikai Rendszerszolgáltató Kft., a Tolnai Gép- és Műszeripari Szövetkezetet megvásárlásával létrejött Fastron Hungary Kft., az 1994-ben létrehozott International Commercial Bank (IC Bank). 1997-ben a malajziai DRB-Hicom a Rába Rt. privatizációja során 10%-os részesedést szerzett. 2001-ben jelentős beruházást eszközölt a magyarországi elektronikai iparban a malajziai Hui Holdings. A Magyarországon eddig befektetett összes malajziai eredetű tőke meghaladja a 40 millió US dollárt.

Forrás:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Malajzia

http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Ketoldalu_kapcs/Azsia/malajzia/gazdasagi.htm         

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Go out with knock off broken-hearted payment pharmacy

(ElzonAlepe, 2021.07.22 05:12)

correoes stromectol and alcohol
lalonde ivermectin (stromectol)
<a href="http://ivermectin-otc.com/#">ivermectin 3 mg over counter
</a> - dosage of stromectol for scabies
http://ivermectin-otc.com/# - ivermectin 12 mg over the counter
informed medendazole (vermox), ivermectin (stromectol), or albendazole (albenza).

Масштабирование в Автокад

(JaCug, 2021.07.22 02:32)

<a href=https://drawing-portal.com/glava-redaktirovanie-ob-ektov-v-autocade/team-scale-in-autocad.html>как подогнать масштаб в автокад</a>

Remedial math essay editing for hire

(BuyEssayOnline, 2021.07.22 01:02)

Remedial math essay editing for hire .


Order NOW!!! https://nzdma.com/home.php?mod=space&uid=4177550&do=profile&from=space


UYhjhgTDkJHVy

Всем доброго дня

(SHINN7174, 2021.07.21 04:55)

Всем здравствуйте!!!

В зависимости от того кто является поставщиком определяется вид логистической системы. Те обязанности которые возложены на представителей этой профессии фиксируются в особом документе должностной инструкции электромонтажника. Если вы располагаете ограниченными средствами для покупки кондиционера то лучше наверно выбрать классический кондиционер среднего класса. Регулятор представляет собой микросхему с несколькими навесными элементами. Неправильное присоединение приведет к потере производительности гидроагрегата и преждевременному выходу из строя ремня и может привести к ремонту гидронасоса и или двигателя. В развитие этой темы полезный вебсайт - https://vostok-es.ru/ .
Если этого не происходит или торможение недостаточно эффективно нажимать педаль тормоза приходится с большим усилием нужно проверить герметичность соединений шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю и исправность самого усилителя. Процесс накатывания выполняется на резьбонарезных станках для труб полуавтоматического и автоматического действия иногда используют револьверные и токарные агрегаты. При необходимости из за высоких внутренних потерь потери напора трение предохранительный клапан может быть отрегулирован на большее значение но не более 170 от давления от полной нагрузки. Она может работать на автостоянке у любого дома в других местах или выезжать по предварительному вызову. Индукционные котлы отопления минусы и минусы.
До свидания!

Ремонт фундамента Красноярск

(Ремонт фундамента, 2021.07.21 04:20)


<a href=http://psychol-ok.ru.xx3.kz/go.php?url=http://gerakl24.ru>Ремонт фундамента Красноярск</a>

GoXBet Casino

(GoXBet, 2021.07.21 03:24)

Гоу икс бет казино или же <a href=https://goxbet-casino.cyou/>GoXBet Casino</a> является официальным онлайн заведением на територии СНГ!

xrumer alternative

(JamesEmurb, 2021.07.21 02:13)Do you work in SEO, SMM, online marketing or work with cryptocurrency?

XEvil is the best tool for the answer kapch with unlimited number answers kapch, without restrictions on quantity of streams and the highest accuracy!
XEvil 5.0 supports more than 12,000 types of images-kapchi, turning on Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, reCAPTCHA-2 and (YES!!!) Rekapcha-3 also .

1.) Flexibly: you have an opportunity to adjust logic for non-standard kapchy
2.) Easily: just start XEvil, press button 1 - and it automatically will accept kapch from your application or a script
3.) Quickly : 0.01 seconds for simple kapchy, about 20. 40 seconds for rekapchi-2 and about 5... 8 seconds for rekapchi-3

You have an opportunity to use XEvil with any software of SEO/SMM, any analyzer of verification of passwords, any analytical application or any user script:
XEvil maintains the most part known services of an antikapcha of API: 2Captcha.com, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

Domestic clients save and earn MUCH money!

Very interestingly ? It is simple find in Google or YouTube of "XEvil" for more information
You look through it - means, it works !

Unique opportunity: it is absolute automatic a round kapch
The program is capable on an extent registration and posting to distinguish and bypass more than 500 types of popular graphic protection, including such difficult as ReCaptcha, VBulletin-kapcha, DLE капча, a kapcha of VKontakte and Facebook and so forth.

At acquisition of the program XEvil complex use any discount coupon and take a discount in 45%!!!

ATTENTION: COUPONS FOR JULY
http://www.botmasterru.com/
JULY2021-45-210731-g07xjigbgo2s0cgt
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg0vco7j
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg2ihcur
JULY2021-45-210731-g07xjigbjghm998x
JULY2021-45-210731-g07xjigbjgjaxf6e
JULY2021-45-210731-g07xjigbm829pmjl
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8qzqt0b
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8z6g7jc
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0rbjj6j
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0u1g4d7

<a href=https://erickigbv00111.timeblog.net/38683710/the-ultimate-guide-to-capmonster-xevil>xrumer links</a>
<a href=https://erickigbv00111.timeblog.net/38698865/xrumer-2021-options>xrumer mass pm</a>
<a href=https://deboraho146mhb2.blazingblog.com/profile>xrumer what is it</a>
<a href=https://paxtonmljc34556.tusblogos.com/4592282/xevil-captcha-solver-an-overview>like xrumer</a>
<a href=http://sergioqiar77765.blogripley.com/6161696/everything-about-xevil-price>such tools</a>
<a href=http://louisdqch70257.blogoscience.com/6904938/xrumer-links>xrumer download</a>

Увеличиваем прибыль вашего бизнеса

(KennethReony, 2021.07.21 02:10)

<a href="https://lead-market.ru" >Lead Market</a>

Ремонт фундамента Красноярск

(Ремонт фундамента, 2021.07.21 00:46)


<a href=http://domsporta.com.xx3.kz/go.php?url=http://gerakl24.ru>Ремонт фундамента Красноярск</a>

buy cialis doctor

(Josephzek, 2021.07.20 21:13)

<a href=http://aircraftforce.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialistfs.com>cialis for daily use</a> for <a href=http://www.sygk100.cn/home.php?mod=space&uid=7293196>cialis 20mg usa</a> for <a href=http://globalspecmedia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialistfs.com>п»їhow much does cialis cost with insurance</a> for <a href=http://goodfarb.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialistfs.com/>cialis without prescriptions canada</a> for <a href=http://museumwalksouthbeach.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialistfs.com/>how to buy cialis online uk</a> for <a href=http://nationalinventionregistry.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialistfs.com>cost of tadalafil without insurance</a> for <a href=http://justcreate.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialistfs.com/>buy cialis now</a> for <a href=http://sxccld.com/home.php?mod=space&uid=28832>cialis 20 mg cost</a> for <a href=http://103.100.208.242/space-uid-123695.html>can i buy cialis in uk</a> for <a href=https://forum.rehabvietnam.vn/forum/member.php?115563-wnfcixxv>can i buy cialis in uk</a> for <a href=http://taraftarcell.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialistfs.com>cialis online without prescription</a> for <a href=http://tampabaywomens.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialistfs.com>canada cialis online</a> for <a href=http://ww17.delightful-uk.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialistfs.com>buy cialis online europe</a> for <a href=http://getaskylightcard.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialistfs.com>cialis 5mg tablet</a> for <a href=http://3459839.xyz/home.php?mod=space&uid=63033>buy cialis online best price</a> for <a href=http://biddlesawyer.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialistfs.com>buy cheap cialis overnight</a> for <a href=http://plixsite.net/forum/member.php?action=profile&uid=352361>cialis 5mg tablet</a> for <a href=http://radioplaneta107.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialistfs.com>buy cialis with paypal</a>
<a href=>cheapest generic cialis australia</a> oklwrsvc
<a href=>buy cialis 36 hour online</a> cmsbohvd
<a href=>cialis in europe</a> faojbqpu

Ремонт фундамента Красноярск

(Ремонт фундамента, 2021.07.20 21:13)


<a href=https://solovei.info/url/?url=http://gerakl24.ru>Поднять дом Красноярск</a>

WheexCanteeNash kurvn

(Sharylacine, 2021.07.20 19:27)

https://paperwriterusd.com/ i need help writing a paper for college write my essay for me <a href="https://paperwriterusd.com/ ">homework online </a> essay writer cheap

WheexCanteeNash qyedw

(Jameslep, 2021.07.20 18:48)

writing paper help writing paper help <a href=" https://writeanessay24h.com/ ">persuasive essay writer </a> free essay writer https://writeanessay24h.com/ - essay typer generator

WheexCanteeNash tnkds

(Carlostaign, 2021.07.20 17:58)

best essay writing service https://paperwriteract.com/ - buy an essay how to write an essay how to write a good essay https://paperwriteract.com/

WheexCanteeNash ugofc

(AshleyTuh, 2021.07.20 17:39)

https://paperwriterblk.com/ do my homework essay rewriter <a href="https://paperwriterblk.com/ ">i need help writing a paper for college </a> best essay writer

WheexCanteeNash zxrnn

(Jameslep, 2021.07.20 15:33)

https://writeanessay24h.com/ how to do your homework good paying someone to write a paper <a href="https://writeanessay24h.com/ ">essay maker </a> free essay writer

WheexCanteeNash fjfcx

(AshleyTuh, 2021.07.20 14:19)

cheap essay writer college essay writing services <a href=" https://paperwriterblk.com/ ">essay format </a> cheap essay writer https://paperwriterblk.com/ - writing paper help

WheexCanteeNash uwjky

(DiedraLiply, 2021.07.20 13:41)

how to write essay https://writeapapper24h.com/ dissertation online <a href="https://writeapapper24h.com/ ">essay writing </a> online essay writer

WheexCanteeNash bczqt

(Sharylacine, 2021.07.20 12:45)

write essay essay assistance <a href="https://paperwriterusd.com/ ">essay rewriter </a> automatic essay writer https://paperwriterusd.com/

WheexCanteeNash fobmn

(Jameslep, 2021.07.20 12:10)

essay writer online best essay writer <a href=" https://writeanessay24h.com/ ">auto essay writer </a> writing an essay https://writeanessay24h.com/ - dissertation online


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79

Következő »