Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vallás

2010.04.27


Thaiföldön a muzulmán, a keresztény, a hindu és a szikh hit mellett a lakosság legnagyobb részének a theravada buddhizmus a hivatalos vallása, amely az i.e. 3. században jelent meg eloször a mai Thaiföld területén. A buddhizmus ezen ága az egyén lehetoségét hangsúlyozza a nirvána elérésére, amelyet szentek vagy guruk segítsége nélkül tehet meg. A theravada buddhizmus fokozatosan terjedt el a mai Thaiföld területén, fellendülést hozott a muvészetben is, és manapság már meghatározza az itt élo mindennapjait. Thaiföldön több ezer buddhista templom, kolostor és szentély található és a vallás inspiráló szerepet játszott több felbecsülhetetlen mualkotás létrejöttében.

 

A szikh vallás szintén Indiában keletkezett az 1400-as években. Hindu és iszlám elemekből építkezik. Elismeri a lélekvándorlást és az örök törvény létezését, de ellenzi a kasztrendszert és az aszkétaságot. Elfogadja az egyistenhitet és az emberek egyenlőségét, de pl. Mohamednek nincs kultusza. Ma a világon mindenhol fellelhető, ahol indiaiak vannak (ld. hinduizmus). A szikh férfiak könnyen felismerhetők jellegzetes turbánjukról. Központjuk India észak-nyugati részén Pándzsáb tartományban van, de Indiában is bárhol találkozhatunk szikhekkel. Képen: legszentebb helyük az amritsari Aranytemplom. (Amritsar, Pándzsáb államban, a pakisztáni határ közelében található.) Ma kb. 23 millió szikh él a Földön.

 

A hindu vallás (amit az „örök vallásnak” is szoktak nevezni) nem rendelkezik szilárdan körvonalazott dogmatikával, nincsenek egyedül érvényes elméletei a világ keletkezésérõl, a lélek testhez való viszonyáról. Egymás mellett jelennek meg a különbözõ rítusok, vallások, szokások, mitológiai hagyományok, melyek együttesen adják meg a hinduizmus sokféleségét. Ez azzal magyarázható, hogy ezt a vallást nem egy bizonyos személy alapította, hanem önmagából, a külsõ körülmények hatására jött létre. Ezért tisztelnek több istent, akiket valamiféle személytelen világtörvény igazgat. A hindu vallás három nagy istene: Brahma, a világ teremtõje, Visnu, aki a világ fenntartója, fáradhatatlanul harcol a gonosz démonai ellen és Rudra, a pusztító.

 

A théraváda budhizmus, mely a Buddha halála után a buddhizmus legkonzervatívabb iskolájaként alakult meg azzal az elhatározott céllal, hogy Buddha eredeti tanításait tisztán őrizze meg. Követői őseiket az első zsinatig vezetik vissza, amikor 500 arahat (megvilágosodott szent) úgy határozott, hogy a Gautama Buddha „kisebb és apró” szabályait is betartó ortodox álláspontot választja.

Istenkép A théraváda buddhizmus követői a legfőbb Teremtő Isten fogalmát elutasítják, vagy legalábis lényegtelennek tartják. Szerintük Buddha, „a Felébredt”, mindenek felett nem Istennek, hanem a teljesen felvilágosult személy modelljének tekinthető legfőbb bölcs. Buddha egy teljesen felvilágosult lelki tanító és ihlető ember volt. Minthogy nem hisznek Istenben, vagy legalábbis nem tartják fontosnak, nem imádnak Istent, sem annak megnyilvánulásait.

A théraváda buddhisták szerint a világmindenség és az élet eredetének magyarázata a tudósok dolga. Hitük ugyan nem ellenkezik a tudományos felfedezésekkel, de sokuk tartja úgy, hogy a világ folyamatosan, milliónyiszor teremti- és újrateremti önmagát a másodperc minden töredékében.

A théraváda buddhisták szerint nem létezik az egyéni szellemek kivándorlása, hanem a karma törvényén keresztül az egyének egészséges és egészségtelen szándékai az elmében lenyomatokat hagynak. A negatív szellemi állapot megmarad a folyamatos újraszületés során mindaddig, amíg az egyén szándékai teljesen egészségessé válnak. Mikor valaki végül is teljesen megvilágosodik – azaz elhagy minden egészségtelen szándékot –, akkor felszabadul az újraszületésektől, és eléri a tökéletes önzetlenség állapotát, mely a nirvánának, azaz a „halál nélküli állapot”-nak nevezett végső gyönyörűséghez vezet és Buddhává válik, vagyis Buddhával eggyé lesz. Némely, főleg a modern nyugaton élő buddhisták nem hangsúlyozzák, vagy éppenséggel nem is hisznek a szószerinti újraszületésben.

A gonosz eredete Az embereknek szabadságukban áll rosszat vagy jót cselekedni. Az önhittség, a sóvárgás, a kötődés és a tudatlanság, a kapzsiságnak, gyűlöletnek és erőszaknak nevezett gonoszságokban nyilvánulnak meg. Ezek tudatos kezelés nélkül az újraszületésben öröklődhetnek.

Megváltás A megvilágosodás magányos vándorlás a nirvánába, a tökéletes gyönyörűségbe, más szóval a szenvedéstől és az újraszületések ciklusaiból való felszabadulás, ami a Négy nemes igazság és a Nemes nyolcas ösvény követésével érhető el. Az újraszületést okozó karma felszámolására ki kell oltani a sóvárgást, vágyakat és kötődéseket támasztó különállóságban való hitet, hogy azoknak helyét a kedvesség, részvét, adakozás, erkölcs, bölcsesség és elmélkedés vehesse át.

Érdemtelen szenvedés A megvilágosulatlan élet nem más mint maga a szenvedés és ennek a szenvedésnek a megszüntetése a buddhizmus elsődleges célja, amit az újraszületéseknek való végetvetésként és a nirvána eléréseként írnak le. A szenvedés a jelen és korábbi életek kapzsiságának, gyűlöletének és tudatlanságának eredménye, és a más szenvedőkkel való együttérzés és a nekik való segítés csökkenti a karma hatását (ha szenvedsz valamitől, menj és találj valakit akinek tudsz segíteni).

 

 

 

 

Malajziában a lakosság 53%-a szunnita muszlim, 17%-a buddhista, 12%-a taoista és konfuciánus, 7%-a hindu, 6%-a keresztény, 5%-a egyéb vallású.

 

 

Az iszlám

 

 

Jeruzsálem,Sziklamecset
Jeruzsálem,Sziklamecset

Sajnos manapság gyakran összekötik az iszlám hitet a nemzetközi terrorizmussal. Természetesen ez tévedés, hiszen ebben az esetben is csak a vallás és a politika összekeverésével, illetve emberek manipulációjával van dolgunk.
Az iszlám bölcsője az Arab-félsziget és Izrael területén volt, (az iszlám legszentebb helyei: Mekka, Medina, Jeruzsálem). Kialakulása egy történelmi személyiséghez, Mohamed Alihoz köthető. Nem sokkal Mohamed halála után a vallás két irányzatra szakadt: síitákra és szunnitákra. Előbbiek szerint a legfőbb vallási vezetők, a mohamedán közösség elöljárói, csak Mohamed vérszerinti leszármazottai lehetnek, míg utóbbiak szerint ez nem annyira fontos, inkább a személyes tudás, rátermettség és hitbuzgalom a döntő. A két nézőpont természetesen nem csak egy ilyen egyszerűnek tűnő probléma, illetve vita során alakult ki, hanem történelmi-politikai okokra vezethető vissza, minthogy a keleti és a nyugati kereszténység sem csak a Szentháromság különböző értelmezése miatt fordított hátat egymásnak.

 

Iszfaháni síita mecset, Irán
Iszfaháni síita mecset, Irán

A szunnita mohamedán vallás ma jóval elterjedtebb, mint a síita. Utóbbi központja, a legnagyobb síita ország: Irán. Irán támogatja a többi ország síitáit is, akik legnagyobb számban az Iránnal határos országokban találhatók: Azerbajdzsánban, Irakban, Afganisztánban és Pakisztánban, de Szíriában, Jemenben, Libanonban és Szudánban is találni síitákat. Főként az iszlám szunnita vonalát követik a többi muszlim országban, néhány szakadár szektát leszámítva. Az közismert tény, hogy az arab országokban (Észak-Afrika, Közel-Kelet) a mohamedán vallás a legjellemzőbb, talán az is, hogy az egykori Perzsián (ma Irán) keresztül Indiába is eljutott ez a vallás, (jelenleg India lakosságának 11%-a az iszlám követője). Brit-Indiát vallási alapon osztották fel - egyértelmű következménye ennek, hogy Pakisztán mellett Banglades is iszlám ország.

 

A Faisal mecset Pakisztán fővárosában, Islamabadban
A Faisal mecset Pakisztán fővárosában, Islamabadban

 

 

Indonéziai muszlimok
Indonéziai muszlimok

Kevesebben tudják azonban, hogy Malajzia is iszlám országnak számít, a világ legnagyobb lélekszámú muszlim országa pedig Indonézia: kb. 180 millió iszlámhívővel!
Malajzia lakosságának 53%-a szunnita mohamedán, Indonéziáé pedig 85 %.

 

Malajziai mecset
Malajziai mecset

 

 

Mecset Kasgarban, Nyugat-Kína
Mecset Kasgarban, Nyugat-Kína

Kevésbé ismert az is, hogy vannak mohamedán kínaiak is. A hajdani Kelet-Turkesztán ugyanis ma Kína része (Hszincsiang Ujgur Autonóm Tartomány), és az itt élő nemzeti kisebbségek, pl. az ujgurok és a kirgizek az iszlám követői.
Közel Kelet-Turkesztánhoz, a volt szovjet tagköztársaságokban is megerősödött az iszlám a szovjet idők elmúltával: Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Kirgízia és Üzbegisztán mellett Kazahsztán is a közép-ázsiai iszlám egyik fellegvárának számít.
Ma már természetesen Észak-és Latin-Amerikában is vannak mohamedánok, (az európai mohamedánokról itt most nem beszélünk), illetve a bevándorlások révén Ausztráliában és Óceániában is, de ezeken a területeken jelenlétük nem meghatározó. Kivétel ez alól egy dél-amerikai ország: Suriname. A brit-indiai bevándorlók hozták magukkal a vallást, ma a lakosság 22%-a mohamedán.

 

Szamarkand hajdani központja, Üzbegisztán
Szamarkand hajdani központja, Üzbegisztán

 

 

Djenné sármecset, Mali
Djenné sármecset, Mali

Az iszlám nemcsak arab-, hanem fekete-Afrikában is hódít. A Szaharától délre, a Száhel övezetben, a nyugat-afrikai országok (pl. Nigéria, Benin, Togo, Ghána) északi részét is

Érdekes irányzata a szunnita mohamedán vallásnak a vahabizmus. A vahabiták az "eredeti", Mohamed korában követett iszlám visszaállítására törekednek, szigorúan és mereven betartva a vallás középkori szabályait. Legnagyobb táboruk ma Szaúd-Arábiában van.


 

A Djenné sármecset a Szaharában, Mali
A Djenné sármecset a Szaharában, Mali

 

 

Kerengő dervis, Törökország
Kerengő dervis, Törökország

A szufizmus az iszlám meditatív, misztikus irányzata. A szufi hit az engedelmesség helyébe a szeretet erényét állítja. Követői olyan rituális szertartásokon vesznek részt, ahol gyakran transzba esnek, de az aszkézis, a magányos elvonulás sem ritka. Dervisrendjei az egész iszlám világban gyorsan elterjedtek. Az egyik leggyönyörűbb szertartást a törökországi "kerengő dervisek" tartják: forgás közben fehér ruhájuk meseszerűen kering, miközben a dervisek egy másfajta tudatállapotot érnek el: meditálnak. Ezt a szertartást ma Törökországban helyenként idegenforgalmi szolgáltatás keretében is meg lehet tekinteni.

 

Extázisban lévő szufi hívők Bagdadban - Irak
Extázisban lévő szufi hívők Bagdadban - Irak

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

elitadalafill

(generic cialis, 2021.06.03 17:38)

tadalafil price at walmart <a href="https://elitadalafill.com/">cialis 20mg</a> vardenafil vs tadalafil

tadalafil benefits

(tadalafil daily use, 2021.05.28 03:44)

tadalafil dapoxetine https://tadalisxs.com/ maximpeptide review

eunicesildenafilcitrate.com

(sildenafil 20mg online prescription, 2021.04.07 19:05)

20mg sildenafil https://eunicesildenafilcitrate.com/ sildenafil 100mg india

alprostadildrugs.com

(recommended doseage of alprostadil suppository, 2021.04.03 15:17)

buy online alprostadil vials https://alprostadildrugs.com/ alprostadil cream on ebay

Amoxicillin Bladder Infections Kelaroutt

(Kelaroutt, 2019.10.06 11:28)

Purchase Online Diclofenac Tablets Without Prescription [url=http://ciali10mg.com]cialis[/url] Tomar Propecia Estearato De Magnesio Acheter Viagra Sans Ordonnance Canada Viagra Kaufen Uberweisung

Genetic fold, portion hemiparesis, coughing, metabolism.

(oivegiocggo, 2019.06.06 18:12)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Buy Prednisone Online[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Without Dr Prescription</a> pal.iifx.delkelet-azsia.eoldal.hu.qcl.us http://mewkid.net/buy-prednisone/

Suitable whosoever lying duplication collected, clavicle.

(ofuisan, 2019.06.06 16:11)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone Without Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Without Dr Prescription</a> dta.jcjm.delkelet-azsia.eoldal.hu.fbo.og http://mewkid.net/buy-prednisone/

Favourable Blood Pressure associated with older people

(Ahountentmop, 2018.10.11 22:06)

Poids est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-naturel-pour-homme-femme/

Blood Pressure - Taylor & Francis Online

(Ahountentmop, 2018.09.27 13:18)

Pression arterielle est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre moelle bat, il pompe le sang par de vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/tadalafil-10mg/